2020-07-16

Rekordhög återbäring i Nordnets aktielåneprogram

Idag meddelar Nordnet att drygt 12,6 miljoner kronor kommer att utbetalas inom ramen för bolagets aktielåneprogram. Utbetalningen avser andra kvartalet 2020, och har ökat med 22 procent jämfört med utbetalningen föregående kvartal.

–   Det känns riktigt kul att kunna ge spararna lite extra påfyllning i kassan så här i semestertider. Återbäringen för kvartalet uppgår till 12,6 miljoner kronor, och sedan programmet startade har över 50 miljoner kronor gått tillbaka till spararna, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Aktielåneprogrammet lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. Programmet går ut på att Nordnet lånar ut de aktier som finns registrerade på inkluderade kontotyper till externa parter, exempelvis stora kapitalförvaltare. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. Aktier noterade i Sverige, Norge, Danmark och Finland ingår i programmet.

–   Traditionellt finns två typer av avkastning för privatpersoner som investerar i aktier – positiv värdeförändring och utdelningar. Med vårt aktielåneprogram har vi skapat en tredje typ av avkastning, som tidigare varit förbehållen stora kapitalförvaltare och fonder. Programmet har blivit den succé vi hoppades på, och utbetalningarna har ökat varje kvartal sedan start, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De tio aktier som har gett mest ersättning under andra kvartalet 2020 är följande:

  • Intrum
  • Powercell
  • Minesto
  • Fingerprint
  • Climeon
  • Immunicum
  • Oasmia
  • Tobii
  • Norwegian
  • Oncopeptides

–   Listan över de aktier som har gett mest ersättning under kvartalet präglas generellt av bolag som det finns olika uppfattningar om, och dessutom ganska starka sådana. Vi hittar ett par riktiga kursraketer där värderingen delar spararna i två läger, samt bolag där en eller flera delar av verksamheten är ifrågasatt. Dessutom finns bolag med potentiellt lysande framtidsutsikter, men där affärsidén ännu är kvar att bevisa, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.