2006-02-01

Rekordmåned blant privatpersoner på Oslo Børs i januar

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 315.842 transaksjoner i januar, mot 265.046 i desember. Internettmeglerne stod for 22,21% av antall transaksjoner på Oslo Børs i januar. Internettmeglernes handelsvolum endte på 32,64 mrd. i januar, tilsvarende en markedsandel på 7,41%. Tilsvarende tall i desember var 23,31 mrd. og en markedsandel på 8,73%.

Sammenlignet med januar i fjor er økningen i antall transaksjoner 93%.

Nordnet er største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 13,85% i januar.

”Det har vært en ekstremt aktiv måned for privatpersoner, og det har aldri blitt gjennomført så mange handler i en måned via Internettmeglerne. Svært stor aktivitet i DNO bidrar også til rekordhandel. Utvidet åpningstid på Oslo Børs førte trolig også til flere handler”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

DNO mest populær i januar

DNO var mest populær blant enkeltaksjene, med hele 53.754 transaksjoner i januar. De ti mest populære aksjene i januar blant privatinvestorer var DNO, Petrolia Drilling, Crew Gold Corporation, Tomra, Ementor, Fast, International Gold Exploration, Pan Fish, SeaDrill og Altinex. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via Internett i januar.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2004 Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Jan-06
Nordnet 90 465 105 348 104 546 139 988 154 897 196 966
Netfonds 42 613 48 784 48 142 63 212 66 366 86 444
Skandiabanken 11 423 14 952 15 109 23 930 22 424 32 432

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2004 Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Jan-06
Nordnet 14,00% 14,54% 13,73% 13,91% 13,55% 13,85%
Netfonds 6,59% 6,73% 6,32% 6,28% 5,80% 6,08%
Skandiabanken 1,77% 2,06% 1,98% 2,38% 1,96% 2,28%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Mai-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Okt-05 Nov-05 Des-05 Jan-06
Nordnet 11,62% 13,85% 12,60% 14,63% 14,13% 12,68% 13,53% 14,46% 13,85%
Netfonds 5,32% 6,44% 5,99% 6,83% 5,94% 5,72% 5,58% 6,10% 6,08%
Skandiabanken 1,46% 2,26% 2,39% 2,57% 2,18% 1,91% 1,73% 2,23% 2,28%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs
Okt- Nov- Des- Jan-
Mai-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 05 05 05 06
Nordnet 3,65% 4,21% 3,59% 5,29% 4,75% 3,77% 4,53% 5,67% 4,72%
Netfonds 1,63% 2,02% 1,83% 2,40% 1,97% 1,81% 2,03% 2,56% 2,26%
Skandiabanken 0,20% 0,37% 0,38% 0,47% 0,39% 0,32% 0,33% 0,50% 0,43%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner januar
1 DNO 53 754
2 Petroalia Drilling 18 033
3 Crew Gold Corp. 12 164
4 Tomra 11 582
5 Ementor 10 408
6 Fast 8 967
7 Int. Gold Exploration 8 472
8 Pan Fish 8 411
9 SeaDrill 7 906
10 Altinex 7 891

Filer