2023-10-02

Rentefond fortsatt hot

Den høye interessen for rentefond vedvarte i september blant Nordnets kunder. – Med 5 prosent effektiv rente i et nesten risikofritt likviditetsfond, og 10 prosent effektiv rente i et mer risikabelt norsk high yield fond, strømmer penger inn i rentefond, kommenterer spareøkonomen.

I september ble rentefond nettokjøpt for 537 millioner kroner, aksjefond for 92 millioner, og kombinasjonsfond for 38 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.816 millioner og solgte for 1.150 millioner, noe som ga et nettokjøp på 667 millioner i september.

Verdens børser falt videre i september 

Verdensindeksen MSCI World Index falt 4 prosent i september, målt i dollar. Alle de store regionindeksene falt i september. USA falt mest, mens Emerging Markets falt minst. Oslo Børs la på seg 3 prosent, målt i norske kroner, godt hjulpet av en stigende oljepris.

De lange statsrentene i USA fortsatte oppover i september, og la en demper på aksjeoptimismen. Nå er «verdens viktigste rente», 10 års amerikanske statsobligasjoner, på 4,5 %. Dette er det høyeste nivået siden 2007, altså før finanskrisen.

– Høye renter begynner definitivt å svi for både selskaper og husholdninger verden over. Men det er også hensikten med renteoppgangen, nemlig at bedrifter og privatpersoner skal stramme inn på forbruk og investeringer – for å få ned inflasjonen. Det store spørsmålet er om vi får en hard eller myk landing, og det gjenstår fortsatt å se, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Rekordkjøp av rentefond

Høyere renter medfører at pengene strømmer inn i rentefond.

– Hittil i år har rentefond blitt nettokjøpt for 2,5 milliarder kroner blant Nordnets kunder. Aksjefond har kun blitt nettokjøpt for 270 millioner. I september er 6 av de 10 mest kjøpte fondene rentefond. Spesielt high yield rentefond, som investerer i lånepapirer med lavere kredittkvalitet, er populære. Disse gir nå en effektiv rente på om lag 10 prosent, som mange synes er attraktivt. Det er imidlertid viktig å være klar over at high yield fondene kan falle både 10 og 20 prosent i verdi hvis det skulle blåse opp til storm, understreker spareøkonomen.

Vil du ha en sikker avkastning som er litt høyere enn sparekonto i bank, er det likviditetsfond du bør investere i. Både KLP Likviditet og Holberg Likviditet er på kjøpstoppen i september, i likhet med måneden før.

Fornybarfond selges

3 av de 10 mest solgte fondene i september er fornybarfond: Handelsbanken Bærekraftig Energi, Storebrand Renewable Energy og DNB Miljøteknologi. 

– Våre kunder har gradvis solgt seg ned i fornybarfond over lang tid grunnet skuffende avkastning. Etter hypen i 2020 har det gått kraftig nedover det siste året. Handelsbanken Bærekraftig Energi er ned 16 prosent siste 12 måneder, mens Storebrand Renewable Energy er ned hele 26 prosent. DNB Miljøinvest har klart seg best, med 0 avkastning siste 12 måneder. Økte renter har truffet denne vekst-sektoren hardt, forteller Sættem.

Kronekursen svekket seg 2 prosent mot euro i september, og var omtrent uendret mot dollar. Det kan nok forklare at KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret er på salgstoppen denne måneden.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I SEPTEMBER:

HEIMDAL HØYRENTE
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL ESG
HOLBERG KREDITT
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS 
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
FONDSFINANS HIGH YIELD 
KLP LIKVIDITET
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
HOLBERG LIKVIDITET
HSBC GIF TURKEY EQUITY

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I SEPTEMBER:

KLP AKSJEGLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
ALFRED BERG GAMBAK
DNB MILJØINVEST
DNB SMB
JPMORGAN US TECHNOLOGY
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
THEMATICA FUTURE MOBILITY
NORDNET INDEKSFOND DANMARK ESG
LANDKREDITT UTBYTTE
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.