2012-01-12

Rentefond og billigfond på topp i 2011

Nordnet har sammenstilt statistikk for hva deres fondskunder har gjort i 2011. I sum kjøpte kundene mer fond enn de solgte, og nesten 50 % av nettotegningen var i rentefond.


– Trenden har vært tydelig i år, kundene startet året med nesten bare å kjøpe aksjefond. I løpet av sommeren skjedde det noe med sparerne, de ble usikre og ville ikke ta risiko, og gradvis kjøpte de mer og mer rentefond. Når gjeldskrisen slo inn med full tyngde i august styrket trenden seg ytterligere, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Listen over de mest kjøpte og solgte fondene i 2011 bærer preg av dette. På listen over de mest kjøpte fondene i fjor har en overvekt av rentefond, mens listen over de mest solgte fondene har en overvekt av aksjefond. Holberg topper begge listene, med Holberg Likviditet som det mest kjøpte fondet, og Holberg Norge som det mest solgt fondet.

– I tillegg til rentefondstrenden i 2011 så har dette vært året hvor indeksfond har fått sitt store gjennombrudd. Både KLP og DNB’s indeksfond med fokus på Norge og Verden har vært høyt opp på topplistene igjennom hele året. Dette tolker jeg positivt og som et tegn på at vi stadig får mer kunnskapsrike og bevisste fondskunder som har skjønt kostnadenes betydning for sluttresultatet, sier Ander Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Mest nettokjøpte fond 2011:
Holberg Likviditet
KLP AksjeNorge Indeks II
KLP Pensjon
Storebrand Obligasjon+
Skagen Høyrente
DNB Norge Indeks
DNB Global Indeks
DNB Obligasjon I
DNB Nordic Technology
Invesco Pan European Str. Equity
Mest nettosolgte fond 2011:
Holberg Norge
WarrenWicklund Norge
DNB SMB
Holberg Norden
Fidelity Thailand
Storebrand Vekst
BlackRock Latin America
Delphi Norden
Alfred Berg Høyrente
Odin Global

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 405,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer