2022-04-13

Reviderat förslag från valberedningen i Nordnet AB (publ)

Valberedningen för Nordnet AB (publ) har lämnat ett reviderat beslutsförslag till årsstämman. Ändringen avser den föreslagna sammansättningen av styrelsen.

Styrelsen i Nordnet består idag av åtta ledamöter. Enligt bolagsordningen ska Nordnets styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

Jan Dinkelspiel har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval. Han lämnar därmed styrelsen i samband med årsstämman 28 april. Jan har suttit i Nordnets styrelse sedan 2017. Sedan tidigare har Hans Larsson meddelat att han avböjer omval.

– Jan har varit en mycket värdefull och uppskattad styrelseledamot i Nordnet. Han har stor erfarenhet av såväl bolaget som den bransch vi verkar inom, och jag vill tacka honom för hans gedigna engagemang för Nordnets affär och kunder, säger Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet.

Valberedningen har inte för avsikt att nominera ytterligare ledamot, varför styrelsen efter stämman föreslås bestå av sju ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, Karitha Ericson, Christian Frick, Charlotta Nilsson och Per Widerström. Valberedningen föreslår vidare nyval av Gustaf Unger.

Valberedningens fullständiga reviderade förslag finns tillgängligt på www.nordnetab.com.

Denna information är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-13 10:00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.