2010-05-03

Risikoviljen tilbake hos Aksjesparerne

Etter en litt forsiktig og avventede start på året med nettosalg av aksjer i årets tre første måneder er risikoviljen og de private aksjesparerne tilbake i aksjemarkedet i april. Det viser månedsstatistikk fra Nordnet Bank.

– Private aksjesparere er definitivt tilbake i aksjemarkedet igjen. I januar, februar og mars så vi at private aksjesparere solgte aksjer, de lånefinansierte aksjekjøp i mindre grad og aktiviteten i markedet var fallende. Alt dette er snudd i april. Aktiviteten øker, det nettokjøpes aksjer og låneviljen stiger, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Privatpersoner som handler aksjer over internett gjorde via de rene internettmeglerne, Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken, gjennomsnittlig 26.840 transaksjoner og omsatte aksjer for 1,9 milliarder pr dag i april. Til sammenligning gjorde privatpersoner i mars gjennomsnittlig 22.635 transaksjoner og omsatt aksjer for 1,5 milliarder pr dag.

I løpet av januar, februar og mars nettosolgte privatpersoner aksjer for 56 millioner kroner. I april derimot nettokjøpte de private aksjer for 402 millioner kroner. De mest kjøpte aksjene i april var Yara, REC og Statoil, mens de mest solgte aksjene var PGS, Xact Derivat Bear og Songa Offshore.

– Yara aksjen har slitt i motvind i april. De leverte et lunkent første kvartal, mange analytikere har nedgradert aksjen og i sum har dette ført til et kursfall på rundt 16% i april. Mange privatpersoner har benyttet anledningen til å bunnfiske i Yara-aksjen, da troen på at selskapet over tid vil levere gode resultater fortsatt er intakt. PGS-aksjen har hatt en hyggelig utvikling drevet av høy oljepris den siste tiden. Mange private sparere har valgt å selge seg ut og ta gevinst i PGS, og dette har ført til at aksjen er den mest solgte i april, sier Anders Skar.

Usikkerheten rundt gjeldssituasjonen i Sør-Europa og askefrykt har bidratt til svingninger på Oslo Børs april. Dette kombinert med resultatrapporter for første kvartal har gitt kurssvingninger for de mest aktive og handle på. De aksjene som var mest handlet via de rene internettmeglerne i april var Yara, Eitzen Chemical og REC.

– Yara og REC er gamle travere på listen over de mest handlede aksjene blant privatpersoner, men Eitzen Chemical er et nytt tilskudd på listen. Aksjen startet april rundt 2 kroner, var midtveis i måneden oppe på 2,80 og avsluttet april rundt 2,30. Svingningene i aksjen tiltrekker seg selvfølgelig kortsiktige tradere, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet/Infront.
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016,
+47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg: De mest kjøpte/solgte aksjene blant privatpersoner (kilde: Nordnet/Infront)

Mest nettokjøpte aksjer i april Mest nettosolgte aksjer i april 2010
2010

Aksje Nettokjøp Aksje Nettosalg
1 Yara 349 831 020 1 PGS -128 308 049
2 REC 87 284 924 2 Xact Derivat
3 Statoil 81 040 474 Bear -80 220 719
4 Telenor 53 380 566 3 Songa Offshore -64 940 369
5 Subsea 7 39 813 521 4 Golden Ocean
6 RXT 37 504 857 Group -58 686 349
7 Norsk Hydro 31 217 493 5 Marine Harvest -53 942 924
8 Orkla 31 066 063 6 RCL -43 573 273
9 Xact Derivat 7 Sevan Marine -32 355 201
Bear 30 552 480 8 DnB NOR -30 985 110
10 Frontline 27 102 796 9 Kongsberg
Automotive -26 799 130
10 DNO -15 120 785

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.
Vedlegg 2: De mest populære aksjene å handle blant privatpersoner (kilde: Nordnet/Infront)

Mest populær i april 2010

Aksje Antall transaksjoner
1 Yara 41 091
2 Eitzen Chemical 39 219
3 REC 37 212
4 Norsk Hydro 25 916
5 PGS 17 853
6 Seadrill 16 784
7 Xact Derivat Bull 15 951
8 Telenor 15 445
9 Xact Derivat Bear 14 295
10 Golden Ocean 12 244

Filer