2016-03-02

«Risk off» blant fondssparerne i februar

Fondssparerne så lenge ut til å være upåvirket av børsenes berg- og dalbane-ferd, men i februar tok tålmodigheten slutt. 


– Det var «risk off» blant fondssparerne i februar. Kundene reduserte risikoen ved å selge aksjefond og kjøpe rentefond, forteller Anders Skar, sjef for Nordnet Norge.

Totalt solgte private kunder hos Nordnet aksjefond for 18 millioner, mens de kjøpte rentefond for 132 millioner. Det mest populære fondet i februar var DNB Nordic Tecnhology. Topplisten domineres øvrig av norske aksjefond og pengemarkedsfond, samtidig som det for første gang på flere år er et fond med investeringer i gull på topplisten.

– Gullprisen har i prinsippet falt siden sommeren 2011, før den begynte å stige igjen ved inngangen til 2016. Så langt i år er spottprisen på gull opp ca. 17 prosent. Interessen for gull kan forklares med kunder som spekulerer i videre oppgang i gullprisen, og selvfølgelig et urolig marked kombinert med en historisk tro på at gull er en slags trygg havn, sier Anders Skar.

Fidelity European Dynamic Growth og Holberg Kreditt var de mest solgte fondene i februar. Vi finner også Europa-fond fra både JP Morgan og Handelsbanken på listen over de mest solgte fondene.

– Den 10.mars forventes ytterligere stimulansetiltak fra Mario Draghi, noe som vil være positivt for europeiske aksjer. At kundene likevel selger kan relateres til kursfallet i Deutsche Bank i midten av februar, og usikkerheten dette utløste for europeisk og spesielt tysk økonomi. Det kan også være så enkelt som at fondssparerne selger europeiske aksjer for å kjøpe norske aksjefond, og dermed posisjonerer seg for et rykk i oljeprisen, avslutter Anders Skar. 

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
DNB Nordic Technology Fidelity European Dynamic Growth
Delphi Nordic Holberg Kreditt
Nordnet Superfondet Norge Forte Obligasjon
KLP Pengemarked JPMorgan Europé Small Cap Fund
Handelsbanken Norge Alfred Berg Nordisk Eiendom
Skagen Høyrente KLP Aksje Global Lavbeta I
BlackRock IIF World Gold Fund Franklin US Opportunities
Alfred berg Gambak Öhman Global Growth Fund
KLP Aksje Global Indeks IV Handelsbanken Europafond Index
KLP Aksje Global Lavbeta II KLP Aksje Verden Indeks

For mer informasjon kontakt: Anders Skar, Country Manager Nordnet Norge | +47 959 222 77 | anders.skar@nordnet.no |Twitter: @AndersNordnet