2007-01-02

Rolig desember på Oslo Børs for private investorer

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det
norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på
228.015transaksjoner i desember og handelsvolumet endte på 22,3 mrd. I
november var antall transaksjoner 281.349 og volumet var 28,1 mrd.

Sammenlignet med desember foregående år er nedgangen i antall
transaksjoner 14% og nedgangen i volum 4,3%. I desember 2005 var
sammenlignbare tall 265.046 transaksjoner og 23,3 mrd. i volum.

Internettmeglerne stod for 17,19% av antall transaksjoner og 5,41% av
volumet på Oslo Børs i desember. Nordnet var største megler på Oslo Børs
i desember med en markedsandel på 10,91% målt i antall transaksjoner.

”Det var overraskende rolig på Oslo Børs blant privatpersoner i desember
sammenlignet med både november og desember foregående år. Nedgangen kan
forklares med at det var færre handelsdager i desember sammenlignet med
november og foregående desember. Det kan også skyldes at
privatinvestorer kan ha tatt tidlig ferie siden mange allerede har tjent
gode penger på oppgangen på Oslo Børs”, sier daglig leder Lars
Thorstensen i Nordnet Norge.

DNO og Pan Fish mest populære i desember

DNO og Pan Fish var de mest populære enkeltaksjene i desember med
henholdsvis 24.463 og 17.789 transaksjoner. De ti mest populære aksjene
i desember blant privatinvestorer var DNO, Pan Fish, CanArgo, Statoil,
Norsk Hydro, Fast Search & Transfer, Int. Gold Exploration, Golden Ocean
Group, Petroleum Geo-Services og Blom. Se vedlagte tabeller for oversikt
over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via
Internett i desember.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Des-06
Nordnet 154 897 195 457 234 180 163 481 170 199 144 715
Netfonds 66 366 84 718 101 397 70 137 70 930 62 060
Skandiabanken 22 424 32 403 38 052 22 181 22 209 21 240

Markedsandel målt i
antall transaksjoner
per måned Oslo Børs
Apr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Okt-06 Nov-06 Des-06
Nordnet 13,74% 14,43% 13,21% 11,10% 13,24% 12,72% 11,87% 11,64% 10,91%
Netfonds 6,03% 6,27% 5,63% 5,12% 5,63% 5,24% 4,87% 4,82% 4,68%
Skandia
banken 2,32% 2,47% 1,92% 1,67% 1,82% 1,59% 1,41% 1,51% 1,60%

Markedsandel målt i
antall transaksjoner
per måned Oslo Børs
Apr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Okt-06 Nov-06 Des-06
Nordnet 13,74% 14,43% 13,21% 11,10% 13,24% 12,72% 11,87% 11,64% 10,91%
Netfonds 6,03% 6,27% 5,63% 5,12% 5,63% 5,24% 4,87% 4,82% 4,68%
Skandia
banken 2,32% 2,47% 1,92% 1,67% 1,82% 1,59% 1,41% 1,51% 1,60%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Apr- Mai- Jun- Jul- Aug-
06 06 06 06 06 Sep-06 Okt-06 Nov-06 Des-06
Nordnet 4,66% 5,54% 4,78% 4,18% 4,33% 4,05% 3,80% 4,06% 3,54%
Netfonds 2,40% 2,81% 2,31% 2,05% 2,05% 1,84% 1,72% 1,77% 1,54%
Skandiabanken 0,50% 0,60% 0,47% 0,39% 0,39% 0,32% 0,26% 0,31% 0,33%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall
transaksjoner
desember
1 DNO 24 463
2 Pan Fish 17 789
3 CanArgo 10 587
4 Statoil 9 920
5 Norsk Hydro 9 140
6 Fast Search & Transfer 8 029
7 Int. Gold Exploration 7 578
8 Golden Ocean Group 5 815
9 Petroleum Geo-Services 5 444
10 Blom 5 308

Filer