2011-05-02

Sådan ser danskerne i forskellige regioner på rigdom

Danskerne har forskellige meninger om, hvad rigdom er, afhængigt af hvor i landet de bor. Det viser en undersøgelse, som Novus har gennemført på vegne af internetbanken Nordnet.


I hele Danmark forbindes rigdom primært med at kunne rejse, men derefter adskiller svarene sig efter landsdel. I Region Syddanmark finder man den højeste procentdel, 26%, som mener at rigdom og at slippe for at arbejde hænger sammen. Den laveste andel i landet, 17%, finder man i Region Nordjylland.

I Region Hovedstaden og Region Midtjylland svarer 45%, at det at kunne købe egen bolig indebærer at være rig. Lavest placerer sjællænderne uden for hovedstaden sig med 37%. I Region Nordjylland forbinder hele 47% det at kunne droppe opsparingen med rigdom. I Region Hovedstaden mener kun 30% at det at være rig og slippe for at spare op hænger sammen.

Der er store forskelle på hvordan danskere i forskellige regioner skulle prioritere, hvis de fik en million gode danske kroner. Nordjylland og Sjælland opviser i grove træk samme mønster, hvis de skulle få en million kroner. Den største andel skulle her spare op (40% respektive 42%), men også sørge for at bruge penge på en luksusrejse (30% respektive 34%) samt at give penge til venner og familie (29% respektive 30%).

Region Syddanmark har den største andel som vil fortsætte med at leve som de altid har gjort (25%), selvom de skulle få en million kroner. Blandt syddanskerne ser man også den laveste andel i landet som forbinder rigdom med mulighed for at give til velgørenhed (29%).

I hele Danmark er der enighed om at arv er den nemmeste måde at blive rig på. Når det gælder de øvrige svar, er der stor forskel på regionerne. Eksempelvis mener 15% af de adspurgte fra Region Hovedstaden at man nemmest bliver rig ved at gøre karriere. Kun 8% i Syddanmark og Midtjylland tror på samme måde at karrieren kan føre til rigdom.

Om undersøgelsen:

Øvrige resultater kan læses i undersøgelsen ”Danskernes syn på rigdom”. Undersøgelsen er gennemført af Novus på vegne af Nordnet for at kortlægge danskernes indstilling til rigdom. Deltagerne skulle svare på følgende spørgsmål:

Ved hvilken sum penge i banken ville du føle dig rig?
Hvad, synes du, det indebærer at være rig? Med rig mener vi økonomisk set.
Hvad er den nemmeste måde at blive rig på?
Hvad ville du gøre, hvis du fik en million kroner?

Undersøgelsen bygger på 4000 interview med danskere, nordmænd, svenskere og finner i perioden 24. februar – 10. marts 2011.

For yderligere information, kontakt Max Gandrup, landechef for Nordnet Danmark,

+46 70 989 00 71 eller max.gandrup@nordnet.dk

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 370,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer