2007-10-15

Samarbetet med ICA Banken går “live” idag

Som tidigare aviserats har Nordnet och ICA Banken ingått ett samarbete. Från och med idag kan ICA Bankens cirka 300 000 bankkunder genom en integrerad systemlösning mellan banksystemen börja spara i aktier, fonder och pensioner.

Kundupplevelsen är ICAs genom att aktiehandeln, fond- och pensionssparandet sker helt integrerat i ICA Bankens internetbank. Enkelhet är centralt. Kunden öppnar en aktie- och fonddepå i ICA Banken genom att först logga in i internetbanken och sedan godkänna villkoren elektroniskt genom ett klick. Kort därefter kan kunden börja spara. Juridiskt öppnas depån hos Nordnet Bank AB och depåhantering samt handel sker i Nordnets system men tjänsten är allt igenom anpassad för ICA Banken.

I sparutbudet ingår det mesta av de aktier och fonder som erbjuds via Nordnet – alla nordiska aktier och ca 800 fonder. ICA Bankens kunder kan även köpa tre färdiga fondportföljer med låg, medel eller hög risk.

”För Nordnet är detta samarbete en mycket viktig kanal ut mot marknaden för att skapa volym- och skalfördelar i verksamheten. ICA Banken har unik distributionskapacitet genom ICA-butikerna. På sikt räknar jag med att samarbetet med ICA Banken kommer att påverka vår tillväxt väsentligt. Vi är också stolta över att ICA Banken valt Nordnet som strategisk partner”, säger Klas Danielsson, VD på Nordnet.

Filer