2023-09-28

September: Globalfonder dominerar fondköpen

USA, teknologi och globalfonder var populära köp i september visar statistik från Nordnet.

- Mjuklandning för amerikansk ekonomi och tro på en fortsatt svag krona gentemot dollarn lockar till USA, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

September var en månad då centralbankerna återigen hade börshumöret i sitt grepp.

– Feds hökaktiga räntepaus, där man indikerade en högre räntebana under längre tid, var inte vad marknaden hoppats på. Ändå är det USA och globala aktier som spararna framför allt fokuserar lite extra på just nu, säger Frida Bratt.

I september gör en ren USA-fond entré på listan över månadens mest nettoköpta fonder.

– Mjuklandningsscenariot för amerikansk ekonomi har stärkts. Det gör att vi ser att analytikerna faktiskt börjar justera upp prognoserna för börsbolagen framöver. Men framför allt fortsätter än så länge kronans försvagning gentemot dollarn, något som hjälper till att lyfta investeringar noterade i dollar. Men här bör man som sparare vara medveten om att effekten blir den motsatta den dag kronan stärks, och då kan det gå fort.  

En globalfond, Länsförsäkringar Global Index, är ny i köptoppen.  

– En globalfond är i mångt och mycket en USA-fond. De amerikanska stora techjättarna dominerar, och så är även fallet i många techfonder. Även för dem ser vi ett ökat intresse i september. För Sverige och svenska småbolag är intresset svalare, säger Frida Bratt.

En småbolagsfond finns med i säljtoppen, som generellt domineras av smalare fonder.

– När man inte riktigt vet var marknaden ska ta vägen väljer många att placera brett, säger Frida Bratt.

Tillväxtmarknader fortsätter att köpas, men inte i så hög utsträckning som tidigare.

– Köpen avtar något i tillväxtmarknadsfonder. Jag gissar att de negativa nyheterna från Kina är en förklaring. Dels är återöppnandet efter pandemin en besvikelse i termer av tillväxt, dels har fastighetskrisen blossat upp igen, säger Frida Bratt.

Mest handlade fonderna hos Nordnet i september:

Mest köpta Mest sålda
Länsförsäkringar Globalfond Index East Capital New Europe
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Carnegie Strategifond
Nordnet Indexfond Sverige Investerum Basic Value
Nordnet Indexfond Teknologi Handelsbanken Brasilien Tema
Nordnet Indexfond Global ESG Thematica – Future Mobility
Spiltan Globalfond Investmentbolag Spiltan Högräntefond
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Go Blockchain Fund
Öhman Emerging Markets Odin Sverige
Nordnet Indexfond USA Elementa
Spiltan Räntefond Sverige Swedbank Robur Småbolagsfond Norden

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridanordnet