2008-09-30

September: Mycket hög aktivitet bland fondkunder

Nordnets kunder har varit mycket aktiva under september beträffande sina fondplaceringar. Antalet affärer i fonder har ökat med över 20 procent jämfört med juli och augusti.

– Den finansiella oron har medfört att våra kunder har omplacerat sina tillgångar i större utsträckning än tidigare. In- och utflödet är ungefär lika stort, och vi ser ingen trend att spararna väljer att lämna fonder som placeringsform, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

Både köp- och säljsidan domineras av aktiefonder. De regioner och branscher som Nordnets kunder väljer att köpa respektive sälja ger dock inte stöd för någon generell trend.

– Aktiemarknaderna drar till sig stort intresse i dessa tider, och ligger högt upp i medvetandet hos människor i allmänhet. Detta avspeglas i att 70 procent av de mest köpta och sålda fonderna under månaden är aktiefonder. Beträffande vilken marknad som är mest köpvärd i dagens läge råder det dock delade meningar bland våra kunder. På köplistan återfinns fonder som placerar i såväl amerikanska, latinamerikanska, japanska som svenska aktier, säger Johan Tidestad.

Mest köpta fonder
1. JPM US Strategic Value
2. SKAGEN Global
3. JPM Latin America Equity
4. Moderna Fonder Sverige Obligation
5. Folksams Obligationsfond
6. Lannebo Småbolagsfond
7. JPM Eastern Europe Equity
8. HQ Sverigefond
9. Öhman Etisk Index Japan
10. Templeton Asian Growth

Mest sålda fonder
1. Fidelity European Aggressive Fund
2. Danske Fonder Sverige Likviditet
3. SKAGEN Kon-Tiki
4. AMDT Hedge
5. Gustavia Sverige
6. JPM China ACC
7. Erik Penser Sverigefond
8. UBS International Commodity Index
9. ODIN Offshore
10. Öhman Penningsmarknadsfond

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 215 000 konton under september månad.

Filer