2010-10-01

September: Stabil aktivitet bland spararna

​September var en av årets hittills bästa börsmånader och aktiviteten ökade något jämfört med föregående månad. Totalt gjordes drygt 1,3 miljoner avslut, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med augusti.

I september gjordes 1 343 596 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 61 073 avslut per börsdag. 

      Förändring   Förändring
  Sept. 2010 Sept. 2009 ett år Augusti 2010 en månad
Sverige 742 812 705 578 5,3% 670 073 10,9%
Norge 217 102 318 272 -31,8% 211 467 2,7%
Danmark 150 736 181 916 -17,1% 162 223 -7,1%
Finland 179 177 243 578 -26,4% 185 129 -3,2%
Tyskland 53 727 79 572 -32,5% 57 197 -6,1%
Luxemburg 42 9 561 -99,6% 287 -85,4%
Totalt 1 343 596 1 538 477 -12,7% 1 286 376 4,4%
Snitt per börsdag 61 073 69 931 -12,7% 58 472 4,4%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. 

Enligt preliminär statistik är Nordnet under september månad näst största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna. 

– September har varit en bra börsmånad, och aktiviteten har ökat något jämfört augusti. Nordnets position på de nordiska börserna har samtidigt stärkts, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet. 

Mäklare Marknadsandel
1. SEB 8,6%
2. Nordnet 7,4%
3. Citadel Securities 5,6%
4. Credit Suisse 5,6%
5. Avanza 4,6%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet 

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Filer