2014-11-24

Simon Nathanson avgår ur Nordnet AB:s styrelse

Nordnet AB (publ) meddelar idag att Simon Nathanson avgår ur bolagets styrelse med omedelbar verkan. Utträdet sker på egen begäran. Nathanson lämnar även sin plats som styrelseledamot i Nordnet Bank AB.


Anledningen till utträdet ur styrelserna är att Simon Nathanson valts till styrelseordförande för bolaget TrustBuddy AB. TrustBuddy är verksamt inom området för kreditgivning och förmedlar lån mellan privatpersoner (så kallad peer-to-peer lending). Det bedöms finnas risk för intressekonflikter mellan Nathansons uppdrag i å ena sidan TrustBuddy och å andra sidan hans styrelseuppdrag i Nordnet.

”Jag vill tacka för de åren som jag haft förmånen att sitta i styrelserna för Nordnet. Det har varit mycket lärorikt och givande, inte minst tack vare alla de kompetenta styrelsemedlemmar och medarbetare som jag mött under resans gång”, säger Simon Nathanson.

”Simon har på alla sätt varit en mycket uppskattad styrelsemedlem och bland annat tillfört värdefulla kunskaper inom områdena för värdepappershandel och regelefterlevnad. Jag önskar honom lycka till i hans fortsatta verksamhet”, säger Claes Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet.

Simon Nathanson har varit medlem av styrelserna i Nordnet AB (publ) respektive Nordnet Bank AB sedan 2010. Simon kommer inte att ersättas under perioden fram till nästa årsstämma.

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2014 kl 08:30 (CET).

För frågor, kontakta:
Claes Dinkelspiel, styrelseordförande
0708-72 51 91

Nordnet is a Nordic online bank with about 533,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.