2011-12-14

Skuldkrisen sinkar julklappsbudgeten för 25% av svenskarna


Nätbanken Nordnet har genomfört en undersökning inför den stundande julhelgen och frågat svenskarna om sina julklappsinköp, julklappsbudget och privata ekonomi. Resultatet visar att 25% kommer spendera mindre pengar på julklappar jämfört med förra året medan 51% kommer att handla på samma nivå som vanligt. 14% anser även att börsens utveckling under året påverkat julklapssbudgeten negativt.

–  Skuldkrisen och den fortsatta osäkerheten kring hur omfattande den är påverkar definitivt stämningsläget i Sverige och världen. Börsens stora svängningar spär ytterligare på nervositeten bland spararna. Svenskarna håller därför hårdare i sina slantar för att möta hårdare tider, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Vad stämmer bäst in på dig jämfört med förra året?

Julklappsbudgeten har krympt

37% av svenskarna kommer lägga cirka 0 – 1000 kr på julklappar medan 32% beräknar lägga upp till 3000 kr på julklappar. De allra flesta kommer köpa julklappar till 5 personer (15%). Ur ett genusperspektiv så handlar kvinnor fler julklappar än män. Brytpunkten går vid 4 klappar, vid inköp av färre än 4 paket är män överrepresenterade och över det är kvinnorna mer aktiva än männen.

–  Siffrorna visar att det är kvinnorna som tar det största ansvaret för julklappsinköpen medan männen köper till de allra närmaste, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Hur mycket kommer du lägga på julklappar i år?

Undersökningen visar att enbart 14% av svenskarna sparat ihop till sin julklappsbudget under året. 26% kommer använda sitt befintliga buffertsparande medan 40% kommer betala klapparna med novemberlönen. 5% kommer betala med sitt kreditkort eller ta ett blancolån.

–  Julhelgen verkar överrumpla svenskarna lika mycket som att det kommer nysnö som leder till trafikkaos varje år. Enbart 14% har sparat ihop till en julklappsbudget och 40% använder sin lön. Det blir lite som gambling om det skulle komma en oväntad kostnad, eftersom den budgeten då lätt spräcks. Många glömmer lätt bort att det går mer pengar än beräknat till julhelgen, eftersom det förutom julklappar även tillkommer andra kostnader som mat, dryck, julgran. Det vore ju tråkigt om julefriden slutar med ångest, säger Jan Dinkelspiel Sverigechef på Nordnet.

Dinkelspiel fortsätter:

–  Ett tips är att starta ett sparande i början av året. Du behöver inte börja med en stor summa, men många bäckar små skapar ett buffertsparande som gör att du bättre rustad för högtider och oväntade kostnader.

Hur kommer du främst betala för dina julklappar i år?

Svenskarna splittrade inför 2012

Undersökningen visar att svenskarna är splittrade inför 2012. 30% tror att deras privatekonomi kommer bli bättre mot 24% som tror att den blir till det sämre. 37% tror att privatekonomin kommer vara oförändrad. Männen är överlag mer positiva än kvinnorna. 33% av männen tror att privatekonomin blir bättre mot 26% av kvinnorna.

–  Ett nytt år brukar innebära nytt hopp, nya tag, men skuldkrisen har sannolikt bidragit till den mer splittrade bilden. Anledningen till att ändå 67% tror på lika bra eller bättre privatekonomi hänger troligtvis samman med våra rekordlåga räntor och att Sverige hittills inte drabbats i samma utsträckning som länderna i södra Europa, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Hur tror du din privatekonomi kommer se ut nästa år?

Svenskarna är mer positivt inställda till börsen jämfört med den egna privatekonomin. Även här är kvinnorna mer negativa i sin bedömning av hur börsen kommer sluta nästa år. 31% tror att den kommer sluta på plus 1-9% medan 23% av männen tror att börsen kommer hamna på mellan 10-19%.

–  Hoppet är det sista som överger spararen. Vid förra året samma tid trodde en majoritet på en börsuppgång på 10-20%. Förmodligen ser många att politikerna äntligen har börjar hantera skuldkrisen och att en lösning inom närtid ska ha en positiv effekt på värdens börser.

Hur tror du börsen kommer utvecklas under 2012

Skatteplanering inte populärt

Undersökningen visar att enbart 8% av svenskarna kommer skatteplanera inför årsskiftet. 52% beräknar inte göra det. 16% har fortfarande inte bestämt sig.

–  Under ett år med stora nedgångar kan det vara läge att kvitta nya förluster mot gamla vinster. Ofta ligger spararna fast i livslånga innehav bara för att de inte vill realisera historiska vinster och behöva betala skatt. Om det finns något positivt med årets mörka börs är det att det ger spararna frihet att komma ur gamla innehav på ett skatteeffektivt sätt, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Kommer du skatteplanera inför årsskiftet?

Nyårslöften- Välbefinnande om svensken själv får välja

38% av svenskarna avger inget nyårslöfte. Av resterande del vill 15% av svenskarna gå ner i vikt och 12% börja leva i nuet. 7% vill även börja motionera. Enbart 2% ska börja spara och 1% pensionsspara.

–  Svenskarna visar med sina nyårslöften att personligt välbefinnande är viktigare än ekonomin. Lycka går mycket riktigt inte att köpa för pengarna. Däremot trygghet genom ett sparande. Så varför inte ta chansen att påbörja ett buffertsparande som får dig att sova gott om natten, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Vilket nyårslöfte stämmer bäst in på dig?

Frågorna ställdes via undersökningstjänsten SnabbaSvar.se (www.snabbasvar.se) som ägs av CINT AB. Frågorna ställs via en webbpael till ett representativt urval av Sveriges befolkning. Frågorna besvarades av totalt 1133 respondenter, vars distribution motsvarar svenska riket avseende variablerna kön, ålder och region. Frågorna besvarades under vecka 47. CINT använder sig av en konfidensgrad om 95 %, och därmed blir felmarginalen (även kallad statistisk osäkerhet) i svaren ca ± 3 %.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet, +46 73 531 13 33, jan.dinkelspiel@nordnet.se


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 403,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.