2012-10-01

Småsparerne rømmer børsen.

Småsparerne nettosolgte aksjer for 97 millioner i september og har dermed lempet ut aksjer fire måneder på rad. Omsetningen økte noe sammenlignet med august, men er fortsatt på historisk lave nivåer viser aksjestatistikk fra Nordnet.


Rømmer børsen. De fire siste månedene har private aksjeinvestorer hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken lempet ut aksjer for til sammen 1,4 milliarder kroner.

– Til tross for at 2012 tegner til å bli et godt børsår sitter mange med et inntrykk av at aksjer ikke har vært en god investering. Risikoviljen blant investorene er lav, og de mange problemene i verdensøkonomien bidrar til å male et dystert bilde som selvfølgelig påvirker den private investoren, sier daglig leder i Nordnet Bank, Anders Skar.

Oslo Børs er opp 16 prosent i år og har steget kraftig siden juni. Året sett under ett har privatpersoner nettosolgt aksjer for 218 millioner kroner, hvor det største salget skjedde i juni.

– Selv om dette vitner om en lavere interesse for aksjer, tror jeg ikke de private har snudd ryggen til aksjer fullstendig. De som har vært med på reisen siden juni har høstet gevinster og gradvis solgt unna aksjer. De som solgte seg ut før sommeren sitter på gjerdet, klare til å investere dersom det kommer ytterligere positive signaler eller en korreksjon, sier Anders Skar i Nordnet.

Laber omsetning. I september ble det gjennomført 3,2 millioner transaksjoner og omsatt aksjer for 150 milliarder kroner på Oslo Børs. Privatpersoner stod for 7,7 prosent av transaksjonene og 6,4 prosent av dette volumet. Både Oslo Børs og den private aksjehandelen økte noe fra august, men sammenlignet med september i fjor er omsetningen på Oslo Børs ned med 38 prosent, og den private aksjehandelen ned med 56 prosent.

– Det er to hovedårsaker til at omsetningen blant de private faller mer enn Oslo Børs totalt sett. For det første skyldes det en generelt lavere interesse for aksjer, og for det andre så er tradingen kraftig redusert som følge av stadig mer algoritmehandel på børsen, sier Anders Skar i Nordnet Bank.

Olje og DNO på topp. I september har de private investorene kjøpt mindre høyrisikoselskaper med eksponering mot olje samtidig som de har solgt store norske selskaper. På listen over de ti mest kjøpte aksjene i september er de seks mest kjøpte alle oljerelaterte aksjer.  DNO topper både listen over de mest kjøpte og handlede aksjene. DNB var aksjen som ble solgt mest.

– Det er åpenbart at de private aksjesparerne lokkes av oppgangen og trykket i oljesektoren. DNO utmerker seg i september. Aksjen har alltid vært populær blant private investorer og spekulanter, men positive nyheter fra kurdiske myndigheter sendte aksjen til en soleklar førsteplass i september, avslutter Anders Skar i Nordnet.

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs. NB! Saxo Privatbank er nå ekskludert fra statistikken på grunn av liten omsetning.)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp*
Sept. 11 4 494 068 5,19 % 2,36 % 1,05 % 78
Okt. 11 4 323 888 5,45 % 2,72 % 1,26 % 13
Nov. 11 4 562 362 5,39 % 2,44 % 1,17 % -104
Des. 11 3 303 488 5,04 % 2,74 % 1,32 % -292
Jan. 12 4 002 834 5,24 % 2,95 % 1,38 % 566
Feb. 12 4 670 294 5,21 % 2,55 % 1,34 % -367
Mars 12 4 283 174 4,99 % 2,41 % 1,24 % 153
April 12 3 224 394 4,11 % 1,97 % 0,99 % 606
Mai 12 3 934 166 4,01 % 2,03 % 0,89 % 230
Juni 12 3 693 288 4,04 % 2,19 % 0,82 % -735
Juli 12 3 320 198 4,46 % 2,28 % 1,08 % -455
Aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
Sept. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
OMSETNING: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken
Sept. 11 243 608 500 5,00 % 2,63 % 0,73 %
Okt. 11 238 459 270 4,96 % 2,70 % 0,97 %
Nov. 11 242 454 790 5,00 % 2,45 % 0,78 %
Des. 11 163 822 060 4,48 % 2,60 % 0,84 %
Jan. 12 207 477 400 4,38 % 2,96 % 0,95 %
Feb. 12 234 009 420 4,50 % 2,59 % 0,98 %
Mars 12 218 308 300 4,56 % 2,31 % 0,80 %
April 12 161 437 750 3,79 % 1,91 % 0,72 %
Mai 12 185 084 320 3,36 % 2,04 % 0,61 %
Juni 12 196 832 830 3,32 % 2,08 % 0,50 %
Juli 12 132 791 090 4,20 % 2,58 % 0,85 %
Aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
Sept. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i sept.

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 DNO   21 532 Xact Derivat Bear   -79 907 597 DNO   66 365 411
2 REC   13 491 DNB   -45 066 077 BW Offshore   24 975 350
3 Marine Harvest   11 119 Norsk Hydro   -42 323 015 EMGS   23 756 648
4 Xact Derivat Bear   10 649 RCL   -25 788 381 Seadrill   20 970 619
5 Norsk Hydro   10 474 Yara   -24 021 372 Songa Offshore   16 611 019
6 PGS   9 883 Storebrand   -21 510 150 Subsea 7   12 806 846
7 Yara   8 893 Statoil   -21 110 174 Xact Derivat Bull   9 425 818
8 Aker Solutions   7 881 Orkla   -16 807 372 Northland Resources   9 140 974
9 Subsea 7   7 261 Polarcus   -14 701 017 Det Norske   8 779 379
10 Norhtland Resources   7 098 Gjensidige   -12 112 993 Wilh. Wilhelmsen ASA   7 715 379

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds og Skandiabankens kunder.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 430,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.