2021-06-02

Solgte aksjefond – for første gang på over ett år

Nordnets fondskunder har hamstret aksjefond hver måned siden bunnen i april 2020. I mai i år nettosolgte imidlertid kundene aksjefond for 76 millioner kroner. Det er fornybarfond og teknologifond som selges.

– Tross nok en sterk måned på verdens børser nettosolgte våre fondskunder aksjefond i mai. Det er fjorårets vinnerfond innenfor fornybarsektoren og IT som nå selges, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Nordnets privatkunder nettosolgte fond for 69 millioner kroner i mai. Aksjefond ble nettosolgt for 76 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 5 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 2 millioner. (Merk: Disse tallene inkluderer ikke tilflyttede midler til egen pensjonskonto i Nordnet, som ble lansert 1. februar.)

Tross urovekkende høye inflasjonstall fra USA steg verdensindeksen med nye tre prosent i mai. Om lag den samme oppgangen så vi på Oslo Børs.

Oppgangen kan dels forklares med at flere og flere land gradvis gjenåpner samfunnet i takt med at andelen som er vaksinert øker, mener Sættem.

Fjorårets vinnerfond er årets taperfond hittil i år

I 2020 var det vekstorienterte fond som lå på avkastningstoppen, primært fornybarfond og teknologifond. I 2020 var 7 av de 10 mest kjøpte fondene blant Nordnets kunder i disse to kategoriene. Disse fondene steg voldsomt i verdi i løpet av 2020.

– De tre siste månedene har dette imildertid snudd, dels som følge av at økte langrenter har gitt vekstorienterte fond en smell. Så langt i år har de fleste fornybar- og teknologifond gitt negativ avkastning, mens verdensindeksen er opp ca 8 %. Dermed har utålmodige fondskunder solgt fondene som de tjente godt på i fjor.

Spareøkonomen advarer mot å satse tungt på fjorårets vinnerfond.

– Mange internasjonale undersøkelser, blant annet fra Morningstar, viser at fondskunder flest oppnår noe lavere avkastning enn fondene de investerer i over tid, hensyntatt kostnader. Forskjellene i avkastning forklares med investoradferd og psykologi. Forskjellene mellom kundeavkastning og fondets avkastning er størst i fond som svinger mye, typisk spisse bransjefond. Her har kundene en lei tendens å investere når kursene er høye, og selge etter en korreksjon. Dermed blir kundens avkastning ofte svak, forklarer han.

Sættem anbefaler generelt globale aksjeindeksfond som fundament i en langsiktig portefølje. Så kan man spe på med spenstige bransjefond eller andre fondskategorier man har tro på for å forsøke å slå verdensindeksen med de aktive valgene.

Indeksfond på kjøpstoppen

På listen over de 10 mest kjøpte fondene i mai finner vi hele 5 indeksfond.

– Et globalt indeksfond inneholder knappe 1600 ulike selskaper fra 23 land. De største er Apple, Microsoft, Amazon, Facebook og Google. Dette fem er vekstaksjer, men lenger ned på listen finner du en rekke verdiaksjer, som JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway og Exxon Mobil. Et globalt indeksfond er faktisk en god blanding mellom verdi og vekst, og vil være et godt langsiktig valg uansett rentenivå, avslutter spareøkonomen.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I MAI:

NORDNET INDEKSFOND NORGE
ODIN EIENDOM
DNB FINANS
NORDNET INDEXFOND SVERIGE
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
FONDSFINANS UTBYTTE
LANDKREDITT UTBYTTE
DNB GLOBAL INDEKS
BGF WORLD MINING FUND

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I MAI:

HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
THEMATICA GLOBAL BATTERY & ELECTRIC VEHICLES FUND
ÖHMAN GLOBAL GROWTH
STOREBRAND FORNYBAR ENERGI
BLACK ROCK WORLD TECHNOLOGY
JPMORGAN US TECHNOLOGY
DNB MILJØINVEST
DNB SMB
MS INVF US GROWTH FUND

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.