2019-02-01

Spararna bjuds på nordisk aktiefest – bästa börsmånaden sedan 2011

Under januari gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 282 889 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 103 768 avslut i snitt per börsdag.

– I januari bjöds privatspararna på en sprakande börsfest, och den glåmiga och oroliga decemberstämningen var som bortblåst. Det var positiva tongångar över hela Norden, och i Sverige fick vi faktiskt se den bästa börsmånaden sedan oktober 2011 med en uppgång på närmare åtta procent, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 

– Börsen är inte bara rörelsemarginal och försäljningssiffror, utan lika mycket psykologi och sinnesstämningar. Nu är det mycket ”nytt år, nya friska tag” som gäller bland spararna, och det sätter positiva avtryck i kurserna. Aktiviteten har ökat successivt under månaden, men dämpades dock i början av perioden av en kvarvarande försiktighet från decembers negativa urladdning, säger Johan Tidestad. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Januari  Januari    Förändring  December  Förändring 
  2019 2018 ett år 2018 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 098 116 1 320 722 -16,9% 886 620 23,9%
Norge 364 492 369 699 -1,4% 287 907 26,6%
Danmark 391 481 414 083 -5,5% 289 065 35,4%
Finland 428 800 379 156 13,1% 372 021 15,3%
Totalt 2 282 889  2 483 660  -8,1% 1 835 613 24,4%
Snitt per börsdag 103 768 115 519 -10,2% 107 977 -3,9%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)*  66 852 75 232 -11,1% 52 354 27,7%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.