2011-07-13

Sparepenger og ikke lånte penger i reisekassen

I følge en fersk undersøkelse bestilt av internettbanken Nordnet kommer det fram at nordmenn bruker sparepenger når de skal ut og reise i sommer. Har man et stramt reisebudsjett velger man å feriere billigere i stedet for å låne penger.


28 prosent av det norske folk oppgir at de planlegger å bruke mer penger på årets sommerferie. 33 prosent regner med å bruke mindre, og 34 prosent sier at de kommer til å bruke like mye penger i år som i fjor.

Av de som planlegger å bruke mer penger på årets sommerferie oppgir hver femte person at dette finansieres ved hjelp av sparepenger. Bare to prosent sier at de betaler årets dyrere sommerferie med kredittkort, og ingen svarer at de låner penger for å betale for en dyrere sommerferie.

 At nordmenn ikke låner penger til sommerferien viser at vi er økonomisk bevisste og tar ansvar for egen økonomi. Det er denne innstillingen som gjør at vi kan reise til Hellas i sommer mens grekerne må være hjemme, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

Av de som planlegger å bruke mindre penger på årets sommerferie oppgir hver tredje person at de heller velger å spare penger, og åtte prosent sier at de ikke har spart tilstrekkelig til å bruke mer penger på årets sommerferie.

Sommerens reisekasse fylles hovedsakelig av feriepenger, men for å få råd til drømmeferien kan det vært smart å spare litt ekstra ved siden av. Vi anbefaler at du sparer til neste års sommerferie via en spareavtale i rentefond. Rentefond er like trygt og sikkert som banken, men gir litt bedre rente. Dørstokken for å selge fondsandelene og bruke pengene til noe annet enn ferie er i tillegg litt høyere enn om du setter pengene på en bankkonto, sier Anders Skar.

Undersøkelsen er gjennomført i juni 2011 av undersøkelsesselskapet CINT på oppdrag internettbanken Nordnet og ble besvart av et representativt utvalg av individer i Norge (ca 1.000 personer).

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, +47 23 33 30 16 / +47 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 380,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer