2020-10-23

Starkt finansiellt resultat för Nordnet i det tredje kvartalet

Idag publicerar Nordnet sin delårsrapport för perioden januari-september 2020. Hela rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

–  Nordnets verksamhet har under det tredje kvartalet utvecklats väl. Vi ser ett fortsatt starkt intresse för sparande och investeringar, och en hög aktivitet i marknaden. Under tredje kvartalet har vi välkomnat drygt 50 000 nya sparare till vår plattform, och har nu totalt över 1,1 miljoner kunder. Våra kunders sparkapital uppgår till rekordhöga 478 miljarder. Sammantaget sett ger den höga aktiviteten och tillväx­ten ett starkt finansiellt resultat för det tredje kvartalet, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Nordnets intäkter uppgår till totalt 617 miljoner och i kombination med en stabil kostnadsnivå ger det ett resultat före skatt på 337 miljoner kronor för tredje kvartalet, vilket är en ökning med 265 procent jämfört med tredje kvar­talet 2019.

–  Vi fortsätter att utveckla kundupplevelsen med siktet inställt på att bygga världens bästa plattform för sparande och investeringar. Webben och appen förbättras ständigt genom små och stora releaser avseende såväl navigering som konkreta produkter och funktioner. Värt att nämna under kvartalet är en ny funktion för att starta ett månadssparande baserat på kundens individuella sparmål, sparhorisont samt preferenser när det gäller sektorer eller inriktning. Vi har också byggt ut våra plattformar med en mängd innehåll tänkt att inspirera till bättre investeringsbeslut, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Nettosparandet för kvartalet är närmare 10 miljarder och sparkapitalet uppgår till 478 miljarder. Kundtillväxten det senaste året ligger på rekordhöga 27 procent och totalt antal sparare på Nordnets plattform är nu 1,1 miljoner. Nordnets låneportfölj när­mar sig 18 miljarder kronor. På ett år har den totala utlåningen vuxit med 20 procent, där bolån står för den största ökningen.

–  Bolån är ett spännande område där vi har lyckats väl i rollen som förnyare i en konservativ bransch. Denna produkt har vi än så länge endast i vår svenska butik, där vi också har marknadens lägsta ränta, men utforskar hur vi i framtiden också kan lansera bolån i Norge och Finland i rollen som utmanare till de traditionella aktörerna, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

  • Stark tillväxt i affären med ny högstanivå för sparkapital och utlåning, fortsatt stort inflöde av nya kunder samt hög handelsaktivitet
  • Fortsatta förbättringar av plattformen – ny funktion för månadssparande, lansering av egna indexfonder, integration av Nordnetbloggen på kundsajten, och fler inspirerande funktioner i appen
  • Fortsatt starkt resultat – ökade intäkter och stabil kostnadsnivå ger rörelseresultat på 337 miljoner

Resultatet i korthet juli-september 2020 (juli-september 2019)

  • Rörelseintäkterna uppgår till 617,1 (371,4) MSEK
  • Rörelsekostnaderna före kreditförluster uppgår till 277,1 (273,7) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgår till 336,6 (92,3) MSEK

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.