2017-12-05

Sterk måned for småsparerne

Nordnet-kunder tegnet fond for 152 millioner kroner netto i november, som ble en sterk måned for småsparerne. Selv om børsene har hatt en marginal tilbakegang er markedene fortsatt sterke og optimismen høy. De amerikanske børsene slår eksempelvis nye rekorder ukentlig. 

Statistikk fra Nordnet viser enda en måned med høy nettotegning i fond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 152 millioner i løpet av november 2017.

– I november var DnB Teknologi det mest kjøpte fondet. NASDAQ har slått rekord etter rekord og steg 1. 5 % i november. Indeksfondet til Nordnet tok andreplassen, mens KLP Pengemarked havnet på tredjeplass. De nærmeste månedene vil nok den nye aksjesparekontoen slå inn på statistikken. Fond hvor kundene har store gevinster kan da oppleve større salgspress, sier Tom Hauglund.

– På listen over de mest solgte fondene i november er Skagen Kontiki, Alfred Berg Gambak og Skagen Global, sier Investeringsøkonom Tom Hauglund.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
DNB TEKNOLOGI SKAGEN KONTIKI
NORDNET SUPERFONDET NORGE ALFRED BERG GAMBAK
KLP PENGEMARKED SKAGEN GLOBAL
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS FORTE NORGE
KLP EMERGING MARKETS STOREBRAND VEKST
KLP OBLIGASJON HOLBERG KREDITT
JP MORGAN US TECHNOLOGY DELPHI NORDIC
HANDELSBANKEN VEKSTMARKED FORTE OBLIGASJON
HOLBERG RURIK HANDELSBANKEN GLOBAL
UBS LUX CHINA OPPORTUNITY SKAGEN HØYRENTE

For mer informasjon kontakt: Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge | +47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet