2006-10-02

Stor aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i september

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det
norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på
285.843transaksjoner i september og handelsvolumet endte på 28,8 mrd. I
august i år var antall transaksjoner 292.747 og volumet var 25,7 mrd.

Sammenlignet med september i fjor er økningen i antall transaksjoner 15%
og økningen i volum 29%. I september i fjor var sammenlignbare tall
246.673 transaksjoner og 22,3 mrd. i volum.

Internettmeglerne stod for 19,55% av antall transaksjoner og 6,21% av
volumet på Oslo Børs i september i år. Nordnet er største megler på Oslo
Børs i september i år med en markedsandel på 12,72% målt i antall
transaksjoner.

”Det er fortsatt stor interesse for Oslo Børs blant privatpersoner.
Fallet i oljeprisen har bidratt til mange transaksjoner i oljerelaterte
aksjer, samtidig som noen aksjer har beveget seg kraftig enkelte dager,
noe som fører til økt handel og økt oppmerksomhet”, sier daglig leder
Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

CanArgo, DNO og Pan Fish mest populære i september

CanArgo, DNO og Pan Fish var de mest populære enkeltaksjene i september
med henholdsvis 27.233, 27.106 og 26.625transaksjoner. De ti mest
populære aksjene i september blant privatinvestorer var CanArgo, DNO,
Pan Fish, Int. Gold Exploration, Tandberg Television, Altinex, SeaDrill,
Statoil, Crew Gold Corporation og Aker Kværner. Se vedlagte tabeller for
oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via
Internett i september.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Sep-06
Nordnet 139 988 154 897 195 457 234 180 163 481 185 963
Netfonds 63 212 66 366 84 718 101 397 70 137 79 688
Skandiabanken 23 930 22 424 32 403 38 052 22 181 25 737

Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Sep-06
Nordnet 13,91% 13,55% 13,82% 13,86% 12,47% 12,72%
Netfonds 6,28% 5,80% 5,99% 6,00% 5,35% 5,24%
Skandiabanken 2,38% 1,96% 2,29% 2,25% 1,69% 1,59%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs

Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06
Nordnet 13,85% 12,99% 14,45% 13,74% 14,43% 13,21% 11,10% 13,24% 12,72%
Netfonds 6,08% 5,53% 6,27% 6,03% 6,27% 5,63% 5,12% 5,63% 5,24%
Skandia 2,28% 2,12% 2,43% 2,32% 2,47% 1,92% 1,67% 1,82% 1,59%
banken

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs
Jan- Feb- Mar- Apr- Mai-
06 06 06 06 06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06
Nordnet 4,72% 4,24% 5,03% 4,66% 5,54% 4,78% 4,18% 4,33% 4,05%
Netfonds 2,26% 2,06% 2,57% 2,40% 2,81% 2,31% 2,05% 2,05% 1,84%
Skandiabanken 0,43% 0,43% 0,52% 0,50% 0,60% 0,47% 0,39% 0,39% 0,32%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner september
1 CanArgo 27 233
2 DNO 27 106
3 Pan Fish 26 625
4 Int. Gold Exploration 20 233
5 Tandberg Television 13 735
6 Altinex 13 299
7 SeaDrill 9 462
8 Statoil 8 409
9 Crew Gold Corporation 8 277
10 Aker Kværner 6 077

Filer