2021-05-03

Stor aktivitet blant profesjonelle aksjetradere

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». April har vært preget kvartalstall og god stemning på verdens børser. Dette er normalt gode nyheter for tradere.

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 8,6 milliarder kroner i april. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 1150 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 8,6 milliarder sto aksjer for 8 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 600 millioner kroner.

Den mest handlede aksjen var Evolution Gaming Group AB som ble omsatt for over 1,7 milliarder kroner i løpet av april måned. Man ser også en sterk trend i både Nel og Equinor, som har blitt handlet for henholdsvis 553 og 341 millioner kroner.

  • Evolution Gaming Group AB har vært et eventyr å eie de siste årene. Til tross for at gaming og casino sektoren internasjonalt har opplevd litt motbør i 2021, har Evolution Gaming Group gått motstrøms og er opp over 100 prosent så langt i år. Selskapet har over tid opplevd en sterk vekst både organisk, men også via oppkjøp og fusjoner. Med et snittvolum på over en milliard svenske kroner om dagen, muliggjør dette store handler i løpet av en dag. Dette er perfekt for tradere.
  • Til tross for 17 prosent kursfall så langt i år ser man fortsatt en relativt høy aktivitet i Nel. Selv om selskapet har opplevd motbør i 2021, ser man at handelsvolumet ligger jevnt over 150 millioner kroner om dagen. Dette i kombinasjon med at selskapet er sensitiv for nyheter gjør at aksjen er en yndet favoritt blant våre profesjonelle tradere, forteller Mads Johannesen i Nordnet.

April måned har vært preget av at de største selskapene både her hjemme og internasjonalt har levert kvartalstall. Selv om aksjekursene stort sett har pekt nordover siden mars 2020 har blant annet Apple, Amazon, Facebook og Alphabet levert mye mer enn hva markedet forventer. Apple på sin side leverte et resultat på bunnlinjen som var 42 prosent bedre enn hva konsensusforventningene var. Dette har bidratt til positiv stemning på de internasjonale børsene gjennom april måned. Samme tendens ser man også på Oslo børs, med blant annet DNB, Equinor og Norsk Hydro som har kommet med gode tall. Dette har bidratt til at Oslo børs er opp over 10 prosent hittil i år og opp nesten 2,3 prosent i løpet av april måned.

  • Selv om Oslo børs har steget mye de siste månedene har også den svenske børsen OMX Stockholm som er opp over 16 prosent hittil i år. Kombinasjonen av industri, teknologi og helse har vist seg å være en virkelig god kombinasjon i 2021, dette ser vi også våre tradere har utnyttet seg av og handlet OMX indeksen hyppig i april måned, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.
Selskap Omsetning i kroner
Grand total 8 688 748 214
SE0012673267 | Evolution Gaming Group AB 1 705 965 581
NO0010081235 | NEL 553 242 812
NO0010096985 | EQUINOR 341 324 656
SE0008374250 | Fingerprint Cards AB ser. B 323 529 185
SE0014556718 | WeSC AB 287 348 208
NO0005052605 | NORSK HYDRO 231 394 545
SE0009663339 | Mantex AB 196 508 605
NO0010823131 | KAHOOT! ASA 178 416 471
SE0015411764 | OMXS301D 147 256 083
NO0010345853 | AKER BP 140 042 209