2006-03-01

Stor aktivitet for privatpersoner på Oslo Børs også i februar

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 255.854 transaksjoner i februar, mot 315.842 i januar. Internettmeglerne stod for 20,64% av antall transaksjoner på Oslo Børs i februar. Internettmeglernes handelsvolum endte på 25,3 mrd. i februar, tilsvarende en markedsandel på 6,73%.

Sammenlignet med februar i fjor er økningen i antall transaksjoner 48,7%.

Nordnet er største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 12,99% i februar.

”Mange børsnoterte selskaper leverte resultater i februar, og det bidrar til fortsatt høy aktivitet blant privatpersoner. Sammenlignet med februar i fjor er økningen i antall transaksjoner på nesten femti prosent”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

DNO mest populær i februar

DNO var igjen mest populær blant enkeltaksjene, med 37.969 transaksjoner i februar. De ti mest populære aksjene i februar blant privatinvestorer var DNO, Pan Fish, Ementor, Petrolia Drilling, Crew Gold Corporation, Tomra, Statoil, Blom, Fjord Seafood og Sinvest. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via Internett i februar.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs

Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2004 Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Feb-06
Nordnet 90 465 105 348 104 546 139 988 154 897 160 973
Netfonds 42 613 48 784 48 142 63 212 66 366 68 580
Skandiabanken 11 423 14 952 15 109 23 930 22 424 26 301

Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs

Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2004 Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Feb-06
Nordnet 14,00% 14,54% 13,73% 13,91% 13,55% 12,99%
Netfonds 6,59% 6,73% 6,32% 6,28% 5,80% 5,53%
Skandiabanken 1,77% 2,06% 1,98% 2,38% 1,96% 2,12%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs

Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Okt-05 Nov-05 Des-05 Jan-06 Feb-06
Nordnet 13,85% 12,60% 14,63% 14,13% 12,68% 13,53% 14,46% 13,85% 12,99%
Netfonds 6,44% 5,99% 6,83% 5,94% 5,72% 5,58% 6,10% 6,08% 5,53%
Skandia
banken 2,26% 2,39% 2,57% 2,18% 1,91% 1,73% 2,23% 2,28% 2,12%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs

Okt- Nov- Des- Jan- Feb-
Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 05 05 05 06 06
Nordnet 4,21% 3,59% 5,29% 4,75% 3,77% 4,53% 5,67% 4,72% 4,24%
Netfonds 2,02% 1,83% 2,40% 1,97% 1,81% 2,03% 2,56% 2,26% 2,06%
Skandiabanken 0,37% 0,38% 0,47% 0,39% 0,32% 0,33% 0,50% 0,43% 0,43%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner februar
1 DNO 37 969
2 Pan Fish 19 142
3 Ementor 16 517
4 Petrolia Drilling 7 589
5 Crew Gold Corporatio 6 428
6 Tomra 6 402
7 Statoil 6 234
8 Blom 6 207
9 Fjord Seafood 6 090
10 Sinvest 5 739

The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on the Stockholm Stock Exchange. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the Nordic region with more than 110 000 clients in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnetpankki.fi, www.nordnetonline.de and ww.nordnet.lu.

Filer