2013-11-08

Stor interesse for Twitter – Facebook fortsatt favoritten

Twitter ble børsnotert i går og interessen fra norske privatpersoner var stor. Hos Nordnet, Norges største nettmegler, ble det handlet Twitter-aksjer for 70 millioner.


– Det er veldig gøy å se så stor interesse for en aksje notert på et annet marked enn Oslo Børs. Kjente merkevarer er ofte også kjente aksjer, sier Karl Oscar Strøm, Spare- og Investeringsøkonom i Nordnet Bank.

Med Twitter notert er alle de største sosiale mediene på børs. Nordnet har i en markedsundersøkelse spurt nordmenn hvilket selskap de helst ville investert i av Twitter, Facebook og LinkedIn. Facebook er klar favoritt, men det er betydelige forskjeller mellom aldersgrupper og fordelt over landsdelene.

Hvis du fikk 10.000 kroner til å investere i et av disse tre selskapene, hvilket ville du velge?

Mer enn halvparten (50,6%) svarer Facebook, foran Twitter (26%) og LinkedIn (23,4%). Det er betydelige forskjeller mellom aldersgrupper og etter bosted.
Blant de mellom 20 og 29 foretrekker hele 61,4% Facebook og kun 12% LinkedIn. I aldersgruppene 40-55 og 56-70 er Facebook førstevalget for halvparten med Twitter og LinkedIn omtrent likt på 23-26%. De mellom 30 og 39 skiller seg ut med en mye jevnere fordeling. Facebook likes av 42% foran Twitter med 30% og LinkedIn på 28%.

– Dette avspeiler trolig gruppenes bruk av disse mediene. Med kunnskap kommer også investeringslyst, sier Spare- og investeringsøkonom Karl Oscar Strøm.

Undersøkelsen viser også betydelige geografiske forskjeller. Interessen for Twitter er størst i Hedmark og Oppland, tett fulgt av Oslo og Akershus. Her foretrekker ca. 30% twitter. I motsatt ende ligger Agder og Rogaland der kun 18,6% kunne tenke seg å investere i Twitter. Facebook får flest «likes» i Nord-Norge og Agder/Rogaland der 56% av befolkningen har FB som det fortrukne valg. Minst er interessen for Facebook i Oslo og Hedmark/Oppland med under 45%.

– Det er alltid interessant å studere regionale forskjeller. I dette tilfellet er den klareste tendensen at Facebook er førstevalget over hele landet, og at Oslo-området og det indre Østland er der interessen for Twitter er sterkest, sier Strøm.

Undersøkelsen er bestilt av Nordnet og gjennomført av Cint. Spørsmålet har blitt stilt via et webpanel til et representativt utvalg av Norges befolkning. Spørsmålet er besvart av 1006 personer i uke 44 og 45, 2013.

For mer informasjon, kontakt: Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom, 922 19 068
|karl.oscar.strom@nordnet.no | Twitter: @KarlNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 477,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.