2020-07-31

Storebrand er Nordnet kunders sommerfavoritt

Juli måned er tradisjonelt en relativt rolig måned i aksjemarkedet. Til tross for at de fleste aktører har sommerferie, ser man at Nordnet kundene ikke har sluttet å kjøpe aksjer. i juli måned vekter private investorer seg opp med et nettokjøp på over 300 millioner kroner.

 

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 18,3 milliarder kroner i juli og netto ble det kjøpt for 309 millioner kroner. Storebrand troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 82 millioner. NEL topper salgslisten, med et nettosalg på 138 millioner kroner.

 • Selv om Storebrand historisk har vært et selskap som har svingt i takt med lange renter, ser vi nå at selskapet mer og mer vrir seg om mot å bli en kapitalforvalter. Ved at flere og flere blir flyttet over til innskuddsbasert pensjon, samt at de garanterte porteføljene gradvis fases ut, vil Storebrand over tid nyte godt av at nordmenn sparer mer i aksjer og fond.
   
 • Resultatene for andre kvartal viser også at både forsikring og kapitalforvaltningen vokser jevnt og trutt, dette vil på sikt gjøre at Storebrand blir en utbyttemaskin. Dette tror jeg kundene har tatt inn over seg, og velger å øke sin eksponering i Storebrand, sier Mads Johannesen Investeringsøkonom i Nordnet.
   

Børsmåneden juli var øvrig preget av resultater for andrekvartal. Selv om inntjeningen på bred front har vært kraftig ned fra 2019, hadde markedet priset inn en større skuffelse. Dette har ført til at vi har fått store kursutslag på enkeltpapirer ettersom kvartalstallene blir lagt frem. Av positive bidragsytere til Oslo børs, kan man trekke frem DNB, som leverte et resultat etter skatt på over 5 milliarder kroner. Dette, i kombinasjon med lavere tap, har bidratt til at DNB har steget over 10 prosent denne måneden og således dratt med seg finanssektoren på Oslo børs. Av andre positive bidragsytere kan man trekke frem Norsk Hydro.  Selskapet leverte et justert driftsresultat før skatt på 949 millioner kroner. Som var opp fra 875 millioner i 2019. Dette var langt bedre enn markedet hadde ventet på forhånd og har bidratt til at Norsk Hydro har hatt en positiv måned.

Oslo Børs legger bak seg en ruglete måned, preget av stor aktivitet i enkeltpapirer som Kongsberg Automotive, NEL og Mowi. Oslo Børs endte opp over 4 prosent for juli måned. Dette, i kombinasjon med at oljeprisen er opp over 3 prosent.
 

Videre er den globale økonomien fortsatt svært preget av coronaviruset. Selv om Europa og Asia ser ut til å gradvis gjenåpne sine økonomier sliter fortsatt USA og Sør Amerika med store smitteutbrudd. Til tross for dette har ikke aksjemarkedet priset inn de realøkonomiske konsekvensene av dette og de amerikanske børsene legger bak seg nok en god måned.

 • Vi passerte i helgen over 16 millioner smittetilfeller av coronaviruset, og dessverre over 650 000 døde. Daglig nye smittede ser man også øker. Dette har hatt store konsekvenser for blant annet USA, som ser ut til å måtte bruke lengre tid på sin gjenåpning enn tidligere forventet, fortsetter Nordnets Investeringsøkonom.

Nordnets kunder har i juli måned brukt tiden på å kjøpe seg opp i store solide selskaper som har falt mye i 2020. Her kan man nevne Storebrand, Mowi og Grieg Seafood.

 • Vi ser en økende interesse fro sjømatselskaper blant våre kunder i juli måned. Dette har nok sammenheng med at disse selskapene har falt mye i juli. Det er to grunner til fallet. Den ene er den sesongmessige fluksjonen i lakseprisen, som normalt er lav om sommeren. Den andre grunnen er transport og logistikkproblemene disse selskapene sliter med grunne coronaviruset. Samtidig er laks og sjømat en global megatrend som flere og flere kunder har fått øynene opp for, og jeg antar at flere av våre kunder kommer til å være langsiktige eiere av disse selskapene, fortsetter Nordnets Investeringsøkonom. 
   

På salgstoppen troner NEL, DNB og Yara som de mest solgte aksjene i juli måned.

 • Nel er nok en gang den mest omsatte aksjen blant våre kunder. Dette er en nyhetsstyrt aksje som har voldsomme intradagsbevegelser. Etter en fantastisk oppgang så langt i 2020, har aksjen den siste uken tendert nedover. Jeg tror mye av fallet kan tilskrives at investorene begynner å bli nervøse etter en voldsom kursoppgang i 2020, avslutter Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet. 

Mest kjøpte aksjer

Selskap Kjøp i kroner
Storebrand 82 095 165
Mowi 49 969 229
Kongsberg Automotive 34 752 315
Grieg Seafood 34 133 090
Elkem 32 181 099
Golden Ocean Group 25 267 976
PCI Biotech Holding 24 735 125
Kitron 22 825 986
BerGenBio 21 196 418
Austevoll Seafood 20 026 760

Mest solgte aksjer

Selskap Salg i kroner
NEL -138 505 221
DNB -99 722 407
Yara International -56 303 250
XXL -25 131 068
Kid -20 294 188
Aker Solutions -17 676 165
Tomra Systems -12 392 065
Kværner -12 043 944
Orkla -10 537 025
AF Gruppen -8 394 834

Mest omsatt

Selskap Omsatt i kroner
NEL 2 582 025 855
Equinor 735 625 526
Aker BP 690 523 060
DNB 677 296 808
Storebrand 619 551 435
Aker Solutions 509 558 462
Tesla, Inc. 492 478 526
Norsk Hydro 465 250 608
XXL 431 173 577
Yara International 383 943 492

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.