2006-02-02

Störst i Norden

Under januari 2006 var Nordnet fortsatt den klart största mäklarfirman sammantaget på de fyra största nordiska börserna. Det visar sammanlagd statistik över marknadsandelarna i Norden på Stockholmbörsen, Helsingforsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen.

”Det är oerhört roligt att vi fortsatte att stärka vår position som privatpersonernas förstahandsval för aktiehandel i Norden. Aktiviteten i januari slog alla rekord”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet.

Under januari gjorde Nordnets kunder 8,20% av alla avslut på de fyra största nordiska börserna jämfört med 7,75% under samma period i fjol. I antal avslut var det hela 89% mer än i januari 2005.

Stockholm,
Oslo, jan-06 jan-05 Helåret
Helsingfors, 2005
Köpenhamn
Antal % Antal % Antal %
Nordnet Bank 570 386 8,20% 301 017 7,75% 4 356 154 7,66%
SEB 424 878 6,11% 248 108 6,39% 3 608 999 6,34%
Nordea 418 518 6,02% 262 819 6,77% 3 660 124 6,43%
Avanza 351 547 5,05% 155 619 4,01% 2 408 649 4,23%
Fischer
Partners 344 777 4,96% 182 079 4,69% 2 600 461 4,57%
Handelsbanken 334 619 4,81% 173 961 4,48% 2 752 130 4,84%
Morgan
Stanley 292 423 4,20% 128 109 3,30% 2 377 889 4,18%
Danske Bank 276 164 3,97% 171 263 4,41% 2 354 497 4,14%
Carnegie 238 716 3,43% 145 113 3,74% 2 084 447 3,66%
Deutsche Bank 230 584 3,32% 103 383 2,66% 1 692 130 2,97%
Totalt: 6 955 302 100,00% 3 884 800 100,00% 56 891 852 100,00%

Tabell. De 10 största mäklarna i Norden med avseende på antal affärer på Stockholmsbörsen, Oslobörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen under januari 2006, 2005 samt respektive aktörs siffror för helåret 2005. Källa: Officiell statistik från de olika börserna sammanställd av Nordnet

För ytterligare information kontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, 08-506 330 30, 0709-697424, jessica.gertun@nordnet.se

Filer