2021-08-03

Største fondskjøp siden januar

Nordnets fondskunder har ikke høydeskrekk, tross nye rekordnoteringer på mange børser i juli. Aksjefond ble nettokjøpt for 777 millioner kroner, noe som er det høyeste tallet siden januar. På kjøpstoppen ligger globale indeksfond og teknologifond.

–  Vi fikk nok en sterk børsmåned i juli, og både USA-børsene og Oslo Børs nådde ny all time high-nivåer i løpet av juli, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Fond ble nettokjøpt for 906 millioner kroner i juli. Aksjefond ble nettokjøpt for 777 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 114 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 15 millioner. (Merk: Disse tallene inkluderer ikke tilflyttede midler til egen pensjonskonto i Nordnet, som ble lansert i februar.)

Oppgang på verdens børser i juli

Verdensindeksen steg med knappe 2 prosent i juli, godt hjulpet av amerikanske aksjer, som utgjør to tredjedeler av verdensindeksen MSCI World Index. Oslo Børs var så vidt i pluss i juli, og har lagt på seg 17 prosent hittil i år.

–  De amerikanske langrentene fortsatte fallet i juli, og 10-åringen falt fra rundt 1,40 til 1,24 i løpet av juli. Ekspertene gir flere mulige forklaringer på rentefallet, blant annet at inflasjonsfrykten i USA har avtatt samt at pengetrykkingen holder rentene nede. Uansett årsak er lavere langrenter positivt for aksjer. I tillegg har de store teknologikjempene i USA levert bedre kvartalstall enn forventet i juli, noe som også har bidratt til børsoppgang, påpeker Sættem.

Sektorrotasjonen har tatt en pause

Verdiaksjer var i vinden i første kvartal. Deretter har imidlertid vekstaksjer gjort det best. Dels kan dette forklares ved langrentene i USA, som steg kraftig i første kvartal, og som siden har falt.

–  Renteoppgangen påvirker nemlig verdi -og vekstaksjer ulikt. Jo lengre frem i tid et selskaps inntjening ligger, jo mer vil prisingen av selskapet endres når rentenivået endres. Det innebærer at vekstaksjer blir mer negativt påvirket av stigende renter enn verdiaksjer, forklarer spareøkonomen. Han legger til at utviklingen i langrentene vil være viktig for om vekst- eller verdiaksjer vil gjøre det best fremover.

Teknologifond både kjøpes og selges

To av de tre mest kjøpte fondene i juli er teknologifond: Nordnet Indeksfond Teknologi og DNB Teknologi. Førstnevnte ble lansert 1. juni og er det første teknologi-indeksfondet i det norske markedet.

På listen over de mest solgte fondene finner vi imidertid også flere teknologifond, blant annet to vekstorienterte tek-fond fra Black Rock.

–  Jeg tror dette skyldes at en del kunder bytter ut aktive teknologifond med det nye rimelige indeksalternativet, Nordnet Indeksfond Teknologi – eller bytter til det mer defensive tek-fondet DNB Teknologi, som har gjort et comeback det siste året, kommenterer spareøkonomen.

Han legger til at det er sjelden å se et Kina-fond blant de mest kjøpte eller solgte fondene. I juli var imidlertid JPMorgan China Fund blant de mest solgte fondene, etter at den kinesiske børsen falt med om lag 10 prosent i juli. Børsfallet skyldes blant annet at kinesiske myndigheter varslet strengere reguleringer av IT-selskaper, og spesielt nettlæringsselskaper.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I JULI:

NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
DNB TEKNOLOGI
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG
NORDNET INDEKSFOND NORGE
DNB GLOBAL INDEKS
ODIN EIENDOM
NORDNET INDEKSFOND SVERIGE
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I JULI:

FIRST GLOBAL FOCUS
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
DNB SMB
FIRST GENERATOR
JPMORGAN CHINA FUND
BLACK ROCK WORLD TECHNOLOGY
STOREBRAND FORNYBAR ENERGI
MSDW INVF US GROWTH FUND
STOREBRAND GLOBAL VALUE
FRANKLIN US OPPORTUNITIES

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.