2006-08-01

Stort fall i privatpersoners handel på Oslo Børs i juli

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 188.807 transaksjoner i juli, og handelsvolumet endte på 16,1 mrd. I juni i år var antall transaksjoner 339.623, og i mai i år var antall transaksjoner 489.368. Antall transaksjoner falt altså med 44% fra juni måned i år, og 61% fra mai måned i år.

Tross nedgangen sammenlignet med mai og juni år, så er økningen i antall transaksjoner 13% og økningen i volum 28% sammenlignet med juli i fjor. I juli i fjor var sammenlignbare tall 167.054 transaksjoner og 12,5 mrd.

Internettmeglerne stod for 17,89% av antall transaksjoner og 6,62% av volumet på Oslo Børs i juli i år. Nordnet er største megler på Oslo Børs i juli i år med en markedsandel på 11,10% målt i antall transaksjoner.

”Det ser ut som mange privatpersoner har tatt ferie i juli, og sammenlignet med den høye aktiviteten vi har sett tidligere i år så har det vært overraskende rolig i juli. Kombinasjonen av uroen på markedet i mai og juni, usikkerheten knyttet til konflikten i Midtøsten, samt fantastisk godt sommervær har trolig ført til at kundene heller har slappet av i solen enn å handle aksjer”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

Pan Fish og DNO mest populære i juli
Pan Fish var den mest populære enkeltaksjen i juli med 15.289 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i juli blant privatinvestorer var Pan Fish, DNO, Int. Gold Exploration, Tomra, Altinex, Statoil, Crew Gold Corporation, Fast Search & Transfer, SeaDrill og Norsk Hydro. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via Internett i juli.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne

Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs

Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Jul-06
Nordnet 104 546 139 988 154 897 195 457 234 180 117 159
Netfonds 48 142 63 212 66 366 84 718 101 397 54 051
Skandiabanken 15 109 23 930 22 424 32 403 38 052 17 597

Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs

Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Jul-06
Nordnet 13,73% 13,91% 13,55% 13,82% 13,86% 11,10%
Netfonds 6,32% 6,28% 5,80% 5,99% 6,00% 5,12%
Skandiabanken 1,98% 2,38% 1,96% 2,29% 2,25% 1,67%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Nov-05 Des-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06
Nordnet 13,53% 14,46% 13,85% 12,99% 14,45% 13,74% 14,43% 13,21% 11,10%
Netfonds 5,58% 6,10% 6,08% 5,53% 6,27% 6,03% 6,27% 5,63% 5,12%
Skandiabanken 1,73% 2,23% 2,28% 2,12% 2,43% 2,32% 2,47% 1,92% 1,67%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Nov- Des- Jan- Feb- Mar-
05 05 06 06 06 Apr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06
Nordnet 4,53% 5,67% 4,72% 4,24% 5,03% 4,66% 5,54% 4,78% 4,18%
Netfonds 2,03% 2,56% 2,26% 2,06% 2,57% 2,40% 2,81% 2,31% 2,05%
Skandiabanken 0,33% 0,50% 0,43% 0,43% 0,52% 0,50% 0,60% 0,47% 0,39%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner juli

1 Pan Fish 15 289
2 DNO 14 884
3 Int. Gold Exploration 13 651
4 Tomra 10 425
5 Altinex 8 330
6 Statoil 6 458
7 Crew Gold Corporation 6 050
8 Fast Search & Transfer 5 253
9 SeaDrill 5 125
10 Norsk Hydro 4 785

The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on the Stockholm Stock Exchange. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the Nordic region with more than 130 000 clients in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnetpankki.fi, www.nordnetbank.de and ww.nordnet.lu.

Filer