2020-10-09

Suomalaiset vastasivat kyselyyn: vain 14 prosentin mielestä Donald Trump olisi pörssin kannalta paras valinta presidentiksi

Yli puolet suomalaisista pitää Joe Bidenin valintaa Yhdysvaltain presidentiksi pörssin kannalta parhaana vaihtoehtona. Vain joka seitsemäs vastaaja näkee Donald Trumpin valinnan parhaaksi pörssille. Vastaajien, jotka eivät tiedä tai osaa sanoa kantaansa, määrä on yli kaksinkertainen Trumpin valintaa kannattaviin vastaajiin verrattuna. Tiedot ilmenevät tuoreesta kyselytutkimuksesta koskien suomalaisten mielipiteitä siitä, kuka olisi pörssin kannalta paras Yhdysvaltain presidentti seuraaville neljälle vuodelle.

Yli puolet (55 %) tutkimukseen vastanneista suomalaisista on sitä mieltä, että Joe Biden olisi pörssin kannalta paras valita Yhdysvaltain presidentiksi. Vain 14 % vastaajista näkee, että Donald Trumpin valinta presidentiksi tukisi pörssiä paremmin. 31 % suomalaisista ei tiedä tai osaa sanoa, kumpi ehdokkaista olisi pörssin kannalta parempi.

  • New Yorkin pörssin S&P 500 -indeksi on tänään yli 50 prosenttia korkeammalla kuin Donald Trumpin vaalivoittopäivänä syksyllä 2016. Vaaleista vaaleihin keskimääräinen vuosituotto näyttää asettuvan selvästi yli pörssin pitkällä aikavälillä toteutuneen keskituoton. Tätä taustaa vasten on pysäyttävä kyselytulos, että nimenomaan pörssin kannalta kysyttäessä Trumpin jatkokautta pitää Joe Bidenia parempana vaihtoehtona vain joka seitsemäs vastaaja, sanoo Nordnet Suomen osakestrategi Jukka Oksaharju.
  • Trumpin hallinnon johdolla Yhdysvalloissa on kevennetty tuntuvasti rahapiirien ja yritysten verotusta. Lisäksi markkinoiden on annettu toimia vapaammin kuin säännellymmin. Trump on myös viestinnällään osoittanut olevansa erityisen kiinnostunut pörssin kehityksestä. Vaalivoittonsa mahdollisesti uusiessaan Trump mitä todennäköisimmin jatkaisi samalla linjalla. Bidenin voitto puolestaan tarkoittaisi mitä ilmeisimmin veronkorotuksia, jotka leikkaisivat yritysten nettotuloksia. Tämä jää suomalaisvastaajien mielissä sivuseikaksi. Vaikuttaa siltä, että Bidenissa arvostetaan oletettua vakautta ja hänet ilmeisesti koetaan riittävän markkinamyönteiseksi, jatkaa Oksaharju.

Sekä suomalaiset miehet että naiset valitsisivat Bidenin selvästi Trumpia mieluummin. Vain 7 % naisista uskoo, että Trump olisi pörssin kannalta paras valinta Yhdysvaltain presidentiksi seuraaville neljälle vuodelle. Tosin huomionarvoisesti naisista 41 % ei osaa sanoa, kumpi ehdokkaista olisi parempi. Suomalaismiesten keskuudessa luottamus Trumpiin yltää 22 %:iin vastaajista.

Yli 60-vuotiailla suomalaisilla on muita ikäryhmiä selkeämpi näkemys siitä, kumpi ehdokkaista tukisi pörssiä paremmin. Tästä ikäryhmästä vain 10 % puoltaa Trumpin valintaa. Kaikkiaan vastaajien kannat ovat ehdokkaansa puolesta sitä selkeämmät, mitä korkeammat bruttotulot vastaajien kotitalouksilla on.

Ammattiryhmittäin Trumpin kannatus on Suomessa korkeinta yrittäjätaustaisten vastaajien keskuudessa, siinä missä Biden saa korkeimman kannatuksen suomalaisvastaajilta, jotka eivät ole työelämässä.

Eniten heitä, jotka näkevät Trumpin paremmaksi valinnaksi, löytyy ikäryhmästä 40–49-vuotiaat (19 % vastaajista). Bidenin kannattajia löytyy eniten ikäryhmästä yli 60-vuotiaat (67 % vastaajista).

Tutkimuksen toteutti Nordnetin toimeksiannosta tutkimusyhtiö YouGov ajalla 2.–5.10.2020. Kyselyyn vastasi 1 005 yli 18-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali on +/-3 %.

Lisätietoja antaa:

Jukka Oksaharju, Nordnet Suomen osakestrategi
050 376 0589, jukka.oksaharju@nordnet.fi