2014-07-02

Superfondet til topps i juni!

Det nye kostnadsfrie indeksfondet, Nordnet Superfondet Norge, gikk rett til topps og var det mest populære fondet blant norske fondskunder i juni. Det viser fondsstatistikk fra Nordnet Bank.


Av drøyt 550 fond på Nordnets fondsplattformen er Superfondet etter bare en måneds tegning det mest populære fondet målt i antall kunder som eier fondet.

– Vi er selvfølgelig stolte og svært fornøyde med Superfondets mottagelse i det norske markedet. At fondet allerede er det mest populære fondet i vårt fondsutvalg overgår alle forventninger vi hadde, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Nordnet-sjefen er åpen om at fondet er et markedsføringsprodukt, men håper samtidig at gratisfondet kan bidra til å øke folks bevissthet og oppmerksomhet rundt forskjellen mellom aktive og passive fond, og ikke minst kostnader i fond. Folk burde ha en større andel av pengene sine i billige og bra indeksfond. Nordmenn fortjene et fondsmarked med gode aktive aksjefond på den ene siden, og billige og bra indeksfond på den andre siden. «Dritten i midten», det vil si dårlige aktive fond og skapindeksfond, fortjener ikke livets rett. Nøkkelen til forandring er mer bevisste fondskunder som bruker forbrukermakten sin, fortsetter Skar.

Fondssparerne nettokjøpte fond for 37 millioner kroner i juni, hvorav drøyt 55 prosent gikk i rentefond og 45 prosent i aksjefond. Selv om nettokjøpet var lavt sammenlignet med mai, hvor det ble kjøpt for 113 millioner, så var fondsomsetningen rekordhøy og opp nesten 50 prosent sammenlignet med mai. Listen over de mest kjøpte fondene i juni domineres av rentefond i tillegg til norske og nordiske aksjefond, mens listen over de ti mest solgte fondene består hovedsakelig av bransjefond og da spesielt biotek i tillegg til helse og mer usikre fondsmarkeder.

– Det er mange som har gjort fondsrengjøringen for sommeren og klargjort porteføljene for en sommerpause. Vi ser tydelig at fondssparerne trykker på bremsepedalen og posisjonerer porteføljene mot mer sikre posisjoner inn mot sommerferie. Ser vi bort fra Superfondet, som har trukket kapital til aksjefond, så vekter kundene om fra aksjer til renter samt kjøper fond med en langt mer forsiktig risikoprofil enn de selger, sier Anders Skar i Nordnet.

  Mest kjøpte fond
Nordnet Superfondet Norge
Delphi Nordic
KLP Aksje Norge Indeks II
DNB High Yield
Alfred Berg Lang Obligasjon
DNB Obligasjon I
Forte Obligasjon
KLP Pensjon II
Skagen Tellus
Storebrand Global
  Mest solgte fond
JP Morgan Global Health Care
DNB Nordic Technology
UBS Equity Fund Biotech
Franklin Biotech Disc. Fund
Holberg Kreditt
Tundra Pakistanfond
SEB Concept Biotechnology
Invesco Blanced Risk Allocation
Invesco Continental European Small Cap
Handelsbanken Høyrente

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 58.100 kunder i Norge for juni måned. 

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no | Twitter: @AndersNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 516,100 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.