2009-06-30

Svenska fondsparare: osäkerhet i halvtid

Den ökade riskviljan hos fondspararna och det stora intresset att investera i aktiefonder från april-maj har avtagit under juni. På köpsidan bland Nordnets kunder är räntefonderna i majoritet, och på säljsidan dominerar aktiefonderna. Den minskade riskaptiten har dock inte fått spararna att lämna fonder som placeringsform. Aktiviteten och nettoinflödet under juni är fortsatt på höga nivåer.

– Den avstannande börs vi har sett under maj och juni har ökat osäkerheten bland de svenska fondspararna, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. Man väntar på ett utbrott i någon riktning. Den stora frågan är om april-uppgången endast var en tillfällig uppgång i en annars fallande marknad, eller om parkeringsläget under maj-juni endast är en kort paus i en positiv trend. Ställd inför denna fråga väljer många fondsparare att ta det säkra före det osäkra och lämnar sina aktiefonder för mer tryggare alternativ.

Mest köpta fonden under månaden är Öhman Penningmarknadsfond. Föregående månads etta på köplistan, Skagen Kontiki, har halkat ner till fjärdeplats. Intresset för företagsobligationsfonder fortsätter in i juni, och både Nordea och SEB får med en fond med denna inriktning på topplistan.

På säljsidan är 50% av fonderna aktiebaserade, och den mest sålda regionen är Ryssland. Säljarna har också placerat de tidigare två storsäljande hedgefonderna Lynx och Stella Nova på säljsidan.

– Ryssland leder årets fondrace, och kategorin har gått upp med 70-90%, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. Bakom försäljningarna ligger förmodligen vinsthemtagningar och rädslan för en rekyl neråt.

Mest köpta fonder
1. Öhman Penningmarknadsfond
2. Folksam Aktiefond USA
3. Öhman Realobligationsfond
4. Skagen Kontiki
5. Enter Return
6. Brummer Multi-Strategy
7. Nordea European High Yield Bond
8. Fidelity Global Health Care
9. SEB Corporate Bond
10. Spiltan Räntefond Sverige

Mest sålda fonder
1. JPM US Value
2. Länsförsäkringar Penningmarknadsfond
3. Danske Invest Aktiv Förm.förvaltning
4. Robur Rysslandsfond
5. Stella Nova Hedgefond
6. Nordea Global Value Fond
7. Lannebo Småbolag
8. Lynx
9. Nordea Rysslandsfond
10. Simplicity Likviditet

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 240 000 depåer under juni månad.

Filer