2010-05-11

Svenska sparare bäst rustade för greklandskris

De svenska spararna har en betydligt försiktigare inställning till börsen än sina nordiska grannar. Andelen aktier i portföljen är lägst i Norden, och belåningsgraden är knappt hälften av vad de norska spararna har.

Nordnet har i sin undersökning Nordisk sparbarometer analyserat skillnader i de nordiska länderna beträffande sparande och aktiehandel under första kvartalet 2010. Resultatet visar att de svenska spararna är Nordens mest försiktiga, medan norrmännen tar mest risk.

– Svenskarna är Nordens mest försiktiga sparare, vilket visar sig framför allt genom två saker. För det första har man absolut lägst andel aktier i portföljen – medan norrmän, danskar och finländare alla har 80 procent eller mer, finns i svenskarnas portföljer endast 57 procent aktier. För det andra har man en klart lägre belåningsgrad i sina portföljer jämfört de danska och norska spararna, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

– Under greklandskrisens värsta dagar har svenskarna varit bäst rustade för börsnedgång. Samtidigt missar man nu en del av marknadens återhämtning efter EU:s beslut om ett krispaket. Annat är det i vårt grannland i väst – norrmännen är något av Nordens cowboys. De har en hög andel aktier och en hög belåningsgrad, vilket indikerar en förkärlek för att ta höga risker. Det går inte att ge ett generellt svar på vilken risk man ska ha i sitt sparande – det är helt individuellt. De kraftiga svängningar som vi har sett de senaste dagarna är dock ett bra test på om man har rätt risknivå i sin portfölj. Har man fått dålig nattsömn på grund av greklandskrisen bör man dra ner risken, säger Johan Tidestad.

Undersökningen visar också att de svenska spararna näst de danska har flest avslut på andra marknader än hemmamarknaden.

– 17 procent av de svenska spararnas avslut sker på andra marknader än de svenska, vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal. Mest populärt är norska aktier, där Yara, DnB Nor och Seadrill ligger i topp. Det är en allmän trend att söka sig utanför den inhemska börsen, och just nu är det Norge som är mest intressant för de svenska spararna, säger Johan Tidestad.

Nordisk sparbarometer finns bifogad.