2012-12-04

Tror på oppgang i aksjemarkedet

De private sparerne søker mer avkastning på pengene sine enn banken kan gi og det ble kjøpt fond for 90 millioner mer enn det ble solgt for i november, viser fersk statistikk fra Nordnet.


Aktiviteten i fondshandelen har tatt seg kraftig opp. Utviklingen gjennom høsten har vist stigende omsetning og nettokjøp av fond. Det er i hovedsak obligasjonsfond som er mest handlet, men summene som går inn i aksjefond har steget betraktelig hver måned siden sommeren og i november ble det kjøpt aksjefond for 31 millioner enn det ble solgt for og det ble netto kjøpt rentefond for 59 millioner.

 Risikoappetitten blant fondssparerne har vært stigende hele høsten noe som har vært godt hjulpet av en børsoppgang på rundt 17 prosent siste halvår, sier Sissel Olsvik Vammervold.

Spareøkonomen tror de private sparerne vil øke sparingen sin i aksjer og aksjefond fremover.

 Desember er en historisk god måned å handle aksjer og aksjefond i. Så lenge man i USA blir enige i budsjettforhandlingene, tror jeg vi får med oss en hyggelig opptur på slutten av året og en positiv inntreden i 2013, sier Sissel Olsvik Vammervold.

I forbindelse med årsskiftet råder spareøkonomen alle fondssparere til å ta en helsesjekk på porteføljen og se om det bør gjøres utskiftninger.

 Dersom man sitter på fond som har prestert dårlig over tid, bør man bytte de ut med fond som gjør en bedre jobb for sparepengne. Da får du fradrag på skatten for tapet og beregnet skjermingsfradrag på det nye fondet du kjøper, avslutter Sissel Olsvik Vammervold.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1 KLP Obligasjon Global II 1 UBS Equity Fund Biotech
2 Alfred Berg Høyrente 2 MSDW US Advantage
3 DNB Obligasjon I 3 Aberdeen Emerging Markets Equity
4 KLP Pensjon II 4 Invesco Pacific Fund
5 Arctic High Return Class A 5 Sparinvest High Yield Value Bonds
6 Danske Invest Gl. Emerging Market 6 Storebrand Obligasjon+
7 Templeton Global Total Return 7 Franklin Biotech Discovery Fond
8 Aberdeen Asia Smaller Companies 8 MAN AHL Trend
9 Holberg Kreditt 9 Invesco Pan European Structured Eq.
10 MSDW Emerging Markets Debt 10 Handelsbanken Norden Selektiv

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 53.000 kunder i Norge for november måned.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge,

Tlf dir: 47 23 33 30 12, Mob: 47 907 82 282,
sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Pressebilder: http://org.nordnet.se/en/news/newsroom/images/press-images

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 436 000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.