2011-01-28

Undersøgelse: Venstrefløjens aktieskat en tabersag

En undersøgelse gennemført af TNS Gallup på vegne af Enhedslisten i sommeren 2010, viste at en majoritet af danskerne støttede aktieomsætningsafgiften. En undersøgelse gennemført af TNS Gallup på vegne af Nordnet sår dog tvivl om opbakningen bag skatten: Den viser at 70% af danskerne ikke har hørt om skatten, og at kun 10% støtter den efter en kort beskrivelse af skattens konsekvenser.


Enhedslistens undersøgelse gav indtryk af en massiv folkelig opbakning bag det forslag om en skat på omsætning af aktier, som partiet samt Socialdemokraterne og SF vil gøre til virkelighed ved et regeringsskifte. Ifølge undersøgelsen støttede 55% forslaget, men den seneste undersøgelse, som Gallup har udført, sår tvivl om det billede.

”Meningsmålinger kan give et indtryk af sandheder om folkestemninger, men det er dybt problematisk når det drejer sig om spørgsmål, som folk egentlig ikke har en mening om”, siger Max Gandrup, Landechef for Nordnet i Danmark, og fortsætter: ”Og den undersøgelse, som Gallup har gennemført på vegne af Nordnet, viser, at danskerne rent faktisk aldrig har hørt om forslaget, og derfor næppe har dannet sig nogen kvalificeret mening om det”.

Ifølge undersøgelsen, har 70% af danskerne aldrig hørt om forslaget til en afgift på handel med værdipapirer. Kun 25% havde hørt om forslaget, mens 5% ikke var sikre.

I undersøgelsen fik deltagerne en kort orientering om effekterne af en aktieomsætningsafgift baseret på Finansministeriet og Skatteministeriets rapporter om afgiften. Kun 10% var efterfølgende positive eller meget positive til forslaget, 48% var imod og 41% var neutrale eller vidste ikke, hvad de skulle mene om forslaget.

”Det er klart, at dette resultat heller ikke giver noget entydigt billede af folkestemningen, og det har naturligvis påvirket resultatet, at ministerierne ikke kun peger på mulige indtægter fra afgiften, men også på nogle negative effekter. Men undersøgelsen indikerer, at det ikke er den politiske vindersag, som dele af oppositionen går ud fra. I hvert fald ikke hvis debatten kommer i gang, og vi får alle argumenterne på bordet”, siger Max Gandrup.

I den korte redegørelse i undersøgelsen nævntes konklusionerne fra Finansministeriet og Skatteministeriets rapport om afgiften, nemlig at afgiften forventes at give staten skatteindtægter på mellem 1,5 og 7,6 mia. kr., men at afgiften også vil reducere omsætning på det danske aktiemarked, samt at den muligvis vil føre til, at investeringer flyttes til udlandet, og at udgifterne ved pensionsopsparing bliver højere.

”Der er en række meget tunge argumenter mod afgiften. En af de væsentligste årsager til, at afgiften vil betyde færre nye job og en forringet opsparing for de fleste danskere, er at afgiften vil reducere omsætning på Københavns Fondsbørs dramatisk. På børsen kan virksomheder finde investorer til udvikling af nye produkter, til ekspansion eller til at møde ny konkurrence. Den er en effektiv, transparent og regelstyret kilde til kapital for landets spirende virksomheder. Børsen er med andre ord en vigtig brik i spillet om dansk vækst, danske job og dermed også dansk velfærd”, siger Max Gandrup, Landechef for Nordnet i Danmark.

Den foreslåede afgift er på 0,25-0,50% af omsætningen af private investorers handler. Til sammenligning betaler private i dag typisk fra 0,10% og helt ned til 0,015% i kurtage ved online investering. Partierne bag forslaget forventer et provenu på mellem 4 og 7,6 mia. kr. fra afgiften. De seneste officielle beregninger, som Finansministeriet har gennemført, viser dog at afgiften vil give 1,5 mia. til staten. Et tal som ministeriet selv tager forbehold for, da også dette provenu meget vel kan være for højt sat.

Nordnet har lanceret en side med mere information om afgiftens konsekvenser, hvor man også kan skrive under på en protestliste, som vil blive overrakt til politikerne bag forslaget. Link til siden findes på www.nordnet.dk  

Den nævnte undersøgelse er gennemført af TNS Gallup på vegne af Nordnet, og den er baseret på 1000 interviews af danskere i alderen 16-74 år.

For yderligere information, kontakt: 

Max Gandrup, Country General Manager, Nordnet Danmark

Telefon: +45 24 29 15 00

E-mail: max.gandrup@nordnet.dk

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 360,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer