2008-01-16

Utökad koncernledning

Nordnets koncernledning har utökats från åtta till nio medlemmar genom att CIO David Craelius och Manager Product and Services Arturo Arques nu ingår i ledningsgruppen och Innovationschef Juan Segura slutat på Nordnet.

I koncernledningen ingår även:
Carl-Viggo Östlund CEO
Anders Råge CAO
Victoria Thore COO
Maria Zalamans HR-Manager
Jessica von Otter Corporate Communications Manager
Fredrik Svederman CFO
Torbjörn Östman Project Manager

Ledningsgruppens sammansättning gäller för perioden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma.

För ytterligare information kontakta:
Carl-Viggo Östlund, 08-506 330 30, 070-609 58 81, carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Filer