2022-09-15

Valberedningen föreslår Henrik Rättzén och Fredrik Bergström till nya styrelseledamöter i Nordnet

Valberedningen i Nordnet AB (publ) föreslår att Henrik Rättzén och Fredrik Bergström väljs till nya styrelseledamöter vid extra bolagsstämma den 12 oktober 2022. Samtidigt har Christian Frick valt att utträda ur styrelsen.

Henrik Rättzén innehar idag ett antal styrelseposter, och sitter för närvarande bland annat i styrelserna för Hedvig Insurance och Fjärde AP-fonden. Henrik har tidigare varit CFO på Codan/Trygg Hansa, Postnord, Carnegie och SJ samt partner på KPMG. Henrik är född 1965 och har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Fredrik Bergström kommer närmast från rollen som VD för Länsförsäkringar AB, och har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat If och SBAB. Fredrik är född 1970 och har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

– Henrik Rättzén och Fredrik Bergström kompletterar och stärker Nordnets styrelse på ett mycket bra sätt. Henrik har bred erfarenhet från styrning av stora företag inom olika branscher, och dessutom värdefull erfarenhet från styrelsearbete. Fredrik har en lång och gedigen karriär inom finanssektorn bakom sig med en spetskompetens inom försäkring. Jag vill hälsa dem välkomna till styrelsen, och ser fram emot att fortsätta utveckla Nordnets verksamhet tillsammans med dem, säger Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet.

Christian Frick har begärt att få lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i Nordnet. Christian är partner på Nordic Capital och har varit styrelseledamot i Nordnet sedan 2017.

– Christian har suttit i Nordnets styrelse sedan Nordic Capital och Öhmangruppen gemensamt köpte ut Nordnet från börsen i början av 2017. Han har bidragit på ett mycket förtjänstfullt sätt med sin kompetens och sitt engagemang, både under åren i privat ägo och under de snart två år som har gått sedan Nordnet börsnoterades. Nu när Nordic Capital inte längre har något ägande i Nordnet är det naturligt att han lämnar. Jag vill rikta mitt största tack till Nordic Capital och Christian för ett fantastiskt partnerskap – tillsammans har vi tagit Nordnet till nästa nivå vad gäller innovation, kundupplevelse och organisation, säger Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.