2022-02-18

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande i Nordnet

Inför årsstämman i Nordnet AB (publ) den 28 april 2022 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, Jan Dinkelspiel, Karitha Ericson, Christian Frick, Charlotta Nilsson och Per Widerström. Det föreslås vidare att Tom Dinkelspiel omväljs till styrelsens ordförande.

Hans Larsson, som har varit styrelseledamot i Nordnet sedan 2017, har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Gustaf Unger.

Gustaf Unger är 48 år gammal och har en ingenjörsexamen från KTH, en ekonomexamen från Stockholms Universitet och en doktorsgrad i finansmatematik från ETH Zürich. Han har lång erfarenhet från finansbranschen och har tidigare bland annat varit chef för Private Banking på Nordea samt vd för Nordeas pensionsbolag Nordea Life Holding. Han har också varit verksam på SEB där han bland annat arbetat med kapitalförvaltning, Private Banking och Corporate Finance. Gustaf har tidigare också varit managementkonsult på McKinsey. Idag innehar han rollen som VD för Intelligent Debt Financing, ett startup-bolag fokuserat på att förbättra de kommersiella kreditmarknaderna.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.