2015-03-05

Vanhemmat säästävät tytöilleen enemmän kuin pojilleen

Nordnet Pankki tutki miten vanhemmat säästävät lapsilleen. Tutkimuksesta kävi ilmi, että Nordnetin suomalaisista 0–16-vuotiaista asiakkaista pojat ovat enemmistössä 53 prosentin osuudella. Vanhemmat säästävät siis useammin alaikäisille pojilleen kuin tyttärilleen. Tytöille säästetään kuitenkin suurempia summia kuin pojille. Tytöillä on keskimäärin 10 prosenttia enemmän varallisuutta kuin pojilla.


Nordnet Pankki tutki vanhempien säästämistä lapsilleen. Yli seitsemästä tuhannesta suomalaisesta 0–16-vuotiaasta arvo-osuustilin omistajasta, pojat edustavat 53 prosentin enemmistöä. Alaikäisillä on keskimäärin 670 euroa tilillään. Säästöt kasvavat varsinkin kuuden ensimmäisen ikävuoden aikana.

Tytöille säästetään kuitenkin hanakammin kuin pojille, koska tyttöjen tilit ovat keskimäärin 10 prosenttia suuremmat kuin poikien. Tytärten talletukset peittoavatkin poikien talletukset yhdessätoista ikäryhmässä kuudestatoista.

–  Joko Nordnetin asiakkailla on enemmän poika- kuin tyttölapsia tai sitten jostain syystä pojille säästetään useammin kuin tytöille. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että tytöille säästetään selkeästi isompia summia kuin pojille, kommentoi Nordnet Suomen talousasiantuntija Martin Paasi.

–  Jokaisesta suomalaisesta tulisi eläkeikään mennessä miljonääri, jos kaikki lapsilisät sijoitettaisiin osakkeisiin, esimerkiksi halpojen indeksirahastojen kautta, Paasi huomauttaa.

–  Korkoa korolle -ilmiö on sitä mielettömämpi, mitä aikaisemmin säästämisen aloittaa. Siksi jo muutaman satasen säästöt vuodessa tuottavat lapsellesi pitkässä juoksussa merkittävän pesämunan. Myös kummi- ja syntymäpäivälahjojen kanavointi säästöiksi tuottaisi pienellä rahalla paljon tulosta, Paasi pohtii.

Sukupuolten väliset erot kasvavat räjähdysmäisesti itsenäistymisen myötä. Alla olevassa kuvaajassa silmiin pistää varsinkin 20. ikävuosi. Silloin miesten säästäminen yleistyy monikertaisesti naisten säästämiskäytökseen nähden.

–  On kuitenkin myönteistä huomata, että niin sanotut nuoret aikuiset säästävät varttuneimpia aikuisia tavallisemmin, Paasi toteaa.

Lisätietoja antaa:
Martin Paasi, Nordnet Suomen talousasiantuntija
050 591 8292 / martin.paasi@nordnet.fi

Nordnet is a Nordic online bank with about 533,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Bilder