2019-07-02

Varannan använder långsiktigt sparande till konsumtion

I en ny undersökning från YouGov, gjord på uppdrag av Nordnet, uppger nästan varannan svensk att de någon gång har använt pengar som var tänkta för ett långsiktigt sparande till konsumtion.

Vi behöver en ny sparform som ger incitament för att spara långsiktigt, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Den 1 januari 2016 slopades avdragsrätten för privat pensionssparande. Det innebar att svenskarna var tvungna att flytta sitt pensionssparande från IPS till kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK). En stor skillnad är att det långsiktiga sparandet numera inte är låst. Pengarna kan därmed plockas ut när som helst.

Och det kan vara en nackdel för den som tänkt spara långsiktigt. En ny undersökning från Nordnet visar att 46 procent av svenskarna har använt sparande som var tänkt att vara långsiktigt till konsumtion. Fler kvinnor än män uppger att de gjort detta. Bland unga vuxna mellan 18-29 år är siffran inte mindre än 60 procent.

–   Ofta är ekonomin knaper om man exempelvis studerar eller har osäker anställning. Likväl är det ett problem om man i vardagen använder pengar som var tänkta för pensionen, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Men siffrorna är höga även bland svenskar mitt i livet, där omkring hälften uppger att de konsumerat pengar som var tänkta att sparas på lång sikt.

–   Det här visar att det finns problem med att de sparformer som är tänkta för långsiktigt sparande inte är låsta. Vi får heller inga incitament från staten att spara långsiktigt, och det är olyckligt, tycker Frida Bratt.

Nordnet föreslår nu att det införs en ny sparform, pensionssparkonto (PSK), som komplement till de kontoformer som finns för det fria sparandet, bland annat investeringssparkonto (ISK). Grunden i förslaget är dagens kapitalförsäkring, som ska utvecklas för att bättre passa pensionssparande. Den som låser sin kapitalförsäkring till 55 års ålder bör få en hälften så låg skattesats, 15 procent, jämfört med 30 procent för den som inte låser. Det skulle ge en schablonskatt på omkring 0,10 procent per år, jämfört med 0,45 procent för kapitalförsäkringar och ISK idag. Ingen skatt tas ut när pengarna sedan plockas ut.

–   Vi behöver spara mer till pensionen, inte mindre. Det här måste regeringen signalera genom att belöna sparande och långsiktighet. På Nordnet vill vi se införandet av en ny sparform, pensionssparkonto, där spararen belönas med lägre skatt om sparandet låses in till 55 års ålder, säger Frida Bratt.


Nordnets förslag på ny form för pensionssparande – Pensionssparkonto, PSK

  • Utgå från kapitalförsäkringen. Den är bättre konstruerad för pensionsuttag än ISK.
  • Behåll kapitalförsäkringens fördelar som sparform, men sänk skattesatsen för den som låser in sparandet.
  • Låses sparandet till 55 års ålder minskar den årliga schablonskatten till 15 procent av schablonintäkten, istället för 30 procent som idag. 15 procent är lika mycket som den tidigare skattesatsen för sparande i IPS och privat pensionsförsäkring.
  • På så vis minskar den årliga skatten på kapitalet från dagens 0,45 procent till 0,10 procent, enligt Nordnets beräkningar.
  • Från 55 års ålder kan spararen välja utbetalningsperiod av det sparade kapitalet på PSK. Minsta uttagstid är fem år.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden 22-24 maj 2019 via YouGov. Respondenterna utgörs av män och kvinnor över 18 år, och urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Respondenterna svarade på frågan: Har du någon gång använt pengar, som var tänkta för ett långsiktigt sparande, till konsumtion?

  • Ja: 46 %
  • Nej: 43 %
  • Ej relevant, jag har inget långsiktigt sparande: 8 %
  • Vet ej: 3 %

49 procent av kvinnorna svarade ja på frågan, medan motsvarande siffra bland männen är 39 procent.

59 procent av unga mellan 18-29 år svarade ja. I övriga ålderskategorier upp till 60 års ålder var motsvarande siffra 48-52 procent. I kategorin 60+ var siffran 33 procent.


F
ör mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridabratt


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.