2021-05-01

Verdiaksjer er vinneren i april

Kvartalstall og råvarepriser har preget april måned. Med en gjenåpning snarlig i sikte og utsikter om økt etterspørsel etter råvarer har Oslo Børs vært et fint sted å være for investorer. Det ser vi også på Nordnets private sparere som vekter seg opp i verdiaksjer.

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 28,2 milliarder kroner i april og netto ble det kjøpt for 907 millioner kroner. Elkem troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 130 millioner. XXL topper salgslisten, med et nettosalg på 50 millioner kroner.

  • Svenske Evolution Gaming har vært et eventyr å eie gjennom 2020 og inn i 2021, her ser vi en ekstrem aktivitet blant våre kunder og aksjen er den mest omsatte blant våre kunder i april måned med en omsetning på 1,7 milliarder kroner. Det er over 700 millioner mer en nestemann på listen som er Kahoot.
  • Mye av inntektsgrunnlaget til Elkem bortfalt som en effekt av Covid-19 året 2020. Nå ser derimot resultatene annerledes ut og selskapet kunne vise til både økte markedsandeler og høyere inntjening i første kvartall. Vi fikk allerede en indikasjon på dette i mars, da selskapet varslet høyere priser på silikonprodukter. Dette tilfaller Elkems bunnlinje. Selskapet falt derimot etter nyheten om at de skulle hente 1,9 milliarder kroner til en batterisatsning i Kina. Selv med et fall på over 8 prosent sist uke, er aksjen opp over 9 prosent så langt i år.
  • Sykliske aksjer er i vinden, og det ser vi også i vår kundestatistikk. Aker BP, Storebrand og BW Offshore er blant selskapene som er hyppig kjøpt gjennom måneden.
  • Selv om vi ser en dreining mot verdiaksjer, har også våre kunder kjøpt teknologiaksjer som Nordic Semiconductor og Kahoot. Dette er selskaper som kan vise til en høy vekst og gode fremtidsutsikter, til tross for en relativt høy prising fundamentalt, sier Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

April måned har vært preget av at de største selskapene både her hjemme og internasjonalt har levert kvartalstall. Selv om aksjekursene stort sett har pekt nordover siden mars 2020 har blant annet Apple, Amazon, Facebook og Alphabet levert mye mer enn hva markedet forventer. Apple på sin side leverte et resultat på bunnlinjen som var 42 prosent bedre enn hva konsensusforventningene var. Dette har bidratt til positiv stemning på de internasjonale børsene gjennom april måned.

De siste månedene har derimot inflasjonen igjen kommet på alles lepper igjen. Hvis inflasjonen tiltar fremover i tid, kan dette tvinge sentralbanker verden over til å øke rentene tidligere enn antatt. Ved økte markedsrenter vil flere av vekstbransjene oppleve motbør. Selv om FED sjef Jerome Powell forsikret at det ikke ville bli en renteheving før 2023, vil jokeren her være inflasjon. Med en stor infrastrukturpakke og varslede skatteøkninger i USA vil også selskapenes inntjening muligens være under press. Det knyttes derimot stor usikkerhet til om Joe Biden vil få gjennomslag for skatteøkninger både for selskap og rike privatpersoner, da flere konservative demokrater og republikanere har stilt seg motvillig til forslaget.

Selv om vekstaksjer har opplevd motbør de siste månedene, har sykliske aksjer reist seg som fugl fønix. Store tunge olje og energiselskaper har vist vei i starten av 2021. Olje, aluminium og diverse fraktrater er opp kraftig som en konsekvens av økt tro på økonomisk vekst. Dette har ført til at blant annet Oslo Børs har fortsatt den gode trenden inn i april måned. Store selskaper som DNB, Equinor og Hydro er opp i området 7-30 prosent hittil i år som har underbygget Oslo Børs indeks sterke utvikling. Både DNB og Equinor kunne på sine respektive kvartalspresentasjoner vise til sterk inntjening og mindre avskrivninger enn hva markedet selv hadde forventet. Dette underbygger at spesielt Norge og deler av den vestlige verden igjen har fått vekstimpulser inn i økonomien.

Med utsikter til økonomisk vekst har også de lange statsrentene steget kraftig i 2021. «Tiåringen» i USA, som mange ser på som verdens viktigste rente er opp over 70 prosent så langt i år. Dette har rentesensitive aksjer som spesielt Storebrand og finansaksjer reagert positivt på. Dette ser man også på banksektoren, som melder om bedre marginer og lavere tap enn hva markedet fryktet.
Nordnets kunder har i april måned brukt tiden på å kjøpe seg opp i sykliske bransjer. Her kan man nevne Elkem, Aker BP og Atlantic Sapphire.

  • Med en oljepris som over tid har ligget på 65 dollar fatet, har selskaper som Aker BP opplevd en ny vår. Holder oljeprisen seg nord for 60 USD tilsier dette at selskapet vil kunne generere en høy kontantstrøm som sannsynligvis vil resultere i et godt utbytte til aksjonærene. Dette tror jeg våre kunder ser og fortsetter å nettokjøpe Aker Bp, sier Mads Johannesen i Nordnet.

På salgstoppen troner XXl, SBanken og Scatec ASA som de mest solgte aksjene i april måned.

  • Selv om XXl er en av «coronavinnerne» på Oslo Børs fortsetter selskapet å tape penger. Markedet er derimot positive til at selskapet selger mer og mer varer via nettet og således klarer de også å øke sine marginer og omsetning. Selskapet fikk ytterligere kurshjelp ved at flere i styreledelsen kjøpte aksjer i etterkant av resultatfremleggelsen.
  • SBanken har den siste tiden fått en kraftig oppsving etter at det ble kjent at DNB har lagt inn et pliktig bud på alle aksjene i selskapet. Til tross for heftige protester fra kunder har DNB gjennom april måned kjøpt seg opp til over 8 prosent av utestående aksjer. Nå gjenstår det å se om konkurransetilsynet vil godkjenne oppkjøpet. Selskapet er også foreløpig blant en av vinnerne på Oslo børs med en oppgang på over 50 prosent så langt i år, avslutter Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

Mest kjøpte aksjer

Selskap Kjøp i kroner
ELKEM 130 066 224
AKER BP 76 129 265
NORDIC SEMICONDUCTOR 75 662 851
KAHOOT! ASA 67 443 022
ATLANTIC SAPPHIRE 58 746 968
STOREBRAND 50 214 000
MULTICONSULT 49 399 922
NORSE ATLANTIC ASA 39 313 078
BW OFFSHORE LIMITED 38 981 751
PGS 38 128 461

Mest solgte aksjer

Selskap Salg i kroner
XXL -50 123 652
SBANKEN -45 821 573
SCATEC ASA -39 008 546
SPAREBANK 1 SMN -38 684 586
AKER CARBON CAPTURE -37 831 829
MOWI -36 865 334
KID -30 244 158
Star Bulk Carriers -21 224 125
GRIEG SEAFOOD -20 404 905
SPAREBANK 1 SR-BANK -20 300 871

Mest omsatte aksjer

Selskap Omsatt i kroner
Evolution Gaming Group AB 1 740 674 705
KAHOOT! ASA 1 030 864 270
NEL 935 768 905
EQUINOR 878 879 607
NORDIC SEMICONDUCTOR 848 310 980
NORSK HYDRO 801 384 391
REC SILICON 634 972 457
AKER BP 504 471 640
STOREBRAND 498 280 118
GOLDEN OCEAN GROUP 491 144 121

 

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.