2020-06-01

Videokonferanse er glohett blant Nordnets kunder

Mai måned vært en god måned i verdens finansmarkeder. Store stimuli-pakker fra myndighetene kombinert med en gradvis gjenåpning av samfunnet har skapt stor positivitet. Dette viser også statistikken blant kundene i Nordnet, som kjøper aksjer med begge hender.

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 21,2 milliarder kroner i mai og netto ble det kjøpt for 785 millioner kroner. Pexip Holding troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 69,6 millioner. Bouvet topper salgslisten, med et nettosalg på 127 millioner kroner.

  • Ser vi derimot på hvilke aksjer som er mest omsatt så blinker Kongsberg Automotive seg ut som en soleklar kandidat. Aksjen er i løpet av mai måned omsatt for over 1,3 milliarder kroner, dette er ekstremt og langt over sitt historiske snitt.
  • Jeg er nok ikke den eneste som sitter og ser på markedet hver dag og lar seg forbløffe av det sterke markedet vi har sett de siste 1,5 månedene. Siden bunnen i slutten av mars er både S&P-500, Nastaq og Oslo Børs opp i området 20-35 prosent. Dette til tross for at antall arbeidsledige i USA og Norge er på skyhøye 10-15 prosent, som er verre enn den store depresjonen på 30 tallet, sier Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen.  

Oljeprisen har den siste tiden steget betydelig, noe som har bidratt til at Oslo Børs har vært en av de bedre børsene i mai måned.

Hvorfor oljeprisen har steget er det flere faktorer til. Den ene faktoren er et stadig lavere antall borerigger i amerikansk skiferoljeindustri, noe som impliserer lavere aktivitet derfra. Den andre faktoren er det faktumet at det ser så langt ut til at OPEC landene faktisk kutter de fatene som har blitt kommunisert om ved sist møte. Den siste og kanskje viktigste, er at verden så smått har begynt å våkne. Da tenker jeg først og fremst på Kina, som ser ut til å ha ridd av den verste bølgen av smittespredning, foreløpig. At økonomien sakte, men sikkert drar seg mot normalen er i sum positivt for oljen. Jo mer som forbrukes, produseres og bygges, jo mer behov vil det være for olje. Om tilbudet er mindre enn etterspørsel – så stiger prisen.

Investeringsøkonomen har fortsatt tro på en positiv utvikling i oljeprisen.

  • Tror jeg at oljeprisen vil stige mer? Ja, jeg tror vi fort kan komme opp mot 45 USD fatet, når den vestlige verden nå straks åpner opp. Vi har også fått flere signaler om at verdens flyselskaper allerede fra juni av vil starte å åpne opp for ferie-ruter igjen, noe som vil gjøre et kraftig innhogg i oljeetterspørselen. Så blir det spennende å se om en eventuelt høyere oljepris (45-50 USD) gjør at de oljeproduserende landene «jukser» i sine kutt og der igjen øker tilbudet.

Børsmåneden mai var øvrig preget av positive nyheter både med tanke på utviklingen av en vaksine, men også nedgang i nye smittede. Kombinerer man dette med at man får til stadighet mer signaler på at økonomien sakte, men sikkert vil åpne i løpet av juni har skapt stor optimisme blant verdens investorer.

Nordnets kunder har i mai måned brukt tiden på å kjøpe seg opp i selskaper som på ulike måter har profitert på coronakrisen. Her kan man nevne Pexip Holding, BerGenBio og Frontline. På salgssiden blinker Bouvet seg ut som en soleklar kandidat, fulgt av Norwegian Air Shuttle.

  • Tidlig i mai måned ble det klart at BergenBio ble utvalgt til å delta i en klinisk studie for å utbedre en potensiell coronavaksine. Dette, kombinert med en kapitalinnhenting pålydende 500 millioner kroner bidro til at aksjen ble både høyt omsatt og kjøpt blant våre kunder.  
     
  • Til tross for en emisjon som ble gjort på 37,5 kroner som var noe under markedspris, har aksjne lagt på seg over 120 prosent i løpet av mai måned. Dette har ikke gått upåvaktet hen blant våre tradere og vi ser at BerGenBio er høyt oppe på omsetningslisten, fortsetter Nordnet økonomen.
  • Frontline kom i løpet av mai måned med gode kvartalstall og en positiv guiding for markedet videre i 2020. med rater som lenge har vært høyere en driftskostnadene, som tilsier at inntjeningen og således utbyttekapasiteten til Frontline vil være høy ut 2020. I en «nullrenteverden» er dette godt nytt for avkastningsøkende investorer, sier Johannesen.

På salgstoppen troner Bouvet, Norwegian Air Shuttle og Europris som de mest solgte aksjene i mai måned.

  • Bouvet har til tross for et stort salg blant Nordnet sine kunder lagt bak seg en veldig god utvikling så langt i 2020. Aksjen er opp hele 25 prosent, og til sammenligning er Oslo Børs ned 14 prosent. samtidig viser kundelistene til Bouvet at de har stor eksponering mot oljesektoren og der har man fått flere varsler om kutt i antall ansatte. Jeg tror investorene derfor velger å sikre gevinst fremover å håpe på at Bouvet rir av stormen, avslutter Nordnet Økonomen.

Mest kjøpte aksjer

Selskap Handel i kroner
Pexip Holding 69 669 554
BerGenBio 68 897 444
Aker BP 60 603 056
Frontline 51 097 296
Telenor 45 545 012
Yara International 37 212 345
Hunter Group 29 752 220
Scatec Solar 29 737 490
Tesla, Inc. 25 926 903
XXL 24 150 408

Mest solgte aksjer

Selskap Salg i kroner
Bouvet -127 522 497
Norwegian Air Shuttle -33 080 104
Europris -21 109 916
Equinor -20 737 731
NEL -18 962 548
Mowi -14 360 576
Bonheur -8 796 777
Biotec Pharmacon -8 566 546
Bakkafrost -7 411 140
Sbanken -6 847 600

Mest omsatte aksjer

Selskap Omsetning (millioner kr)
Kongsberg Automotive 1 360 592 278
Scandic Hotels Group AB 1 305 191 411
Norwegian Air Shuttle 1 262 671 351
Equinor 1 179 802 079
DNB 1 102 743 842
Aker BP 749 991 986
BerGenBio 700 318 430
Frontline 551 291 658
NEL 548 983 902
Norsk Hydro 449 795 801

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.