Finansiell kalender

I vår finansiella kalender hittar du alla datum för kommande event, rapporter och planerade pressmeddelanden såsom våra månatliga statistikrapporter som rör moderbolaget Nordnet AB (publ).

Aktuella datum och kalenderhändelser

januari

Månadsstatistik för december 20162 Januari, 2017

Bokslutskommuniké 201631 Januari, 2017

april

Delårsrapport januari-mars 201725 April, 2017