Finansiell kalender

I vår finansiella kalender hittar du alla datum för kommande event, rapporter och planerade pressmeddelanden såsom våra månatliga statistikrapporter som rör moderbolaget Nordnet AB (publ).

Aktuella datum och kalenderhändelser

januari

Bokslutskommuniké 201631 Januari, 2017

Rapportpresentation bokslutskommuniké31 Januari, 2017

februari

Nordnet Live Stockholm16 Februari, 2017

april

Delårsrapport januari-mars 201725 April, 2017

juli

Januari-juni delårsrapport 201719 Juli, 2017

oktober

Januari-september delårsrapport 201725 Oktober, 2017