Juridisk information

Juridisk information.

Bästa orderutförande

Bolaget ska handla med en hög grad av aktsamhet när det väljer och löpande övervakar placeringar av fondmedel. Det innebär att Bolagets förvaltare ska göra väl genomtänkta och omsorgsfulla val inom de ramar som uppställs av lag, föreskrifter, fondbestämmelser, riskbegränsningssystem och placeringspolicy.

Läs mer

GettyImages 109350366