Press Releases Archive | Page 2 of 24 | Nordnet Bank AB

Archives: Press Releases

Description

Fondhandel september: Dyster börs gjorde spararna försiktiga

I september månad lyste minussiffrorna röda för de flesta sparare. – Det tidigare optimistiska scenariot med en ljusning vad gäller inflationen och en inbromsning i räntehöjarracet kändes allt mer avlägset. Det faktum att en recession i USA ser ut att bli oundviklig fick marknaden på riktigt uselt humör. I den här miljön valde också fondspararna …

Fondhandel september: Dyster börs gjorde spararna försiktiga Read More »

Notice to the Extraordinary General Meeting of Nordnet AB (publ)

The Board has decided to conduct the Extraordinary General Meeting as a meeting with postal voting only in accordance with Section 20 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. This means that the meeting is conducted without the physical presence of shareholders, proxies …

Notice to the Extraordinary General Meeting of Nordnet AB (publ) Read More »

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ)

Styrelsen har beslutat att genomföra den extra bolagsstämman som en stämma med enbart poströstning i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning …

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) Read More »

Valberedningen föreslår Henrik Rättzén och Fredrik Bergström till nya styrelseledamöter i Nordnet

Henrik Rättzén innehar idag ett antal styrelseposter, och sitter för närvarande bland annat i styrelserna för Hedvig Insurance och Fjärde AP-fonden. Henrik har tidigare varit CFO på Codan/Trygg Hansa, Postnord, Carnegie och SJ samt partner på KPMG. Henrik är född 1965 och har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Fredrik Bergström kommer närmast från rollen som …

Valberedningen föreslår Henrik Rättzén och Fredrik Bergström till nya styrelseledamöter i Nordnet Read More »

The Nomination Committee proposes Henrik Rättzén and Fredrik Bergström as new Board Members

Henrik Rättzén is currently the member of several boards including Hedvig Insurance, and Fjärde AP-fonden. Henrik has previously been CFO at Codan/Trygg Hansa, Postnord, Carnegie and SJ, and was a partner at KPMG. Henrik was born in 1965 and has a bachelor’s degree in Economics from Uppsala University.    Fredrik Bergström was most recently CEO at …

The Nomination Committee proposes Henrik Rättzén and Fredrik Bergström as new Board Members Read More »

Pludselig tegner der sig et politisk flertal for at hæve loftet på aktiesparekontoen

Nordnet sendte i slutningen af august 2022 et brev til 12 af de største politiske partier med to spørgsmål omkring skat på investeringer: Vil dit parti arbejde for at løfte loftet på aktiesparekontoen til det oprindeligt tiltænkte på 200.000 kr.? Vil dit parti arbejde for at simplificere skatteregler vedrørende investering? Nu er de fleste svar …

Pludselig tegner der sig et politisk flertal for at hæve loftet på aktiesparekontoen Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa elokuussa: Qt Groupista tuli hittiosake, Sampoa kevennettiin tuntuvasti

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta elokuusta 8,2 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 7,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti laski kuluvan vuoden heinäkuun euromääräisestä aktiviteetista 10,4 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 7,0 prosenttia. Sijoituspainoa kasvatettiin maltillisesti Elokuussa suomalaiset yksityissijoittajat keskittyivät tavallista enemmän arjen talousasioihin: inflaatio, asuntolainakorot, korkea sähkön hinta ja …

Yksityissijoittajien osakekauppa elokuussa: Qt Groupista tuli hittiosake, Sampoa kevennettiin tuntuvasti Read More »

Nordnet: Monthly statistics August

In August, 4,869,200 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 211,700 trades per day. The net change in the customer base in August was 13,200 customers. The number of new customers in 2022 is 115,900 gross and 63,700 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics August Read More »

Nordnet: Månadsstatistik augusti

I augusti gjordes 4 869 200 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 211 700 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i augusti är 13 200 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 115 900 brutto och 63 700 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det …

Nordnet: Månadsstatistik augusti Read More »

Fondskundene kjøper norske aksjefond og High Yield-rentefond

Kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 10 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1660 millioner og solgte for 1327 millioner, noe som gir et nettokjøp på 333 millioner i august. Børsfall i august etter FED-tale Etter en heidundrende børsoppgang i juli, snudde pilene ned igjen i august. Verdensindeksen falt med knappe 4 prosent. Om lag det …

Fondskundene kjøper norske aksjefond og High Yield-rentefond Read More »

Aktiehandel augusti: Lundins gröna raket lockar spararna

Augusti bjöd på ett betydligt mer osäkert klimat än juli. – I takt med att marknadsräntorna återigen letade sig uppåt förbyttes sommarhettan snabbt till betydligt kyligare väder på aktiemarknaden, säger Frida Bratt. Sektorn förnyelsebar energi gjorde avtryck i spararnas val i augusti. – USA:s president Joe Bidens stödpaket spås ge utbyggnaden av förnyelsebar energi ytterligare …

Aktiehandel augusti: Lundins gröna raket lockar spararna Read More »

Nordnet One – enkel og billig fondssparing på autopilot

Nordnet er historisk kjent som en digital bank med et bredt tilbud av investeringsmuligheter som aksjer, fond og ETFer rettet mot aktive og interesserte private investorer. Nå lanserer selskapet sparetjenesten Nordnet One, som inkluderer tre fondsporteføljer designet for private sparere som ønsker en fornuftig langsiktig sparing, men som ikke har tid, interesse eller kunnskap til …

Nordnet One – enkel og billig fondssparing på autopilot Read More »

200 000 osakesäästötilin raja ylittyi Nordnetissä

Osakesäästötilit otettiin käyttöön reilut kaksi ja puoli vuotta sitten vuodenvaihteessa 2019–2020. Kauan Suomeen odotetut verotehokkaat tilit kiinnostivat kymmeniä tuhansia sijoittajia avaamaan tilin ensimmäisten kuukausien aikana. Keväällä 2020 alkanut koronapandemia syöksi osakekurssit voimakkaaseen laskuun, mikä sai jälleen ison joukon sijoittajia avaamaan osakesäästötilin. Suomen Osakesäästäjien ja Suomen Pörssisäätiön lokakuussa 2020 teettämän sijoittajabarometrin mukaan osakesäästäminen lisääntyi koronapandemian aikana …

200 000 osakesäästötilin raja ylittyi Nordnetissä Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Fortumia ja UPM:ä ostettiin kurssikuopasta, Nokiaa myytiin kurssinousussa

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta heinäkuusta 10,0 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 4,2 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti laski kuluvan vuoden kesäkuun euromääräisestä aktiviteetista 8,6 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 3,8 prosenttia. Q2-tuloskautta lähestyttiin odottavissa tunnelmissa Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituksiaan vuoden alkupuoliskolla lähes taukoamatta. Tammi-kesäkuussa asiakkaat netto-ostivat lisää kotimaisia …

Yksityissijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Fortumia ja UPM:ä ostettiin kurssikuopasta, Nokiaa myytiin kurssinousussa Read More »

Rekordstore stigninger på aktiemarkedet i juli giver luft til investorerne

Finansmarkederne har svinget meget gennem de seneste måneder og udsving er derfor forventet. Det kom alligevel som en overraskelse for de fleste, at finansmarkederne tog et højdespring af dimensioner i juli med rekordstigninger både i Danmark og udlandet. Således steg OMX rekordmæssigt med næsten 10 % og det amerikanske S&P 500 med ca. 7 % …

Rekordstore stigninger på aktiemarkedet i juli giver luft til investorerne Read More »

Nordnet: Månadsstatistik juli

I juli gjordes 3 809 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 181 400 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i juli är 8 500 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 102 700 brutto och 50 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning …

Nordnet: Månadsstatistik juli Read More »

Nordnet: Monthly statistics July

In July, 3,809,700 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 181,400 trades per day. The net change in the customer base in July was 8,500 customers. The number of new customers in 2022 is 102,700 gross and 50,500 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics July Read More »

Sparare köper efter kursslakten i Sinch

– Kursslakten i den tidigare tillväxtstjärnan Sinch får spararna att se rea-skyltar, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Julibörsen visade på en del ljusglimtar jämfört med mörka juni. – Rapporterna för andra kvartalet var generellt sett över förväntan – än syns inga tecken på sämre konjunktur i verkstadsbolagens rapporter, konstaterar Frida Bratt. Turbulensen i molnkommunikationsbolaget …

Sparare köper efter kursslakten i Sinch Read More »

Nordnet överklagar Finansinspektionens avvisningsbeslut

Nordnet lämnade den 21 juni in en överklagan mot Finansinspektionens sanktionsbeslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet lämnades in inom föreskriven frist på tre veckor från det att Nordnet hade undertecknat delgivningskvittot, vilket skedde den 1 juni. Finansinspektionen anser dock att överklagandefristen började löpa redan den 25 maj, och att överklagandet därmed har lämnats in för …

Nordnet överklagar Finansinspektionens avvisningsbeslut Read More »

Nordnet appeals the rejection decision from the Swedish Financial Supervisory authority

On 21 June, Nordnet submitted an appeal against the SFSA’s sanction decision to the Administrative Court of Stockholm. The appeal was submitted within the prescribed time limit of three weeks from when Nordnet had signed the service receipt, which took place on June 1. The SFSA is of the opinion that the period of appeal …

Nordnet appeals the rejection decision from the Swedish Financial Supervisory authority Read More »

Nordnet: Månadsstatistik juni

I juni gjordes 4 108 000 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 199 300 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i juni är 7 500 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 8 500 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden …

Nordnet: Månadsstatistik juni Read More »

Nordnet: Monthly statistics June

In June, 4,108,000 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 199,300 trades per day. The net change in the customer base in June was 7,500 customers. The underlying growth amounted to 8,500 customers, but due to the project concerning collection of complete customer documentation (see note 2 below), 1,000 …

Nordnet: Monthly statistics June Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa kesäkuussa: Sadan miljoonan euron ostokuukausi syklisten yhtiöiden suosion kasvun siivittämänä

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta kesäkuusta 21,4 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät kuitenkin lisääntyivät 14,7 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti väheni kuluvan vuoden toukokuun euromääräisestä aktiviteetista 7,8 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti kuitenkin putosi viime kuuhun verrattuna 12,8 prosenttia. Varovaisuus väistyy vähitellen Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituksiaan tammi-huhtikuun aikana ennätyksellisesti. Toukokuussa sijoittajakansa piti lisäsijoituksissaan hengähdystauon, …

Yksityissijoittajien osakekauppa kesäkuussa: Sadan miljoonan euron ostokuukausi syklisten yhtiöiden suosion kasvun siivittämänä Read More »

Nordnet One -rahastot tarjoavat valmiiksi hajautetun sijoitusratkaisun edullisin kuluin

Nordnet One -rahastojen perustana asiakkaiden suosimat indeksirahastot Nordnet tunnetaan Suomessa osakevälityksestä ja indeksirahastoistaan. 59 %:lla asiakkaista on salkussaan vähintään yksi rahasto, joka on useimmiten indeksirahasto. Joka kolmas suomalainen Nordnetin asiakas kuukausisäästää. Asiakasmäärän noustessa ja säästämisen yleistyessä yksinkertaisten sijoitustuotteiden kysyntä kasvaa. Tähän tarpeeseen ja tavallisen säästäjien toiveisiin on Nordnetissä luotu uudet indeksipohjaiset yhdistelmärahastot. Nordnet Fonder -rahastoyhtiön …

Nordnet One -rahastot tarjoavat valmiiksi hajautetun sijoitusratkaisun edullisin kuluin Read More »

Fondspararna köper tillväxtmarknader

Oron för recession fick börsen på uselt humör i juni.   – Att räntehöjningarna för oss mot lågkonjunktur är förväntat. Nu handlar frågetecknen bland annat om hur mycket bolagens förväntade vinster kommer påverkas, säger Frida Bratt. En hel del fondsparare tycks sitta still i båten under oron. De som tryckte på köpknappen i juni satsade …

Fondspararna köper tillväxtmarknader Read More »

Nordnet appeals the sanction decision from the Swedish Financial Supervisory authority

In the middle of March 2021, the SFSA started an investigation about Nordnet’s internal routines and processes regarding intraday short-selling. The background is the intraday short-selling transactions carried out by customers of Nordnet in Moment Group AB on 19 February 2021. As a part of the investigation process, the SFSA opened a sanction case at …

Nordnet appeals the sanction decision from the Swedish Financial Supervisory authority Read More »

Nordnet överklagar Finansinspektionens sanktionsbeslut

I mitten av mars 2021 startade Finansinspektionen en utredning kring Nordnets interna rutiner och processer för intradagsblankning samt tillämpningen av dessa. Bakgrunden är de intradagsblankningstransaktioner som gjordes av Nordnets kunder i bolaget Moment Group den 19 februari 2021. Som en fortsättning på undersökningen inledde Finansinspektionen i slutet av förra året en sanktionsprövning vilken avslutades med …

Nordnet överklagar Finansinspektionens sanktionsbeslut Read More »

Nordnet lanserar ”Nordnet One” – tre nya fonder i eget namn samt digitalt verktyg för att starta ett sparande

Nordnets nya fondbolag fick tillstånd av Finansinspektionen i april, och nu lanseras bolagets första fonder på den svenska marknaden. Samtidigt lanseras ett digitalt verktyg där spararna på ett enkelt sätt kan jämföra fonderna och få vägledning vid sina fondval. Det nya konceptet har fått det övergripande namnet ”Nordnet One”. De tre nya fonderna heter Nordnet …

Nordnet lanserar ”Nordnet One” – tre nya fonder i eget namn samt digitalt verktyg för att starta ett sparande Read More »

Nordnet skærper konkurrencen med nye langsigtede fonde

Nordnet er først og fremmest kendt for et bredt udbud af aktier, indeksfonde og ETF’er med lave omkostninger. Nu lancerer Nordnet også egne indeksbaserede fonde designet til de private investorer, der gerne vil have en opsparing, der passer sig selv. Erfaringsmæssigt er det noget, som mange danskere efterspørger i forhold til deres langsigtede opsparing, herunder …

Nordnet skærper konkurrencen med nye langsigtede fonde Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa toukokuussa: Alkuvuoden ostoryntäys päättyi inflaation ja varovaisuuden noustua

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta toukokuusta 2,2 prosenttia. Kaupankäynti kuitenkin kasvoi huhtikuun euromääräisestä aktiviteetista 0,9 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät lisääntyivät 14,1 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti nousi viime kuuhun verrattuna 6,4 prosenttia. Inflaatiokehitykseen vastattiin sijoitusriskiä keventämällä Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituksiaan tammi-huhtikuun aikana ennätyksellisesti. Alkuvuoden ostoryntäys päättyi toukokuussa, kun sijoittajien tunnelmat muuttuivat …

Yksityissijoittajien osakekauppa toukokuussa: Alkuvuoden ostoryntäys päättyi inflaation ja varovaisuuden noustua Read More »

Nordnet: Månadsstatistik maj

I maj gjordes 4 726 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 234 100 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i maj är 11 000 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 11 300 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden …

Nordnet: Månadsstatistik maj Read More »

Nordnet: Monthly statistics May

In May, 4,726,100 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 234,100 trades per day. The net change in the customer base in May was 11,000 customers. The underlying growth amounted to 11,300 customers, but due to the project concerning collection of complete customer documentation (see note 2 below), 300 …

Nordnet: Monthly statistics May Read More »

Fondskundene selger aksjefond, men vekter opp energi- og råvarefond

Nordnets kunder nettosolgte fond for 385 millioner kroner i april. Aksjefond ble nettosolgt for 364 millioner, mens rentefond ble nettosolgt for 16 millioner. Kombinasjonsfond ble nettosolgt for 5 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 913 millioner og solgte for 1.298 millioner, som gir et nettosalg på 385 millioner.   Ruglete måned på børsene Børsene …

Fondskundene selger aksjefond, men vekter opp energi- og råvarefond Read More »

Nordnet tuo Lontoon pörssin online-kaupankäynnin piiriin

– Olemme erittäin iloisia voidessamme avata online-kaupankäynnin yhdellä maailman suurimmista ja likvideimmistä markkinoista. Osakekaupankäynti digitaalisten alustojen kautta on Nordnetin ydinliiketoimintaa, ja siksi tuntuu erityisen hienolta saada valikoimaamme Lontoon kaltainen tärkeä pörssi. Nordnetillä on tarkoitus tuoda myös muita markkinoita sähköisen kaupankäynnin piiriin tulevaisuudessa, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. Lontoon pörssissä listattujen yritysten yhteenlaskettu markkina-arvo oli …

Nordnet tuo Lontoon pörssin online-kaupankäynnin piiriin Read More »

Nordnet lanserar elektronisk handel på Londonbörsen

– Vi är mycket glada över att kunna öppna den digitala dörren till Londonbörsen, och lansera elektronisk handel på en av världens största och mest likvida finansiella marknadsplatser. Aktiehandel genom digitala plattformar är något av Nordnets kärnverksamhet, och därför känns det extra kul att kunna addera en så viktig börs som London till vårt sortiment, …

Nordnet lanserar elektronisk handel på Londonbörsen Read More »

Nordnet comments the decision from the Swedish Financial Supervisory Authority to issue a remark and an administrative fine of 100 million SEK

As a consequence of the short-selling transactions carried out by customers of Nordnet in Moment Group AB on 19 February 2021, the SFSA notified Nordnet of an investigation regarding Nordnet’s internal routines and processes for short selling. Since then, a site visit has been carried out, and the SFSA have requested and received written material. …

Nordnet comments the decision from the Swedish Financial Supervisory Authority to issue a remark and an administrative fine of 100 million SEK Read More »

Nordnet kommenterar Finansinspektionens beslut om anmärkning samt sanktionsavgift på 100 miljoner kronor

Mot bakgrund av blankningstransaktioner som gjordes av Nordnets kunder i bolaget Moment Group den 19 februari 2021, meddelade Finansinspektionen i mitten av mars förra året att man ville granska Nordnets interna rutiner och processer för blankning samt tillämpningen av dessa. Undersökningen har genomförts genom bland annat platsbesök samt skriftväxling mellan parterna. Som en fortsättning på …

Nordnet kommenterar Finansinspektionens beslut om anmärkning samt sanktionsavgift på 100 miljoner kronor Read More »

500 000 asiakkaan raja ylittyi Nordnet Suomessa

Suomi asiakasmäärältään Nordnetin suurin maa Vuonna 1996 Nordnet oli yksi ensimmäisistä kaupankäyntiä internetissä tarjoavista välittäjistä Pohjoismaissa. Vuosien varrella pienestä nettivälittäjästä on kasvanut yksityissijoittajien eniten käyttämä välittäjä. Ensimmäiset 100 000 asiakasta Nordnet saavutti Suomessa helmikuussa 2014. 200 000 asiakasta tuli täyteen toukokuussa 2018. Noin kaksi vuotta sitten Nordnetillä oli Suomessa 300 000 asiakasta ja viime vuoden helmikuussa määrä kasvoi …

500 000 asiakkaan raja ylittyi Nordnet Suomessa Read More »

Nordnet vinner Stora Kommunikationspriset 2022

Sveriges Kommunikatörer är Sveriges största organisation för alla som arbetar professionellt med kommunikation. Organisationens uppdrag är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle. Stora Kommunikationspriset delas ut i fem olika kategorier, och nominerade tillsammans med Nordnet i kategorin ”Bästa digitala kommunikation” var E-hälsomyndigheten och Kvinnojouren Huddinge. – Det är en stor ära att få …

Nordnet vinner Stora Kommunikationspriset 2022 Read More »

Näitä osakkeita suomalaiset ostaisivat ylimääräisellä 5 000–10 000 eurolla

Nordnetin tilaamassa suomalaista aikuisväestöä edustavassa laajassa ulkopuolisessa Koko Suomi sijoittaa -tutkimuksen ensimmäisessä osassa paljastettiin kuukausi sitten, millaisia suomalaiset osakkeenomistajat ovat elämäntavoiltaan. Tutkimuksen toisessa osassa perehdytään siihen, mitä kotimaisia osakkeita suomalaiset ostaisivat nyt, jos saisivat 5 000–10 000 euroa rahaa osakesijoituksia varten. Kolme neljästä suomalaisesta tietää, mihin sijoittaisi Suomessa on nyt miljoona osakkeenomistajaa, eli miljoona suomalaista, …

Näitä osakkeita suomalaiset ostaisivat ylimääräisellä 5 000–10 000 eurolla Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Qt ja Tesla kiihdyttivät ostosuosikeiksi sijoituslainoituksen noustua ennätystasolle

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta huhtikuusta 4,5 prosenttia. Kaupankäynti hidastui vilkkaan maaliskuun euromääräisestä aktiviteetista 38,2 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät kasvoivat 3,4 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti putosi vilkkaaseen viime kuuhun nähden 39,5 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 17,0 prosenttia viime vuoden …

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Qt ja Tesla kiihdyttivät ostosuosikeiksi sijoituslainoituksen noustua ennätystasolle Read More »

Nordnet: Monthly statistics April

In April, 4,239,300 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 231,900 trades per day. The net change in the customer base in April was 5,700 customers. The underlying growth amounted to 10,400 customers, but due to the project concerning collection of complete customer documentation (see note 2 below), 4,700 …

Nordnet: Monthly statistics April Read More »

Nordnet: Månadsstatistik april

I april gjordes 4 239 300 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 231 900 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i april är 5 700 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 10 400 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden …

Nordnet: Månadsstatistik april Read More »

Aktiehandel april: Spararna storköpte Volvo

April månad avslutades med en rapportperiod där fokus var ”kostnader, kostnader och kostnader”. – Flera av fordons- och verkstadstillverkarnas rapporter vittnade om fortsatt god efterfrågan och därmed bra fart i den globala ekonomin – dessvärre går denna efterfrågan inte alltid att möta på grund av komponentbristen, säger Frida Bratt. Mest nettoköpta aktie är under månaden …

Aktiehandel april: Spararna storköpte Volvo Read More »

Beslut på Nordnets årsstämma den 28 april 2022

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021. Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 5,56 kronor per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2022. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2022. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter och verkställande …

Beslut på Nordnets årsstämma den 28 april 2022 Read More »

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 28 April 2022

Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and dividend The Annual General Meeting approved the income statement and the balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for 2021. The Annual General Meeting approved the Board’s proposal on a dividend amounting to SEK 5.56 per share …

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 28 April 2022 Read More »

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2022

– Årets första kvartal blev en dramatisk period på flera olika sätt. Rysslands invasion av Ukraina satte naturligtvis agendan på ett såväl mänskligt som politiskt och finansiellt plan. Trots utmanande omständigheter har Nordnets verksamhet utvecklats positivt under kvartalet, med en stark underliggande tillväxt. Nettosparandet är på höga 21 miljarder, och vår låneportfölj når en ny …

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2022 Read More »

Nordnet AB (publ) – interim report January-March 2022

– The first quarter of the year was a dramatic period in several different ways. Naturally, Russia’s invasion of Ukraine placed humanitarian, political and financial considerations high on the agenda. Despite the challenging circumstances in the world, Nordnet’s operations developed positively during the quarter, with strong underlying growth. Net savings reach as high as SEK 21 …

Nordnet AB (publ) – interim report January-March 2022 Read More »

Inbjudan till digitalt event för Nordnets aktieägare 2022

Syftet med eventet är att ge aktieägarna en uppdatering om Nordnets verksamhet inför årsstämman 2022, som hålls den 28 april. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor till ledande befattningshavare. Årsstämman kommer att genomföras med enbart poströstning utan fysisk närvaro av aktieägare. Sista dagen att utöva sin rösträtt är den 27 april 2021. Kallelse …

Inbjudan till digitalt event för Nordnets aktieägare 2022 Read More »

Nordnets aktielåneprogram ger 17,7 miljoner i återbäring

Idag blir aktiespararna på Nordnet lite rikare. Det är dags för utbetalning av ersättningen från aktielåneprogrammet för första kvartalet 2022. Återbäringen för första kvartalet blir totalt 17,7 miljoner kronor, vilket är något lägre än ersättningen föregående kvartal som uppgick till 20,1 miljoner kronor. Minskningen beror på att börserna generellt har utvecklats negativt under första kvartalet. …

Nordnets aktielåneprogram ger 17,7 miljoner i återbäring Read More »

Reviderat förslag från valberedningen i Nordnet AB (publ)

Styrelsen i Nordnet består idag av åtta ledamöter. Enligt bolagsordningen ska Nordnets styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Jan Dinkelspiel har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval. Han lämnar därmed styrelsen i samband med årsstämman 28 april. Jan har suttit i Nordnets styrelse sedan 2017. Sedan tidigare har …

Reviderat förslag från valberedningen i Nordnet AB (publ) Read More »

De private investorer er kommet hurtigt tilbage på aktiemarkedet

Handelsaktiviteten blandt de private investorer i marts måned steg en anelse sammenlignet med februar. I Nordnet Danmark blev der foretaget lige knap 1,1 mio. handler i sidste måned. Samtidig har der været en mærkbar større købsinteresse siden de kortvarige kursfald i februar i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine. De private investorer har således …

De private investorer er kommet hurtigt tilbage på aktiemarkedet Read More »

Donasjoner i «Re:turn Initiative» – Nordnet og Öhman sin klima- og miljøsatsing

I februar ble det gjennomført en avstemning blant Nordnets kunder om hvordan pengene skal fordeles mellom de deltakende organisasjonene. I dag presenteres resultatet av avstemningen, samt størrelsen på donasjonene for første kvartal. Resultatet av den norske avstemningen er: Hold Norge Rent: 66,4 % av stemmene ZERO: 21,9 % av stemmene EAT: 11,7 % av stemmene I …

Donasjoner i «Re:turn Initiative» – Nordnet og Öhman sin klima- og miljøsatsing Read More »

Nu uddeles de første donationer fra Nordnets nye klima- og miljøpris

I februar blev navnene offentliggjort, og i dag præsenteres ​​donationerne for 1. kvartal. Resultatet er som følger: • Plastic Change fik 47,4% af stemmerne og modtager 149.377 SEK for 1. kvartal af 2022. • Den Danske Naturfond modtog 37,7% af stemmerne og modtager 118.969 SEK for 1. kvartal af 2022. • FødevareBanken modtog 14,9% af stemmerne …

Nu uddeles de første donationer fra Nordnets nye klima- og miljøpris Read More »

Nordnetiltä ja Öhmanilta 1,7 miljoonan Ruotsin kruunun lahjoitus The Re:turn Initiativen ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Lahjoitus jaetaan neljän maan ja 12 ehdokkaan kesken. Lahjoitus per maa määräytyy Nordnetin kunkin maan asiakkaiden tekemien kauppojen perusteella. Summa jaetaan kolmelle paikalliselle toimijalle – Suomessa Compensate, John Nurmisen Säätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto – suhteessa asiakkaiden antamiin ääniin. Lahjoitus maksetaan neljännesvuosittain edellisen vuosineljänneksen kauppojen lukumäärän perusteella. The Re:turn Initiative -ehdokkaiden äänestys alkoi 9.2. ja päättyi …

Nordnetiltä ja Öhmanilta 1,7 miljoonan Ruotsin kruunun lahjoitus The Re:turn Initiativen ensimmäisellä vuosineljänneksellä Read More »

Nu sker utbetalning i ”Return Initiative” – Nordnets och Öhmans miljö- och klimatinitiativ

I februari utlystes en omröstning bland Nordnets kunder om hur pengarna ska fördelas mellan de organisationer som medverkar. Idag presenteras utfallet av omröstningen, samt storleken på donationerna för första kvartalet. Utfallet i den svenska omröstningen blev enligt följande: Håll Sverige Rent:                                     29,6% av rösterna KTH Climate Action Centre:                   34,7% av rösterna Stiftelsen för …

Nu sker utbetalning i ”Return Initiative” – Nordnets och Öhmans miljö- och klimatinitiativ Read More »

Nordnet: Månadsstatistik mars

I mars gjordes 6 104 400 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 265 500 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i mars är 1 700 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 16 600 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden …

Nordnet: Månadsstatistik mars Read More »

Nordnet: Monthly statistics March

In March, 6,104,400 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 265,500 trades per day. The net change in the customer base in March was 1,700 customers. The underlying growth amounted to 16,600 customers, but due to the project concerning collection of complete customer documentation (see note 2 below), 14,900 …

Nordnet: Monthly statistics March Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa maaliskuussa: Kaikkien aikojen ostoryntäys ja miljoonas suomalainen osakkeenomistaja

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto nousi vuodentakaisesta maaliskuusta 23,2 prosenttia. Kaupankäynti vilkastui myös helmikuun euromääräisestä aktiviteetista 32,2 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät kasvoivat 45,8 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti nousi viime kuuhun nähden 35,3 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 28,3 prosenttia viime vuoden maaliskuuta …

Yksityissijoittajien osakekauppa maaliskuussa: Kaikkien aikojen ostoryntäys ja miljoonas suomalainen osakkeenomistaja Read More »

Fondskundene solgte rentefond og kjøpte norske aksjefond i mars

Krigen i Ukraina og dens konsekvenser på energi- og råvareprisene dominerer fortsatt nyhetsbildet og setter stemningen på verdens børser. Verdensindeksen steg likevel 2,5 prosent i mars. MSCIs verdensindeks bunnet ut 8. mars, to uker inn i krigen. Da hadde indeksen falt 13 prosent fra årsskiftet. Ved utgangen av mars var nedgangen redusert til 6 prosent. …

Fondskundene solgte rentefond og kjøpte norske aksjefond i mars Read More »

Tällaisia ovat miljoona suomalaista osakkeenomistajaa elämäntavoiltaan

Nordnetin tilaamassa suomalaista aikuisväestöä edustavassa laajassa ulkopuolisessa kyselytutkimuksessa selvitettiin mm. poikkeavatko osakkeita omistavat ja ei-omistavat suomalaiset toisistaan arkielämään liittyvissä asenteissa, mieltymyksissä ja käyttäytymisessä. Suomessa on nyt miljoona osakesijoittajaa Suomessa on nyt miljoona osakkeenomistajaa, eli miljoona suomalaista, jotka omistavat kotimaisia osakkeita. Luku perustuu Euroclear Finlandin tilastoihin. Miljoonasta osakkeenomistajasta 96 % on kotitalouksia, mutta kun osa sijoittajista …

Tällaisia ovat miljoona suomalaista osakkeenomistajaa elämäntavoiltaan Read More »

Private sparere fortsetter å kjøpe olje og gassaksjer med begge hendene

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 40,5 milliarder kroner i mars og netto ble det kjøpt 108 millioner kroner. TGS Nopec troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 385 millioner. Equinor topper salgslisten, med et nettosalg på 158 millioner kroner. Mars måned ble nok en måned der Oslo …

Private sparere fortsetter å kjøpe olje og gassaksjer med begge hendene Read More »