Archives: Press Releases

Description

Inbjudan till Nordnet Tech Briefing 2024

Presentationen startar klockan 14.00 och förväntas pågå till cirka klockan 17.00. Platsen är Studio Puck på Kommendörsgatan 24 i Stockholm och eventet kommer samtidigt sändas digitalt. Mer information om eventet finns på Nordnets hemsida under fliken Tech Briefing, eller via denna länk.  Presentationerna kommer hållas på engelska. Deltagare som önskar att delta fysiskt måste föranmäla sig …

Inbjudan till Nordnet Tech Briefing 2024 Read More »

Nordnets vd säljer aktier

Nordnets vd Lars-Åke Norling har idag den 6 maj sålt 175 000 aktier i Nordnet till ett pris om 197 kronor styck. Efter försäljningen äger Norling drygt 1,5 miljoner aktier i Nordnet. – Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i Nordnet. Försäljningen har gjorts av privatekonomiska skäl. Jag har ett substantiellt …

Nordnets vd säljer aktier Read More »

Nordnet’s CEO sells shares

The CEO of Nordnet, Lars-Åke Norling, has today sold 175,000 shares in Nordnet at a price of 197 SEK per share. After the transaction, Norling owns approximately 1.5 million shares in Nordnet. “I have chosen to sell part of my shares in Nordnet. The transaction has been made for personal financial reasons. I have a …

Nordnet’s CEO sells shares Read More »

Nordnet: Monthly statistics April

April March Change  April Change  2024[1] 2024 one month 2023 one year Savings & customers Number of customers 1,938,800 1,921,300 0.9% 1,761,400 10.1% Net savings (SEK billion) 5.8 6.7 -13.4% 2.3 152.2% Savings capital (SEK billion) 924 905 2.1% 761 21.4% Deposits (SEK billion) 68 66 4.1% 73 -6.1% Lending (SEK billion) Margin lending[2] 16.0 …

Nordnet: Monthly statistics April Read More »

Nordnet: Månadsstatistik april

April Mars Förändring April Förändring 2024[1] 2024 en månad 2023 ett år Kunder och sparande Antal kunder 1 938 800 1 921 300 0,9% 1 761 400 10,1% Nettosparande (Mdr SEK) 5,8 6,7 -13,4% 2,3 152,2% Sparkapital (Mdr SEK) 924 905 2,1% 761 21,4% varav inlåning (Mdr SEK) 68 66 4,1% 73 -6,1% Utlåning (Mdr …

Nordnet: Månadsstatistik april Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa – Tuloskausi kiritti kaupankäyntiä: näyttäviin kurssinousuihin kevennettiin ja tuntuviin kurssilaskuihin ostettiin

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto kasvoi vuodentakaisesta huhtikuusta 12,3 prosenttia. Myös koko pörssin kauppojen kappalemäärät nousivat 11,2 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin euromääräinen kauppa piristyi maaliskuun 2024 euromääräisestä aktiviteetista 8,8 prosenttia. Kappalemääräinen kaupankäynti vilkastui edelliskuuhun verrattuna 22,5 prosenttia Nordnetin osuuden ollessa yksityissijoittajien suosimista välittäjistä edelleen suurin 12,0 prosentilla kauppojen määrästä. Tuloskauden kurssinousuihin kevennettiin, kurssilaskijoita ostettiin lisää …

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa – Tuloskausi kiritti kaupankäyntiä: näyttäviin kurssinousuihin kevennettiin ja tuntuviin kurssilaskuihin ostettiin Read More »

Aktiehandel april: Spararna fiskar rapportförlorare – dumpar Nvidia

Allra mest nettoköpt under månaden var Handelsbanken. – Handelsbankens rapport var en stor besvikelse, där kostnaderna stack ut rejält. I rapportraset drog man med sig hela banksektorn, vilket fick spararna att skynda att köpa bankaktier, säger Frida Bratt. Volvo var också ett populärt köp. – Volvo kom med en stark rapport som inte visade något …

Aktiehandel april: Spararna fiskar rapportförlorare – dumpar Nvidia Read More »

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 29 April 2024

Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and dividend The Annual General Meeting approved the income statement and the balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for 2023. The Annual General Meeting approved the Board’s proposal on a dividend amounting to SEK 7.20 per share …

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 29 April 2024 Read More »

Beslut på Nordnets årsstämma den 29 april 2024

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023. Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 7,20 kronor per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2024. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 7 maj 2024. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter och verkställande …

Beslut på Nordnets årsstämma den 29 april 2024 Read More »

April: Tillväxtmarknader lockar igen – viss technervositet

Trots att det starka börshumöret från första kvartalet inte riktigt höll samma styrka in i april var spararna på köphumör under månaden. – Förväntningarna på räntesänkningar från Fed har fallit kraftigt, och det skapar oro på marknaden. Samtidigt har vi geopolitiska konflikter som ökar riskerna, säger Frida Bratt. Global- och USA-fonder fortsätter att stå högt …

April: Tillväxtmarknader lockar igen – viss technervositet Read More »

Nordnet Danmark oplevede markant kundetilvækst og historisk stærkt resultat i første kvartal af 2024.

For perioden januar til marts 2024 præsenterer Nordnetkoncernen en indtjening på 1263 millioner svenske kroner (SEK) og et driftsresultat på 884 millioner SEK. Kundebasen er ved udgangen af marts steget til 1,9 millioner personer og de samlede aktiver er steget til i alt 905 milliarder SEK. Nordnet Danmark opnåede i perioden en indtjening på 332 …

Nordnet Danmark oplevede markant kundetilvækst og historisk stærkt resultat i første kvartal af 2024. Read More »

Sterk kundevekst og nettosparing i første kvartal for Nordnet Norge

For første kvartal 2024 rapporter Nordnet-konsernet inntekter på 1 263 millioner SEK og et driftsresultat på 884 millioner SEK. Kundebasen var ved utløp av mars på 1,9 millioner kunder og samlet sparekapital på 904 millarder SEK. Nordnet Norge har i første kvartal 2024 innteker på 251 millioner SEK, en økning på 3 prosent sammenlignet med …

Sterk kundevekst og nettosparing i første kvartal for Nordnet Norge Read More »

Nordnet säljer privatlåneportfölj till Ikano Bank

I oktober 2023 meddelade Nordnet att bolaget inlett en strategisk översyn av privatlåneverksamheten, inklusive en utvärdering av möjligheten till försäljning. Nordnet och Ikano Bank har idag ingått ett avtal varigenom Ikano Bank förvärvar Nordnets privatlåneportfölj. Utlånad volym uppgick vid utgången av mars 2024 till cirka 3,8 miljarder kronor och antalet kunder är cirka 26 000 …

Nordnet säljer privatlåneportfölj till Ikano Bank Read More »

Martin Ringberg lämnar Nordnet – Gabrielle Hagman ny Sverigechef

Martin Ringberg kom till Nordnet från SEB under 2017, och har innehaft rollen som Sverigechef sedan 2018. – Nordnets svenska verksamhet har utvecklats mycket väl under Martins ledning, och vi har de senaste åren flyttat fram positionerna rejält inom bland annat pensionssparande och private banking. Jag vill tacka Martin för hans dedikerade inställning och värdefulla …

Martin Ringberg lämnar Nordnet – Gabrielle Hagman ny Sverigechef Read More »

Martin Ringberg leaves Nordnet – Gabrielle Hagman new Country Manager Sweden

Martin Ringberg joined Nordnet from SEB in 2017 and has held the role of Swedish Country Manager since 2018. – Nordnet’s Swedish operations have developed very well under Martin’s leadership, and in recent years we have significantly advanced our positions within, among other things, pension savings and private banking. I would like to thank Martin …

Martin Ringberg leaves Nordnet – Gabrielle Hagman new Country Manager Sweden Read More »

Inbjudan till Nordnet Tech Briefing 2024

Presentationen startar klockan 14.00 och förväntas pågå till cirka klockan 17.00. Platsen är Studio Puck på Kommendörsgatan 24 i Stockholm. Eventet kommer samtidigt sändas digitalt, och en inspelning kommer finnas tillgänglig i efterhand på Nordnets hemsida www.nordnetab.com. Fokus för eventet är att skapa insikter kring den teknik Nordnet använder för att leverera på kundlöftet att …

Inbjudan till Nordnet Tech Briefing 2024 Read More »

Invitation to the presentation of Nordnet’s interim report January-March 2024

CEO Lars-Åke Norling and CFO Lennart Krän will present the results. After the presentation, there will be an opportunity to ask questions to Lars-Åke Norling and Lennart Krän. Both the presentation and the Q&A session will be held in English. The presentation is digital and will be broadcast via Zoom. You must register to participate. Please …

Invitation to the presentation of Nordnet’s interim report January-March 2024 Read More »

Inbjudan till presentation av Nordnets delårsrapport januari-mars 2024

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar resultatet, och efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Såväl presentationen som frågestunden hålls på engelska. Presentationen är digital och sänds via Zoom. Du måste registrera dig för att delta i sändningen. Vänligen anslut till sändningen i god tid. Använd denna länk för att registrera …

Inbjudan till presentation av Nordnets delårsrapport januari-mars 2024 Read More »

Valberedningen föreslår Johan Åkerblom till ny styrelseledamot i Nordnet

Johan Åkerblom har tidigare bland annat arbetat på konsultföretaget McKinsey samt varit CFO för SEB:s verksamhet i Tyskland respektive Baltikum. Idag innehar Johan Åkerblom positionen som VD för den lettiska banken Citadele Bank, men kommer under 2024 att tillträda en tjänst som CFO på Intrum. Han är 46 år gammal och har en magisterexamen i …

Valberedningen föreslår Johan Åkerblom till ny styrelseledamot i Nordnet Read More »

Nordnet: Månadsstatistik mars

I mars gjordes 4 277 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 221 900 avslut per börsdag. Nya kunder i mars uppgick till 21 200 och och antalet nya kunder under 2024 är 58 400. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av mars till 1 921 300. Nettosparandet i mars …

Nordnet: Månadsstatistik mars Read More »

Nordnet: Monthly statistics March

In March, Nordnet’s customers made 4,277,700 trades in listed financial instruments, which corresponds to 221,900 trades per day. The number of new customers in March amounted to 21,200 and the number of new customers in 2024 is 58,400. The total number of customers at the end of March was 1,921,300. Net savings for March was …

Nordnet: Monthly statistics March Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa maaliskuussa – Nestettä pohjaongittiin, ulkomaiset osakkeet ja rahastosijoitukset ohittivat suosiossa kotimaiset osakkeet

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto putosi vuodentakaisesta maaliskuusta 30,3 prosenttia. Myös koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 34,9 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin euromääräinen kauppa laski helmikuun 2024 euromääräisestä aktiviteetista 2,5 prosenttia. Kappalemääräinen kaupankäynti hiipui edelliskuuhun verrattuna 11,2 prosenttia Nordnetin osuuden ollessa yksityissijoittajien suosimista välittäjistä edelleen suurin 11,1 prosentilla kauppojen määrästä. Yksityissijoittajilta Q1:n aikana yli puoli miljardia …

Yksityissijoittajien osakekauppa maaliskuussa – Nestettä pohjaongittiin, ulkomaiset osakkeet ja rahastosijoitukset ohittivat suosiossa kotimaiset osakkeet Read More »

Valberedningen föreslår Therese Hillman till ny styrelseledamot i Nordnet

Therese Hillman är 43 år gammal och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är idag VD för designkoncernen Network of Design och var innan dess VD för spelutvecklaren NetEnt AB som var noterat på Stockholmsbörsen. Tidigare roller innefattar bland annat CFO på NetEnt AB och VD på e-handelsbolaget Gymgrossisten. Hon har idag även …

Valberedningen föreslår Therese Hillman till ny styrelseledamot i Nordnet Read More »

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

– 2023 blev till slut ett bra börsår trots att sentimentet under långa perioder påverkades negativt av fortsatt hög inflation, räntehöjningar och allmän oro över ekonomin. Nordnet kan summera ett starkt år där den fina utvecklingen inom sparande, handelsaktivitet och kundtillväxt lägger grunden för ett bra finansiellt resultat. Intäkterna för helåret uppgår till drygt 4,5 …

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023 Read More »

Positiivinen trendi kääntyi: yhä harvemmalla naisella säästöpuskuri elämänmuutoksen tekemiseen

Vain 26 %:lla naisista säästöjä elämänmuutoksen tekemiseen Tuoreen tutkimuksemme* mukaan 62 %:lla suomalaisista naisista ei ole tarpeeksi omia säästöjä tehdäkseen elämässään isomman muutoksen, kuten irtisanoutua työstä tai erota suhteesta. 26 % naisista sanoo, että tällainen puskuri löytyy. 12 % on epävarma, löytyykö heillä tällainen turva omasta takaa. Tilanne on muuttunut edellisvuodesta huonompaan suuntaan. Vuonna 2023 …

Positiivinen trendi kääntyi: yhä harvemmalla naisella säästöpuskuri elämänmuutoksen tekemiseen Read More »

Nordnet: Monthly statistics February

In February, Nordnet’s customers made 4,753,700 trades in listed financial instruments, which corresponds to 226,400 trades per day. The number of new customers in February amounted to 19,400 and the number of new customers in 2024 is 37,200. The total number of customers at the end of February was 1,900,100. Net savings for February was …

Nordnet: Monthly statistics February Read More »

Nordnet: Månadsstatistik februari

I februari gjordes 4 753 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 226 400 avslut per börsdag. Nya kunder i februari uppgick till 19 400 och och antalet nya kunder under 2024 är 37 200. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av februari till 1 900 100. Nettosparandet i februari …

Nordnet: Månadsstatistik februari Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa helmikuussa – Massiivisia lisäsijoituksia, kotimaisia osinko-osakkeita ja tekoälyllä ratsastavaa NVIDIAa

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto väheni vuodentakaisesta helmikuusta 9,4 prosenttia. Myös koko pörssin kauppojen kappalemäärät putosivat 18,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin euromääräinen kauppa kuitenkin vilkastui tammikuun 2024 euromääräisestä aktiviteetista 3,0 prosenttia. Kappalemääräinen kaupankäynti kasvoi edelliskuuhun verrattuna 5,0 prosenttia Nordnetin osuuden ollessa yksityissijoittajien suosimista välittäjistä suurin 12,6 prosentilla kauppojen määrästä. Yksityissijoittajilta alkuvuonna jo yli 400 miljoonaa …

Yksityissijoittajien osakekauppa helmikuussa – Massiivisia lisäsijoituksia, kotimaisia osinko-osakkeita ja tekoälyllä ratsastavaa NVIDIAa Read More »

Gustaf Unger lämnar Nordnets styrelse

Gustaf Ungers utträde sker med omedelbar verkan, och efter denna ändring består Nordnets styrelse av de sex ordinarie ledamöterna Tom Dinkelspiel (ordförande), Fredrik Bergström, Anna Bäck, Karitha Ericsson, Charlotta Nilsson och Henrik Rättzén.

Nordnet skunder nettokjøper aksjer for over 1 milliard kroner!

Private investorer hos Nordnet omsatte aksjer for 22,6 milliarder kroner i februar, og netto ble det kjøpt aksjer for 1,1 milliarder kroner. Hoegh Autoliners troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 142 millioner kroner. Kongsberg Gruppen topper salgslisten, med et nettosalg på 127 millioner kroner. Børsmåneden februar har vært preget …

Nordnet skunder nettokjøper aksjer for over 1 milliard kroner! Read More »

Aktiehandel februari: Spararna tankar Saab och Nvidia

Börsen var på gott humör igen i februari. – Även lite svagare rapporter för det fjärde kvartalet kunde få en positiv kursreaktion på rapportdagen, vilket skvallrar om en aktiemarknad där det positiva tolkningsföreträdet råder, säger Frida Bratt. Samtidigt är ränte- och konjunkturoron aldrig särskilt långt borta. – Suget efter bolag som kan leva på strukturella …

Aktiehandel februari: Spararna tankar Saab och Nvidia Read More »

Februari: Fondspararna ökar exponeringen mot techjättarna

Börshumöret vände efter den dystra inledningen på året. I USA fortsatte techjättarna att gå som tåget, efter att ha släppt rapporter som överträffade förväntningarna. – AI-hajpen – med alla dess förväntningar och förhoppningar – kan leva vidare, framför allt efter Nvidias rapport som lyckades överträffa skyhöga förväntningar. Spararna valde att i februari öka på exponeringen …

Februari: Fondspararna ökar exponeringen mot techjättarna Read More »

Nordnet lanserar ny indexfond med fokus på svenska småbolag

Nordnet Småbolag Sverige Index kommer att följa det nyetablerade indexet ”OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Index”, som Nordnet har tagit fram i samarbete med Nasdaq. Det nya småbolagsindexet är komponerat av de bolag på Stockholmsbörsen som har lägst börsvärde, och som tillsammans utgör 25 procent av det totala börsvärdet. Dock väljs de allra minsta …

Nordnet lanserar ny indexfond med fokus på svenska småbolag Read More »

Nordnet lanserer nytt indeksfond: Nordnet Small Cap Sverige Indeks

Historisk sett har svenske small cap-selskaper vært en attraktiv investering, med høyere vekstpotensial sammenlignet med større selskaper. Samtidig er risikoen noe høyere, siden mindre selskaper generelt svinger mer i verdi enn store. – Nordnets kunder elsker indeksfond, og det er ikke uten grunn. Du oppnår aksjemarkedets avkastning til en lav kostnad. Våre norske kunder har nå …

Nordnet lanserer nytt indeksfond: Nordnet Small Cap Sverige Indeks Read More »

Nordnet lanseeraa uuden ruotsalaisiin pienyhtiöihin sijoittavan indeksirahaston

Nordnet Småbolag Sverige Index seuraa uutta ”OMX Sweden Small Cap ESG Responsible” -indeksiä, jonka Nordnet on luonut yhteistyössä Nasdaqin kanssa. Uusi pienyhtiöindeksi koostuu Tukholman pörssin matalimman markkina-arvon yhtiöistä, jotka yhdessä muodostavat 25 prosenttia pörssin kokonaismarkkina-arvosta. Kaikkein pienimmät, pörssin kokonaismarkkina-arvosta alle 0,025 prosentin yhtiöt on kuitenkin jätetty indeksistä pois.   Indeksi sisältää 80 yhtiötä yhdeksältä eri …

Nordnet lanseeraa uuden ruotsalaisiin pienyhtiöihin sijoittavan indeksirahaston Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa tammikuussa – Lisäsijoituksia tehtiin jykevästi 180 miljoonalla eurolla: osinko-osakkeet ja yhdysvaltalaiset teknologiaosakkeet jyräsivät

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto väheni vuodentakaisesta tammikuusta 5,1 prosenttia. Myös koko pörssin kauppojen kappalemäärät putosivat 18,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin euromääräinen kauppa vilkastui joulukuun 2023 euromääräisestä aktiviteetista 8,8 prosenttia. Kappalemääräinen kaupankäynti kasvoi edelliskuuhun verrattuna 13,5 prosenttia Nordnetin osuuden ollessa yksityissijoittajien suosimista välittäjistä suurin 12,3 prosentilla kauppojen määrästä. Jykevät netto-ostot osinko-osakkeisiin ja Yhdysvaltain teknologiasektorille Tammikuu …

Yksityissijoittajien osakekauppa tammikuussa – Lisäsijoituksia tehtiin jykevästi 180 miljoonalla eurolla: osinko-osakkeet ja yhdysvaltalaiset teknologiaosakkeet jyräsivät Read More »

Nordnet: Månadsstatistik januari

I januari gjordes 4 360 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 199 900 avslut per börsdag. Nya kunder i januari uppgick till 17 800 och det totala antalet kunder uppgick i slutet av januari till 1 880 700. Nettosparandet i januari var 6,5 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista januari var …

Nordnet: Månadsstatistik januari Read More »

Nordnet: Monthly statistics January

In January, Nordnet’s customers made 4,360,900 trades in listed financial instruments, which corresponds to 199,900 trades per day. The number of new customers in January amounted to 17,800 and the total number of customers at the end of January was 1,880,700. Net savings for January was SEK 6.5 billion. The savings capital was SEK 840 …

Nordnet: Monthly statistics January Read More »

Nordnet-kunder nettokjøper aksjer for over en halv milliard kroner!

Private investorer hos Nordnet omsatte aksjer for 23,9 milliarder kroner i januar, og netto ble det kjøpt aksjer for 510 millioner kroner. Yara International troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 155 millioner kroner. Norwegian topper salgslisten, med et nettosalg på 70 millioner kroner. Børsmåneden januar har vært preget av …

Nordnet-kunder nettokjøper aksjer for over en halv milliard kroner! Read More »

Aktiehandel januari: Spararna köper högutdelare

Rapportperioden i slutet av januari innebar en paus från börsens makrofokus. – De flesta tunga börsbolag som rapporterat visar att verksamheterna fortsätter att tugga på bra, åtminstone mot bakgrund av den sämre konjunkturen. Kostnadsminskningar har varit en röd tråd för att hålla uppe marginalerna, säger Frida Bratt. Boksluten och utdelningsbeskeden sätter utdelningsaktier på kartan. – …

Aktiehandel januari: Spararna köper högutdelare Read More »

Nordnet AB (publ) meddelar om förtida inlösen av primärkapitalinstrument (AT1) med ISIN SE0012350627

Nordnet kommer inom kort att skicka ett oåterkalleligt meddelande om förtida inlösen till alla direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna som är införda i den av Euroclear Sweden förda skuldboken. I enlighet med Obligationsvillkoren har Nordnet i förväg erhållit skriftligt medgivande från Finansinspektionen att lösa in Obligationerna i förtid. Datumet för den förtida inlösen …

Nordnet AB (publ) meddelar om förtida inlösen av primärkapitalinstrument (AT1) med ISIN SE0012350627 Read More »

Nordnet AB (publ) gives notice of early redemption of Additional Tier 1 (AT1) capital notes with ISIN SE0012350627

Nordnet will, in the near future, send an irrevocable notice of early redemption to all directly registered owners (Sw. direktregistrerad ägare) and registered authorised nominees (Sw. förvaltare) in the debt register for the Notes kept by Euroclear Sweden. In accordance with the Terms and Conditions, Nordnet has received prior written consent from the Swedish Financial …

Nordnet AB (publ) gives notice of early redemption of Additional Tier 1 (AT1) capital notes with ISIN SE0012350627 Read More »

Storköp i globalfonder – nervositet kring räntekänsligt

Stockholmsbörsen inledde året med att prestera betydligt sämre än andra börser. – Stockholmsbörsen spurtade in i kaklet i slutet av 2023, och då är det inte konstigt att det blir en andningspaus. Dessutom finns en viss ränteoro, men också konjunkturoro, och på Stockholmsbörsen finns många konjunkturkänsliga verkstadsbolag. Andhämtningen i Stockholm får spararna att främst köpa …

Storköp i globalfonder – nervositet kring räntekänsligt Read More »

Inbjudan till presentation av Nordnets bokslutskommuniké 2023

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar resultatet. Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till Lars-Åke Norling och Lennart Krän. Såväl presentationen som frågestunden hålls på engelska. Presentationen är digital och sänds via Zoom. Du måste registrera dig för att delta i sändningen. Vänligen anslut till sändningen i god tid. Använd …

Inbjudan till presentation av Nordnets bokslutskommuniké 2023 Read More »

Nordnet runder 400.000 kunder – dette har vi lært om nordmenns investeringsvaner

Nordnet ble startet i Sverige i 1996. Den norske virksomheten ble etablert i 2001, og i 2018 passerte selskapet 100.000 kunder i Norge. I begynnelsen av januar nådde Nordnet Norge 400.000 aktive kunder. – Det er en stor anerkjennelse fra norske sparere og investorer, uttaler Mari Rindal Øyen, Norgesjef hos Nordnet.   Økende kvinneandel  Vi …

Nordnet runder 400.000 kunder – dette har vi lært om nordmenns investeringsvaner Read More »

Nordnet: Månadsstatistik december

I december gjordes 3 832 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 203 900 avslut per börsdag. Nya kunder i december uppgick till 12 900 och antalet nya kunder under 2023 är 155 000. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av december till 1 862 900. Nettosparandet i december var …

Nordnet: Månadsstatistik december Read More »

Nordnet: Monthly statistics December

In December, Nordnet’s customers made 3,832,700 trades in listed financial instruments, which corresponds to 203,900 trades per day. The number of new customers in December amounted to 12,900 and the number of new customers in 2023 is 155,000. The total number of customers at the end of December was 1,862,900. Net savings for December was …

Nordnet: Monthly statistics December Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa joulukuussa – Loppuvuoden pörssinousua kotiutettiin ja luottamus Nokiaan horjui

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto hiipui vuodentakaisesta joulukuusta 9,6 prosenttia. Myös koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 22,7 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin euromääräinen kauppa kasvoi marraskuun 2023 euromääräisestä aktiviteetista 24,1 prosenttia. Kappalemääräinen kaupankäyntikin väheni edelliskuuhun verrattuna 13,6 prosenttia Nordnetin osuuden ollessa yksityissijoittajien suosimista välittäjistä suurin 12,2 prosentilla kauppojen määrästä. Loppuvuoden pörssinousua kotiutettiin marras-joulukuussa Joulukuu oli marraskuun …

Yksityissijoittajien osakekauppa joulukuussa – Loppuvuoden pörssinousua kotiutettiin ja luottamus Nokiaan horjui Read More »

Nytt antal aktier och röster i Nordnet

Sista dagen i teckningsperioden var den 22 november 2023 och de nya aktierna emitterades och registrerades hos Bolagsverket i december. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 251 534 101 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 1 257 670,50 kronor. Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om …

Nytt antal aktier och röster i Nordnet Read More »

Aktiehandel december: Mer köp i Nibe – Novo Nordisk säljs av

Stockholmsbörsen ångade på rejält i december, och var en av de bäst presterande börserna under månaden. – Som alltid köps Investor friskt. Här får investeraren något av ett tvärsnitt av de för Stockholmsbörsen så tongivande sektorerna bank och verkstad, konstaterar Frida Bratt. Nibe fortsätter att vara en köpfavorit hos spararna. – Nibe är en gammal …

Aktiehandel december: Mer köp i Nibe – Novo Nordisk säljs av Read More »

Fondspararna köpte svenskt i december

De positiva tongångarna på aktiemarknaden fick fondspararna på shoppinghumör. – Sverigefonder var en av de kategorier som gick bäst i december, särskilt de som har en viss exponering mot mindre bolag. Fondspararna är med på tåget och shoppar svenskt i december, säger Frida Bratt. Även globalfonder och tillväxtmarknader fortsätter att nettoköpas. – Tillväxtmarknadsfonder har inte …

Fondspararna köpte svenskt i december Read More »

Här är spararnas favoriter 2023

Spararna kastades mellan hopp och förtvivlan under 2023. Året rivstartade men börshumöret pendlade sedan beroende på vad marknaden för tillfället hade för tro om inflationen och centralbankernas ageranden. – Tillväxtbolag och mindre bolag har pressats hårt i den börsmiljö vi haft under året, och spararna har i hög utsträckning vänt sig till verkstadsjättar som klarat …

Här är spararnas favoriter 2023 Read More »

Rahastosijoittamisen vuosi nosti Nordnetin kuukausisäästösopimukset 200 000:een

Vuodesta 2023 tuli rahastosijoittamisen vuosi Osakesäästötilit kirittivät osakkeenomistajien määrän kasvua Suomessa Euroclear Finlandin tilastojen mukaan jopa 9 prosentin vauhdilla vuonna 2020 ja 6,5 prosentin vauhtia vuonna 2021. Keväällä 2022 rikkoutui miljoonan kotimaisia osakkeita omistavan raja. Sen jälkeen tahti on hiipunut. Nordnetin suomalaisten asiakkaiden keskuudessa rahastosäästäjien määrä on kasvanut tänä vuonna nopeampaa tahtia (+10 %) kuin …

Rahastosijoittamisen vuosi nosti Nordnetin kuukausisäästösopimukset 200 000:een Read More »

Nordnet: Monthly statistics November

In November, Nordnet’s customers made 4,048,100 trades in listed financial instruments, which corresponds to 185,800 trades per day. The number of new customers in November amounted to 12,300 and the number of new customers in 2023 is 141,600. The total number of customers at the end of November was 1,849,400. Net savings for November was …

Nordnet: Monthly statistics November Read More »

Nordnet: Månadsstatistik november

I november gjordes 4 048 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 185 800 avslut per börsdag. Nya kunder i november uppgick till 12 300 och antalet nya kunder under 2023 är 141 600. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av november till 1 849 400. Nettosparandet i november var …

Nordnet: Månadsstatistik november Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa marraskuussa – Kotimaisia pörssiosakkeita kevennettiin tuntuvassa kurssinousussa

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto vilkastui vuodentakaisesta marraskuusta 9,4 prosenttia. Siitä huolimatta koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 28,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin euromääräinen kauppa kasvoi lokakuun 2023 euromääräisestä aktiviteetista 13,5 prosenttia. Silti kappalemääräinen kaupankäynti hiipui edelliskuuhun verrattuna 15,5 prosenttia Nordnetin osuuden ollessa yksityissijoittajien suosimista välittäjistä suurin 12,4 prosentilla kauppojen määrästä. Vuoden 2023 ensimmäinen kotimaisten osakkeiden …

Yksityissijoittajien osakekauppa marraskuussa – Kotimaisia pörssiosakkeita kevennettiin tuntuvassa kurssinousussa Read More »

Største fondskjøp på over to år

I november ble rentefond nettokjøpt for 540 millioner kroner, aksjefond ble nettokjøpt for 271 millioner, og kombinasjonsfond for 25 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 2.098 millioner og solgte for 1.262 millioner, noe som ga et nettokjøp på 836 millioner i november. – Dette er det høyeste nettokjøpet av fond blant Nordnets kunder siden …

Største fondskjøp på over to år Read More »

Nordnet-kundene kjøper aksjer for over en halv milliard i november!

Private investorer hos Nordnet omsatte aksjer for 20,7 milliarder kroner i november og netto ble det kjøpt aksjer for 577 millioner kroner. Equinor troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 200 millioner kroner. Norwegian topper salgslisten, med et nettosalg på 135 millioner kroner. Børsmåneden november har vært preget av positive …

Nordnet-kundene kjøper aksjer for over en halv milliard i november! Read More »

Arvopaperien välitys- ja säilytyspalvelujen asiakkaita Handelsbankenilta Nordnetille

Yhteistyön myötä Handelsbankenista Nordnetiin siirtyvät asiakkaat voivat arviolta huhti–kesäkuusta 2024 alkaen hoitaa suoria osake- ja pörssisijoituksiaan Nordnetin palvelussa. Samassa yhteydessä Handelsbanken luopuu arvopaperien välitys- ja säilytyspalveluistaan. Siirtyminen Nordnetiin edellyttää asiakkailta aktiivista hyväksyntää sekä tunnistautumista ja asiakkuuden avaamista edellyttävien tarvittavien tietojen antamista Nordnetin palvelussa. Asiakkaiden ei kuitenkaan vielä tarvitse tehdä mitään. Asiakkaat saavat lisätietoja ja tarkemmat …

Arvopaperien välitys- ja säilytyspalvelujen asiakkaita Handelsbankenilta Nordnetille Read More »

Kunder inom förmedlings- och förvaringstjänster av värdepapper från Handelsbanken Finland till Nordnet

I och med samarbetet kan kunder som flyttar över från Handelsbanken till Nordnet uppskattningsvis från och med april-juni 2024 sköta sina direkta aktie- och börsplaceringar i Nordnets tjänst. Samtidigt avvecklar Handelsbanken sina förmedlings- och förvaringstjänster för värdepapper. Överflyttningen till Nordnet förutsätter att kunderna aktivt godkänner saken samt identifierar sig i Nordnets tjänst och lämnar de …

Kunder inom förmedlings- och förvaringstjänster av värdepapper från Handelsbanken Finland till Nordnet Read More »

Vuoden Sijoittaja 2023 on Esa Juntunen ja Vuoden Sijoitusteko 2023 Sijoituskästi

Vuoden Sijoittaja -kilpailun tavoite on nostaa esiin yksityissijoittajia ja muita tahoja, jotka edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia; heitä, jotka omalla toiminnallaan kannustavat muita aloittamaan vaurastumisen ja ottamaan päivittäiset raha-asiat sekä säästöt haltuun. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna jo kuudetta kertaa. Finalistit yleisöäänestykseen valitsi alkusyksystä 2023 tuomaristo, johon kuuluivat Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen, Kauppalehden uutispäällikkö …

Vuoden Sijoittaja 2023 on Esa Juntunen ja Vuoden Sijoitusteko 2023 Sijoituskästi Read More »

Nordnets vd säljer aktier

Nordnets vd Lars-Åke Norling har idag den 10 november sålt 500 000 aktier i Nordnet till ett pris om 166 kronor styck. Försäljningen avser cirka 23 procent av Norlings aktieinnehav i Nordnet, och efter försäljningen äger Norling cirka 1,7 miljoner aktier i Nordnet. – Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i …

Nordnets vd säljer aktier Read More »

Nordnet’s CEO sells shares

The CEO of Nordnet, Lars-Åke Norling, has today sold 500,000 shares in Nordnet at a price of 166 SEK per share. The transaction refers to approximately 23 percent of Norling’s holding in Nordnet, and after the transaction, Norling owns approximately 1.7 million shares in Nordnet. – I have chosen to sell part of my shares …

Nordnet’s CEO sells shares Read More »

Nordnet: Månadsstatistik oktober

I oktober gjordes 4 268 000 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 194 000 avslut per börsdag. Nya kunder i oktober uppgick till 12 400 och antalet nya kunder under 2023 är 128 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av oktober till 1 836 700. Nettosparandet i oktober var …

Nordnet: Månadsstatistik oktober Read More »

Nordnet: Monthly statistics October

In October, 4,268,000 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 194,000 trades per day. The number of new customers in October amounted to 12,400 and the number of new customers in 2023 is 128,900. The total number of customers at the end of October was 1,836,700. Net savings for …

Nordnet: Monthly statistics October Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa lokakuussa – Mandatumista tuli kansanosake ja Kempowerin kurssilasku aktivoi sijoittajakansaa

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta lokakuusta hienoisesti 0,1 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 21,5 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti kuitenkin vilkastui syyskuun 2023 euromääräisestä aktiviteetista 32,4 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti kasvoi edelliskuuhun verrattuna 45,3 prosenttia Nordnetin osuuden ollessa yksityissijoittajien suosimista välittäjistä suurin 12,5 prosentilla kauppojen kappalemäärästä. Vuoden toiseksi vilkkain ostokuukausi Lokakuu oli …

Yksityissijoittajien osakekauppa lokakuussa – Mandatumista tuli kansanosake ja Kempowerin kurssilasku aktivoi sijoittajakansaa Read More »

Nytt antal aktier och röster i Nordnet

Som tidigare offentliggjorts har Nordnet under oktober 2023 genomfört återköp av totalt 5 689 865 teckningsoptioner utgivna inom ramen för bolagets teckningsoptionsprogram 2020/2023 mot betalning i form av 1 451 609 nyemitterade aktier. Antalet aktier och röster i Nordnet har således ökat med 1 451 609. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 251 451 609 aktier och röster i …

Nytt antal aktier och röster i Nordnet Read More »

Aktiehandel oktober: Spararna köper Volvo och Evolution – säljer EQT

Siffrorna lyste ilsket rött på Stockholmsbörsen i oktober, en månad som också präglades av rapporterna för tredje kvartalet. – Spararna plockar gärna upp aktier som pressas på rapportdagen, men inte vilka som helst. Man vill hos dessa helst se egenskaper som stabilitet och lönsamhet, säger Frida Bratt. Volvo klättrar upp till en tredjeplats på listan …

Aktiehandel oktober: Spararna köper Volvo och Evolution – säljer EQT Read More »