Press Releases Archive | Nordnet Bank AB

Archives: Press Releases

Description

500 000 asiakkaan raja ylittyi Nordnet Suomessa

Suomi asiakasmäärältään Nordnetin suurin maa Vuonna 1996 Nordnet oli yksi ensimmäisistä kaupankäyntiä internetissä tarjoavista välittäjistä Pohjoismaissa. Vuosien varrella pienestä nettivälittäjästä on kasvanut yksityissijoittajien eniten käyttämä välittäjä. Ensimmäiset 100 000 asiakasta Nordnet saavutti Suomessa helmikuussa 2014. 200 000 asiakasta tuli täyteen toukokuussa 2018. Noin kaksi vuotta sitten Nordnetillä oli Suomessa 300 000 asiakasta ja viime vuoden helmikuussa määrä kasvoi …

500 000 asiakkaan raja ylittyi Nordnet Suomessa Read More »

Nordnet vinner Stora Kommunikationspriset 2022

Sveriges Kommunikatörer är Sveriges största organisation för alla som arbetar professionellt med kommunikation. Organisationens uppdrag är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle. Stora Kommunikationspriset delas ut i fem olika kategorier, och nominerade tillsammans med Nordnet i kategorin ”Bästa digitala kommunikation” var E-hälsomyndigheten och Kvinnojouren Huddinge. – Det är en stor ära att få …

Nordnet vinner Stora Kommunikationspriset 2022 Read More »

Näitä osakkeita suomalaiset ostaisivat ylimääräisellä 5 000–10 000 eurolla

Nordnetin tilaamassa suomalaista aikuisväestöä edustavassa laajassa ulkopuolisessa Koko Suomi sijoittaa -tutkimuksen ensimmäisessä osassa paljastettiin kuukausi sitten, millaisia suomalaiset osakkeenomistajat ovat elämäntavoiltaan. Tutkimuksen toisessa osassa perehdytään siihen, mitä kotimaisia osakkeita suomalaiset ostaisivat nyt, jos saisivat 5 000–10 000 euroa rahaa osakesijoituksia varten. Kolme neljästä suomalaisesta tietää, mihin sijoittaisi Suomessa on nyt miljoona osakkeenomistajaa, eli miljoona suomalaista, …

Näitä osakkeita suomalaiset ostaisivat ylimääräisellä 5 000–10 000 eurolla Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Qt ja Tesla kiihdyttivät ostosuosikeiksi sijoituslainoituksen noustua ennätystasolle

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta huhtikuusta 4,5 prosenttia. Kaupankäynti hidastui vilkkaan maaliskuun euromääräisestä aktiviteetista 38,2 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät kasvoivat 3,4 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti putosi vilkkaaseen viime kuuhun nähden 39,5 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 17,0 prosenttia viime vuoden …

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Qt ja Tesla kiihdyttivät ostosuosikeiksi sijoituslainoituksen noustua ennätystasolle Read More »

Nordnet: Monthly statistics April

In April, 4,239,300 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 231,900 trades per day. The net change in the customer base in April was 5,700 customers. The underlying growth amounted to 10,400 customers, but due to the project concerning collection of complete customer documentation (see note 2 below), 4,700 …

Nordnet: Monthly statistics April Read More »

Nordnet: Månadsstatistik april

I april gjordes 4 239 300 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 231 900 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i april är 5 700 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 10 400 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden …

Nordnet: Månadsstatistik april Read More »

Aktiehandel april: Spararna storköpte Volvo

April månad avslutades med en rapportperiod där fokus var ”kostnader, kostnader och kostnader”. – Flera av fordons- och verkstadstillverkarnas rapporter vittnade om fortsatt god efterfrågan och därmed bra fart i den globala ekonomin – dessvärre går denna efterfrågan inte alltid att möta på grund av komponentbristen, säger Frida Bratt. Mest nettoköpta aktie är under månaden …

Aktiehandel april: Spararna storköpte Volvo Read More »

Beslut på Nordnets årsstämma den 28 april 2022

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021. Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 5,56 kronor per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2022. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2022. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter och verkställande …

Beslut på Nordnets årsstämma den 28 april 2022 Read More »

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 28 April 2022

Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and dividend The Annual General Meeting approved the income statement and the balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for 2021. The Annual General Meeting approved the Board’s proposal on a dividend amounting to SEK 5.56 per share …

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 28 April 2022 Read More »

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2022

– Årets första kvartal blev en dramatisk period på flera olika sätt. Rysslands invasion av Ukraina satte naturligtvis agendan på ett såväl mänskligt som politiskt och finansiellt plan. Trots utmanande omständigheter har Nordnets verksamhet utvecklats positivt under kvartalet, med en stark underliggande tillväxt. Nettosparandet är på höga 21 miljarder, och vår låneportfölj når en ny …

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2022 Read More »

Nordnet AB (publ) – interim report January-March 2022

– The first quarter of the year was a dramatic period in several different ways. Naturally, Russia’s invasion of Ukraine placed humanitarian, political and financial considerations high on the agenda. Despite the challenging circumstances in the world, Nordnet’s operations developed positively during the quarter, with strong underlying growth. Net savings reach as high as SEK 21 …

Nordnet AB (publ) – interim report January-March 2022 Read More »

Inbjudan till digitalt event för Nordnets aktieägare 2022

Syftet med eventet är att ge aktieägarna en uppdatering om Nordnets verksamhet inför årsstämman 2022, som hålls den 28 april. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor till ledande befattningshavare. Årsstämman kommer att genomföras med enbart poströstning utan fysisk närvaro av aktieägare. Sista dagen att utöva sin rösträtt är den 27 april 2021. Kallelse …

Inbjudan till digitalt event för Nordnets aktieägare 2022 Read More »

Nordnets aktielåneprogram ger 17,7 miljoner i återbäring

Idag blir aktiespararna på Nordnet lite rikare. Det är dags för utbetalning av ersättningen från aktielåneprogrammet för första kvartalet 2022. Återbäringen för första kvartalet blir totalt 17,7 miljoner kronor, vilket är något lägre än ersättningen föregående kvartal som uppgick till 20,1 miljoner kronor. Minskningen beror på att börserna generellt har utvecklats negativt under första kvartalet. …

Nordnets aktielåneprogram ger 17,7 miljoner i återbäring Read More »

Reviderat förslag från valberedningen i Nordnet AB (publ)

Styrelsen i Nordnet består idag av åtta ledamöter. Enligt bolagsordningen ska Nordnets styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Jan Dinkelspiel har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval. Han lämnar därmed styrelsen i samband med årsstämman 28 april. Jan har suttit i Nordnets styrelse sedan 2017. Sedan tidigare har …

Reviderat förslag från valberedningen i Nordnet AB (publ) Read More »

De private investorer er kommet hurtigt tilbage på aktiemarkedet

Handelsaktiviteten blandt de private investorer i marts måned steg en anelse sammenlignet med februar. I Nordnet Danmark blev der foretaget lige knap 1,1 mio. handler i sidste måned. Samtidig har der været en mærkbar større købsinteresse siden de kortvarige kursfald i februar i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine. De private investorer har således …

De private investorer er kommet hurtigt tilbage på aktiemarkedet Read More »

Donasjoner i «Re:turn Initiative» – Nordnet og Öhman sin klima- og miljøsatsing

I februar ble det gjennomført en avstemning blant Nordnets kunder om hvordan pengene skal fordeles mellom de deltakende organisasjonene. I dag presenteres resultatet av avstemningen, samt størrelsen på donasjonene for første kvartal. Resultatet av den norske avstemningen er: Hold Norge Rent: 66,4 % av stemmene ZERO: 21,9 % av stemmene EAT: 11,7 % av stemmene I …

Donasjoner i «Re:turn Initiative» – Nordnet og Öhman sin klima- og miljøsatsing Read More »

Nu uddeles de første donationer fra Nordnets nye klima- og miljøpris

I februar blev navnene offentliggjort, og i dag præsenteres ​​donationerne for 1. kvartal. Resultatet er som følger: • Plastic Change fik 47,4% af stemmerne og modtager 149.377 SEK for 1. kvartal af 2022. • Den Danske Naturfond modtog 37,7% af stemmerne og modtager 118.969 SEK for 1. kvartal af 2022. • FødevareBanken modtog 14,9% af stemmerne …

Nu uddeles de første donationer fra Nordnets nye klima- og miljøpris Read More »

Nordnetiltä ja Öhmanilta 1,7 miljoonan Ruotsin kruunun lahjoitus The Re:turn Initiativen ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Lahjoitus jaetaan neljän maan ja 12 ehdokkaan kesken. Lahjoitus per maa määräytyy Nordnetin kunkin maan asiakkaiden tekemien kauppojen perusteella. Summa jaetaan kolmelle paikalliselle toimijalle – Suomessa Compensate, John Nurmisen Säätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto – suhteessa asiakkaiden antamiin ääniin. Lahjoitus maksetaan neljännesvuosittain edellisen vuosineljänneksen kauppojen lukumäärän perusteella. The Re:turn Initiative -ehdokkaiden äänestys alkoi 9.2. ja päättyi …

Nordnetiltä ja Öhmanilta 1,7 miljoonan Ruotsin kruunun lahjoitus The Re:turn Initiativen ensimmäisellä vuosineljänneksellä Read More »

Nu sker utbetalning i ”Return Initiative” – Nordnets och Öhmans miljö- och klimatinitiativ

I februari utlystes en omröstning bland Nordnets kunder om hur pengarna ska fördelas mellan de organisationer som medverkar. Idag presenteras utfallet av omröstningen, samt storleken på donationerna för första kvartalet. Utfallet i den svenska omröstningen blev enligt följande: Håll Sverige Rent:                                     29,6% av rösterna KTH Climate Action Centre:                   34,7% av rösterna Stiftelsen för …

Nu sker utbetalning i ”Return Initiative” – Nordnets och Öhmans miljö- och klimatinitiativ Read More »

Nordnet: Månadsstatistik mars

I mars gjordes 6 104 400 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 265 500 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i mars är 1 700 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 16 600 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden …

Nordnet: Månadsstatistik mars Read More »

Nordnet: Monthly statistics March

In March, 6,104,400 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 265,500 trades per day. The net change in the customer base in March was 1,700 customers. The underlying growth amounted to 16,600 customers, but due to the project concerning collection of complete customer documentation (see note 2 below), 14,900 …

Nordnet: Monthly statistics March Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa maaliskuussa: Kaikkien aikojen ostoryntäys ja miljoonas suomalainen osakkeenomistaja

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto nousi vuodentakaisesta maaliskuusta 23,2 prosenttia. Kaupankäynti vilkastui myös helmikuun euromääräisestä aktiviteetista 32,2 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät kasvoivat 45,8 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti nousi viime kuuhun nähden 35,3 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 28,3 prosenttia viime vuoden maaliskuuta …

Yksityissijoittajien osakekauppa maaliskuussa: Kaikkien aikojen ostoryntäys ja miljoonas suomalainen osakkeenomistaja Read More »

Fondskundene solgte rentefond og kjøpte norske aksjefond i mars

Krigen i Ukraina og dens konsekvenser på energi- og råvareprisene dominerer fortsatt nyhetsbildet og setter stemningen på verdens børser. Verdensindeksen steg likevel 2,5 prosent i mars. MSCIs verdensindeks bunnet ut 8. mars, to uker inn i krigen. Da hadde indeksen falt 13 prosent fra årsskiftet. Ved utgangen av mars var nedgangen redusert til 6 prosent. …

Fondskundene solgte rentefond og kjøpte norske aksjefond i mars Read More »

Tällaisia ovat miljoona suomalaista osakkeenomistajaa elämäntavoiltaan

Nordnetin tilaamassa suomalaista aikuisväestöä edustavassa laajassa ulkopuolisessa kyselytutkimuksessa selvitettiin mm. poikkeavatko osakkeita omistavat ja ei-omistavat suomalaiset toisistaan arkielämään liittyvissä asenteissa, mieltymyksissä ja käyttäytymisessä. Suomessa on nyt miljoona osakesijoittajaa Suomessa on nyt miljoona osakkeenomistajaa, eli miljoona suomalaista, jotka omistavat kotimaisia osakkeita. Luku perustuu Euroclear Finlandin tilastoihin. Miljoonasta osakkeenomistajasta 96 % on kotitalouksia, mutta kun osa sijoittajista …

Tällaisia ovat miljoona suomalaista osakkeenomistajaa elämäntavoiltaan Read More »

Private sparere fortsetter å kjøpe olje og gassaksjer med begge hendene

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 40,5 milliarder kroner i mars og netto ble det kjøpt 108 millioner kroner. TGS Nopec troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 385 millioner. Equinor topper salgslisten, med et nettosalg på 158 millioner kroner. Mars måned ble nok en måned der Oslo …

Private sparere fortsetter å kjøpe olje og gassaksjer med begge hendene Read More »

Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)

Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman som en stämma med enbart poströstning i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning på sätt …

Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ) Read More »

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

– 2021 blev ett fantastiskt tillväxtår för Nordnet. Intäkterna för helåret summerar till 3,63 miljarder och kostnaderna till 1,14 miljarder. Sammantaget sett gör vi för 2021 en vinst före skatt på 2,45 miljarder vilket är vårt bästa helårsresultat någonsin och drygt 50 procent högre än för 2020. Likaså är kundtillväxt, antal börsaffärer, nettosparande, sparkapital och …

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021 Read More »

Neljänneksellä naisista on säästöjä eläkepäiville tai isomman elämänmuutoksen tekemiseen

Tiedot käyvät ilmi Nordnetin kansainvälisen naistenpäivän alla tuottamasta tutkimuksesta ja omista tilastoista. Yli puolet suomalaisista naisista on varautunut tai aikoo varautua eläkepäiviin Nordnetin teettämän tutkimuksen* mukaan kolmasosa (32 %) suomalaisista on varautunut eläkepäiviin säästämällä ja/tai sijoittamalla oman työeläkekertymän tai yrittäjän YEL-vakuutuksen lisäksi. 24 % suomalaisista aikoo tehdä näin tulevaisuudessa. Naisista eläkepäiviin säästämällä ja/tai sijoittamalla on …

Neljänneksellä naisista on säästöjä eläkepäiville tai isomman elämänmuutoksen tekemiseen Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa helmikuussa: Venäjä-yhtiöistä Nokian Renkaita ostettiin tuntuvasti, Fortumia myytiin kaksin käsin

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta helmikuusta 5,1 prosenttia. Kaupankäynti kuitenkin vilkastui tammikuun euromääräisestä aktiviteetista 8,6 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät kasvoivat 12,6 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti nousi viime kuuhun nähden 11,0 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 44,6 prosenttia viime vuoden helmikuuta …

Yksityissijoittajien osakekauppa helmikuussa: Venäjä-yhtiöistä Nokian Renkaita ostettiin tuntuvasti, Fortumia myytiin kaksin käsin Read More »

De private investorer kaster sig over grøn energi efter invasionen af Ukraine

Den 24. februar 2022 blev et foreløbigt vendepunkt for de private investorer. Indtil den russiske invasion af Ukraine var de private investorer krøbet lidt i ly som følge af den negative stemning på aktiemarkedet. Lidt populært sagt var der dog fortsat flere købere end sælgere blandt de 350.000 danskere på Nordnets platform i februar. –  …

De private investorer kaster sig over grøn energi efter invasionen af Ukraine Read More »

Nordnet har genomfört återköp av egna aktier

Genomsnittspriset avseende förvärvade aktier uppgår till 151,37 kronor per aktie och totalt belopp uppgår till 24 157 033 kronor. Återköpen har skett på Nasdaq Stockholm. Nordnets totala innehav efter genomförda återköp uppgår till 375 000 aktier. Det totala antalet aktier i Nordnet uppgår till 250 000 000. Återköpen har genomförts enligt följande: Datum Antal aktier, aggregerad volym Genomsnittspris per …

Nordnet har genomfört återköp av egna aktier Read More »

Nordnet has repurchased own shares

The average price for acquired shares amounts to 151.37 SEK per share, and the total amount is 24,157,033 SEK. The transactions have been carried out on Nasdaq Stockholm. Nordnet’s total holding after the repurchase transactions amounts to 375,000 shares. The total number of outstanding shares in Nordnet amounts to 250,000,000. The repurchases have been carried out …

Nordnet has repurchased own shares Read More »

Nordnet: Månadsstatistik februari

I februari gjordes 5 314 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 265 800 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i februari är -10 900 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 19 700 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden …

Nordnet: Månadsstatistik februari Read More »

Nordnet: Monthly statistics February

In February, 5,314,100 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 265,800 trades per day. The net change in the customer base in February was -10,900 customers. The underlying growth amounted to 19,700 customers, but due to the project concerning collection of complete customer documentation (see note 2 below), 30,600 …

Nordnet: Monthly statistics February Read More »

Fondskundene selger aksjefond, men vekter seg opp i verdifond

Alle taper på krig. Russlands invasjon av Ukraina er først og fremst en humanitær katastrofe. Konsekvensen av en langvarig krig er også dramatisk for verdensøkonomien. Mindre handel på tvers av landegrenser, flere tollbarrierer samt geopolitisk usikkerhet. Markedet misliker usikkerhet, noe som resulterer i fallende og volatile aksjekurser. I februar falt verdensindeksen med 2,5 prosent målt …

Fondskundene selger aksjefond, men vekter seg opp i verdifond Read More »

The Nomination Committee’s proposal for the Board and Chairman of the Board of Nordnet

Ahead of the Annual General Meeting of Nordnet AB (publ) on April 28, 2022, the Nomination Committee has announced its proposal regarding the Chairman of the Board and other board members. The Nomination Committee proposes that the board shall consist of eight board members and no deputies. The nomination committee proposes re-election of Tom Dinkelspiel, …

The Nomination Committee’s proposal for the Board and Chairman of the Board of Nordnet Read More »

Nordnet has repurchased own shares

The average price for acquired shares amounts to 150.14 SEK per share, and the total amount is 32,341,091 SEK. The transactions have carried out on Nasdaq Stockholm. Nordnet did not previously hold any shares, and Nordnet’s total holding after the repurchase transactions amounts to 215,413 shares. The total number of outstanding shares in Nordnet amounts …

Nordnet has repurchased own shares Read More »

Nordnet har genomfört återköp av egna aktier

Genomsnittspriset avseende förvärvade aktier uppgår till 150,14 kronor per aktie och totalt belopp uppgår till 32 341 091 kronor. Återköpen har skett på Nasdaq Stockholm. Nordnet innehade inte tidigare några egna aktier, varför Nordnets totala innehav efter genomförda återköp uppgår till 215 413 aktier. Det totala antalet aktier i Nordnet uppgår till 250 000 000. Återköpen har genomförts enligt …

Nordnet har genomfört återköp av egna aktier Read More »

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande i Nordnet

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, Jan Dinkelspiel, Karitha Ericson, Christian Frick, Charlotta Nilsson och Per Widerström. Det föreslås vidare att Tom Dinkelspiel omväljs till styrelsens ordförande. Hans Larsson, som har varit styrelseledamot i Nordnet sedan 2017, har avböjt omval. Valberedningen …

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande i Nordnet Read More »

Nordnet presenterar uppdaterade finansiella mål

Nordnets uppdaterade finansiella mål på medellång sikt är följande: Årlig kundtillväxt på omkring 15 procent. Genomsnittligt sparkapital per kund (definierat som det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet per kund de senaste tolv månaderna) uppgående till omkring 450 000 kronor. Intäkter i relation till sparkapital (definierat som intäkter justerade för jämförelsestörande poster de senaste tolv månaderna i relation till …

Nordnet presenterar uppdaterade finansiella mål Read More »

Nordnetiltä ja Öhman Groupilta The Re:turn Initiative -hyväntekeväisyysaloite

The Return Initiative -aloitteessa Nordnet lahjoittaa ympäristö- ja ilmastohaasteisiin ratkaisuja etsiville toimijoille 0,10 Ruotsin kruunua (SEK) (eli noin yhden sentin) yhdessä yhtiön suurimman omistajan Öhman Groupin kanssa jokaisesta Nordnetin asiakkaan vuoden 2022 aikana tekemästä kaupasta. Nordnetin henkilökunta on valinnut kolme ehdokasta kustakin maasta, jossa Nordnet toimii, eli Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Nordnetin asiakkaat osallistuvat …

Nordnetiltä ja Öhman Groupilta The Re:turn Initiative -hyväntekeväisyysaloite Read More »

Nordnet och Öhman lanserar ”The Re:turn Initiative”

Inom ramen för The Return Initiative donerar Nordnet och bolagets största ägare Öhman tillsammans 0,10 kr per aktieaffär som under 2022 görs på Nordnets plattform till organisationer som arbetar med att lösa utmaningar kopplade till miljö och klimat. Tre organisationer har valts ut per land där Nordnet har verksamhet – Sverige, Norge, Danmark och Finland …

Nordnet och Öhman lanserar ”The Re:turn Initiative” Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa tammikuussa: Kurssiturbulenssin aikana tehtiin tuntuvia lisäsijoituksia kylmähermoisesti

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta tammikuusta 10,1 prosenttia. Kaupankäynti kuitenkin vilkastui joulukuun euromääräisestä aktiviteetista 24,9 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät supistuivat 3,3 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti kasvoi viime kuuhun nähden 29,9 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 14,5 prosenttia viime vuoden tammikuuta …

Yksityissijoittajien osakekauppa tammikuussa: Kurssiturbulenssin aikana tehtiin tuntuvia lisäsijoituksia kylmähermoisesti Read More »

Nordnet: Månadsstatistik januari

I januari gjordes 5 895 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 291 700 avslut per börsdag. Nya kunder i januari uppgick till 27 000 och totala antalet kunder uppgick i slutet av januari till 1 628 000. Nettosparandet i januari var 9,3 miljarder SEK, sparkapitalet den sista januari var 764 miljarder SEK …

Nordnet: Månadsstatistik januari Read More »

Nordnet: Monthly statistics January

In January, 5,895,500 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 291,700 trades per day. New customers in January was 27,000, and the total number of customers at the end of January was 1,628,000. Net savings for January was SEK 9.3 billion, the savings capital was SEK 764 billion and lending …

Nordnet: Monthly statistics January Read More »

Fondssparere tror på Norge-fond

Etter et kanonbra aksjemarked i 2021, med avkastning over 20 prosent i de brede indeksene, har 2022 startet med børsfall. Verdensindeksen falt 7  prosent i lokal valuta i januar. Omtrent like mye har det amerikanske aksjemarkedet falt. Oslo Børs har vært en av de beste børsene i årets første måned, med et fall på kun …

Fondssparere tror på Norge-fond Read More »

Private sparere kjøper aksjer for milliarder av kroner under korreksjonen

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 33,5 milliarder kroner i januar og netto ble det kjøpt for 1 milliard kroner. Tomra Systems troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 97 millioner. Aker BP topper salgslisten, med et nettosalg på 70 millioner kroner. Selv om de globale børsene er …

Private sparere kjøper aksjer for milliarder av kroner under korreksjonen Read More »

Januari: Spararna flyr teknikfonder

Januari började skakigt med en osäkerhet som kulminerade mot mitten och slutet av månaden, när kombinationen inflationsoro, räntehöjningar och dessutom en hotande konflikt mellan Ryssland och Ukraina gav en cocktail som fick börsen att lysa blodrött under enskilda handelsdagar.. – Att räntehöjningarna från Federal Reserve kommer har vi vetat under en tid, men under månaden …

Januari: Spararna flyr teknikfonder Read More »

Nordnets aktielåneprogram ger över 20 miljoner i återbäring

– Vårt aktielåneprogram fortsätter att slå rekord, och det här kvartalet betalar vi för första gången ut en återbäring på över 20 miljoner kronor till våra kunder. Totalt har de svenska spararna fått dela på nästan 150 miljoner kronor under de dryga tre år programmet har varit aktivt, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet. – …

Nordnets aktielåneprogram ger över 20 miljoner i återbäring Read More »

God årsavslutning for traderne

Aktive kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 8,6milliarder kroner i desember. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 3300 handler per dag for de norske kundene. Av den totale handelen på 8,6 milliarder sto aksjer for 8 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, …

God årsavslutning for traderne Read More »

Rekordavkastning og rekordkjøp blant fondskundene i 2021

Nordnets kunder nettokjøpte fond for 92 millioner kroner i desember. Aksjefond ble nettokjøpt for 112 millioner kroner. Rentefond ble nettosolgt for 31 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 11 millioner. – I 2021 nettokjøpte Nordnets kunder fond for knappe 6 milliarder kroner, hvor det aller meste er aksjefond. Det er rekord i Nordnet Norges historie, forteller …

Rekordavkastning og rekordkjøp blant fondskundene i 2021 Read More »

Nordnet: Monthly statistics December

In December, 5,123,800 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 246,800 trades per day. New customers in December was 21,500, and the number of new customers in 2021 is 379,400. The total number of customers at the end of December was 1,600,900. Net savings for December was SEK 6.2 billion …

Nordnet: Monthly statistics December Read More »

Nordnet: Månadsstatistik december

I december gjordes 5 123 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 246 800 avslut per börsdag. Nya kunder i december uppgick till 21 500, och antalet nya kunder under 2021 är 379 400. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av december till 1 600 900. Nettosparandet i december var …

Nordnet: Månadsstatistik december Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa joulukuussa: Tammikuu-ilmiötä ennakoitiin tankkaamalla pienyhtiöitä, suuryhtiöitä kevennettiin

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta joulukuusta 6,0 prosenttia. Kaupankäynti väheni marraskuun euromääräisestä aktiviteetista 20,7 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät supistuivat 2,4 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti pieneni myös viime kuuhun nähden 21,2 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 4,5 prosenttia viime vuoden joulukuuta …

Yksityissijoittajien osakekauppa joulukuussa: Tammikuu-ilmiötä ennakoitiin tankkaamalla pienyhtiöitä, suuryhtiöitä kevennettiin Read More »

Aktiehandel december: Storköp i spararfavoriter – investmentbolag klättrar

December har bjudit på en varannandags-börs, med relativt stora svängningar från dag till dag. – I sista stund bjöd december slutligen på ett tomterally. Överlag är börsförväntningarna lite lägre inför nästa år, på grund av ökad smittspridning, mindre stimulanser från Fed och mer återhållna tillväxtförväntningar i kanske framför allt Kina och USA. Och, inte minst, …

Aktiehandel december: Storköp i spararfavoriter – investmentbolag klättrar Read More »

Nordnet vinner pris för ”Årets Uppror”

Tidningen Privata Affärer, Nordens största privatekonomiska magasin, genomför varje år en kartläggning av alla svenska banker och delar ut ett antal utmärkelser. Undersökningen genomförs i år för 31:a gången. I årets undersökning tilldelas Nordnet pris för ”Årets Uppror”. Bakgrunden till utmärkelsen är Nordnets kamp mot försämringar av de villkor som gäller för den populära sparformen …

Nordnet vinner pris för ”Årets Uppror” Read More »

Fond- och aktieåret 2021

Börsåret 2021 kantades av flera händelser som var och en kan anses vara historiska. – Riskaptiten tycktes periodvis vara skyhög under 2021. Det syntes inte minst på köpen i Reddit-haussen, i kryptorelaterade instrument och på spac-trenden. I januari slogs hos Nordnet rekord i avtal avslut under en och samma dag och antal kunder hos Nordnet …

Fond- och aktieåret 2021 Read More »

Inbjudan till Nordnets kapitalmarknadsdag 2022

Kapitalmarknadsdagen startar kl. 10.00 och beräknas hålla på till kl. 14.00. Platsen är Nordnets lokaler på Alströmergatan 39 i Stockholm. Eventet kommer samtidigt att sändas digitalt, och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Nordnets hemsida www.nordnetab.com. Under dagen kommer att ges en uppdatering om bland annat Nordnets strategi, marknader, tillväxtagenda och finansiella …

Inbjudan till Nordnets kapitalmarknadsdag 2022 Read More »

The Swedish Financial Supervisory Authority opens a sanction case regarding Nordnet’s internal governance in relation to EU’s regulation on short-selling

The background to the case is the short-selling transactions carried out by customers of Nordnet in Moment Group AB in February 2021. The SFSA notified Nordnet of an investigation regarding Nordnet’s internal routines and processes for short selling. Since then, a site visit has been carried out, and the SFSA have requested and received written …

The Swedish Financial Supervisory Authority opens a sanction case regarding Nordnet’s internal governance in relation to EU’s regulation on short-selling Read More »

Finansinspektionen inleder sanktionsprövning mot Nordnet avseende intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen

Mot bakgrund av blankningstransaktioner som gjordes av Nordnets kunder i februari 2021, meddelade Finansinspektionen i mitten av mars att man ville granska Nordnets interna rutiner och processer för blankning samt tillämpningen av dessa. Sedan dess  har ett platsbesök genomförts och Finansinspektionen har begärt och tillställts skriftligt material. Finansinspektionen har idag meddelat Nordnet att man inleder …

Finansinspektionen inleder sanktionsprövning mot Nordnet avseende intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen Read More »

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 december 2021

Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades om utdelning med 1,51 kr per aktie. Idag har vid extra bolagsstämma beslutats om ytterligare utdelning med 1,77 kr per aktie. Denna utdelning samt tidigare beslutad utdelning motsvarar tillsammans 70 procent av resultatet för år 2020. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 16 december 2021. Utbetalning av …

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 december 2021 Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa marraskuussa: Omikron vilkastutti kaupankäyntiä – kotimaisia osakkeita myytiin, ulkomaisia ostettiin

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto väheni vuodentakaisesta marraskuusta 4,0 prosenttia. Kaupankäynti kuitenkin nousi lokakuun euromääräisestä aktiviteetista 11,2 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät kasvoivat 5,6 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti vilkastui myös viime kuuhun nähden 8,4 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 30,5 prosenttia viime vuoden …

Yksityissijoittajien osakekauppa marraskuussa: Omikron vilkastutti kaupankäyntiä – kotimaisia osakkeita myytiin, ulkomaisia ostettiin Read More »

Nordnet: Monthly statistics November

In November, 6,300,900 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 289,000 trades per day. New customers in November was 22,700, and the number of new customers in 2021 is 357,900. The total number of customers at the end of November was 1,579,400. Net savings for November was SEK 6.5 billion …

Nordnet: Monthly statistics November Read More »