Press Releases Archive - Nordnet Bank AB

Archives: Press Releases

Description

Nordnet toimii yksinoikeudella Volvo Carsin yleisöannin merkintäpaikkana Suomessa

Volvo on yksi maailman tunnetuimmista automerkeistä. Volvo Cars aloitti autojen valmistuksen vuonna 1927, ja nykyään yhtiön tuotteita myydään jo yli 100 maassa. Viimeisimpien raportoitujen 12 kuukauden aikana (7/2020–6/2021) Volvo Cars myi noin 775 000 autoa maailmanlaajuisesti. Olemme erittäin iloisia, että Volvo on valinnut Nordnetin merkintäpaikaksi yleisöannissaan. Teemme jatkuvasti työtä tarjotaksemme asiakkaillemme mahdollisuuden osallistua mielenkiintoisimpiin pohjoismaisiin …

Nordnet toimii yksinoikeudella Volvo Carsin yleisöannin merkintäpaikkana Suomessa Read More »

Rekord igen för Nordnets aktielåneprogram

– Vårt aktielåneprogram fortsätter att växa i storlek, och det här kvartalet gör vi en rekordutbetalning på närmare 20 miljoner kronor till aktiespararna. Med aktielåneprogrammet har vi skapat en tredje typ av avkastning på aktier utöver värdeuppgång och utdelning, som tidigare varit förbehållen institutioner och fonder. Sedan programmet startade för knappt tre år sedan har …

Rekord igen för Nordnets aktielåneprogram Read More »

Nordnet lanserar webbservice på svenska i Finland

I Nordnets gamla webbtjänst fanns möjligheten att byta språket till svenska, men innehållet var begränsat och användningsgraden låg. Som en del av lanseringen av Nordnets nya webbtjänst kan investerare nu använda en svensk webbtjänst på sidan nordnet.fi/fi/sv som motsvarar den finskspråkiga webbtjänsten. Tjänsten finns till för att betjäna svenskspråkiga kunder, vilket betyder att den inte är en …

Nordnet lanserar webbservice på svenska i Finland Read More »

Nordnetin verkkopalvelu-uudistus muuttaa palvelun kaksikieliseksi

Nordnetin vanhassa verkkopalvelussa asiakkailla oli mahdollisuus vaihtaa palvelu ruotsinkieliseksi, mutta palvelu oli rajattu ja sen vuoksi sen käyttö oli melko vähäistä. Osana verkkopalvelu-uudistusta ja vanhan verkkopalvelun sulkeuduttua sijoittajien käytössä on nyt suomenkielisen palvelun kanssa lähes identtinen palvelu ruotsin kielellä osoitteessa nordnet.fi/fi/sv. Ruotsinkielinen palvelu vastaa Suomen Nordnetin palvelua ja palvelee Suomen ruotsinkielisiä asiakkaita, joten se ei …

Nordnetin verkkopalvelu-uudistus muuttaa palvelun kaksikieliseksi Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa syyskuussa: Kurssilasku avasi ostopaikkoja, mutta kotimaisia osakesijoituksia lisättiin maltillisesti

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto kasvoi vuodentakaisesta syyskuusta 9,0 prosenttia. Kaupankäynti vilkastui elokuun euromääräisestä aktiviteetista 44,0 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät piristyivät 15,7 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti kasvoi myös viime kuuhun nähden 16,9 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 15,3 prosenttia viime vuoden syyskuuta …

Yksityissijoittajien osakekauppa syyskuussa: Kurssilasku avasi ostopaikkoja, mutta kotimaisia osakesijoituksia lisättiin maltillisesti Read More »

Nordnet: Månadsstatistik september

I september gjordes 5 456 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 248 000 avslut per börsdag. Nya kunder i september uppgick till 20 600, och antalet nya kunder under 2021 är 316 700. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av september till 1 538 200. Nettosparandet i september var …

Nordnet: Månadsstatistik september Read More »

Nordnet: Monthly statistics September

In September, 5,456,900 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 248,000 trades per day. New customers in September was 20,600, and the number of new customers in 2021 is 316,700. The total number of customers at the end of September was 1,538,200. Net savings for September was SEK 3.3 billion …

Nordnet: Monthly statistics September Read More »

Storhandling av aksjer blant de profesjonelle traderne

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 9,3 milliarder kroner i september. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 2100 handler per dag for de norske kundene. Av den totale handelen på 9,3 milliarder sto aksjer for 7,1 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder …

Storhandling av aksjer blant de profesjonelle traderne Read More »

Solgte aksjefond i rød september

– I september snudde den positive stemningen på verdens børser, dels som følge av økte langrenter i USA og negative nyheter om det store kinesiske eiendomsselskapet Evergrande. Selskapet har slitt i lang tid og kjemper nå for å overleve. Etter rekordkjøp av aksjefond helt siden børsene bunnet ut i mars/april i fjor, solgte våre fondskunder …

Solgte aksjefond i rød september Read More »

Nordnet kunder storselger aksjer i fryktmåneden september

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 26,4 milliarder kroner i september og netto ble det solgt for 721 millioner kroner. Golden Ocean troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 64 millioner. Ocean Yield topper salgslisten, med et nettosalg på 292 millioner kroner. 2021 har virkelig vært shippingselskapenes år. …

Nordnet kunder storselger aksjer i fryktmåneden september Read More »

EQT storsåldes i september

September präglades av nervositet på börsen. – Haveriet i kinesiska Evergrande fick börsen att skaka, men mer än att man tror på följdeffekter från Evergrande i det finansiella systemet så tror jag det handlar om en perfekt storm. Börsen har gått otroligt bra, och investerare har nästan gått och väntat på en korrektion. Nu blev …

EQT storsåldes i september Read More »

Fonder september: Techfonder lockar igen – fastigheter säljs av

Evergrande-haveriet skapade åtminstone kortsiktigt svallvågor på världens marknader, som plötsligt påmindes om problemen i den sedan länge skuldtyngda kinesiska fastighetssektorn. – I september valde spararna att sälja av fastighetsfonder. Men snarare än oro för smittspridning från problemen i den kinesiska fastighetssektorn tror jag att försäljningarna beror på vinsthemtagningar i en sektor som gått väldigt bra …

Fonder september: Techfonder lockar igen – fastigheter säljs av Read More »

Nordnet startar eget fondbolag

Nordnet Fonder AB, vilket är namnet på det nya fondbolaget, kommer att vara ett helägt dotterbolag till Nordnet Bank. De fonder som ska förvaltas av fondbolaget kommer att vara inriktade mot breda tillgångsslag och långsiktigt sparande. Nordnet Fonder kommer såväl lansera egna fonder som ta över ansvaret för de fonder som förvaltas av Öhman under …

Nordnet startar eget fondbolag Read More »

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ)

I syfte att motverka spridning av corona-viruset har styrelsen beslutat att genomföra den extra bolagsstämman som en stämma med enbart poströstning i enlighet med 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande …

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) Read More »

Finansinspektionen meddelar Nordnet ett krav på 3,9 procent i bruttosoliditet

I juni 2021 infördes ett krav på svenska banker att inneha en så kallad bruttosoliditetsgrad på minst 3 procent. Bruttosoliditeten beräknas som bankens primärkapital i relation till dess totala tillgångar. Kravet skiljer sig från de befintliga kapitalkraven eftersom det inte tar hänsyn till den underliggande risken i bankens exponeringar. Utöver minimikravet har Finansinspektionen möjlighet att …

Finansinspektionen meddelar Nordnet ett krav på 3,9 procent i bruttosoliditet Read More »

Finansinspektionen (SFSA) issues Nordnet a 3.9 percent leverage ratio requirement

In June 2021, a binding leverage ratio requirement of 3 percent was introduced to Swedish banks. The leverage ratio is calculated as the Tier 1 capital as a percentage of total assets. The leverage ratio differs from other capital requirements since it does not take into account the underlying risk in the bank’s assets. In …

Finansinspektionen (SFSA) issues Nordnet a 3.9 percent leverage ratio requirement Read More »

Nå blir det enklere å velge bærekraftige fond

Den såkalte offentliggjøringsforordningen er en del av EUs reguleringspakke om bærekraft for aktører i finanssektoren. Forordningen stiller krav til visse bærekraftsrelaterte opplysninger om finansielle produkter, også fond. Forordningens overordnede mål er å gjøre det lettere for investorer å sammenligne ulike investeringsalternativer når det gjelder bærekraft, og på sikt å lede kapital til bærekraftige investeringer. Fond …

Nå blir det enklere å velge bærekraftige fond Read More »

Nordnetiltä ensimmäisenä rahastoalustana Suomessa uusi suodatin vastuullisten sijoituskohteiden löytämiseen

Tiedonantovelvoitteita koskeva SFDR-asetus (Sustainable Finance Disclosure Regulation) on osa EU:n linjaamaa kestävän rahoituksen sääntelypakettia. Asetus velvoittaa rahoitustoimijoita antamaan kestävyyteen liittyviä tietoja sijoitustuotteista, eli miten kukin rahasto täyttää sille asetetut ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät kriteerit (ESG). Tiedonantoasetuksen tavoitteena on mahdollistaa sijoittajille helpompi ja yhdenmukaisempi sijoitustuotteiden vastuullisuustietojen vertailu ja pitkällä aikavälillä ohjata pääomia kestäviin …

Nordnetiltä ensimmäisenä rahastoalustana Suomessa uusi suodatin vastuullisten sijoituskohteiden löytämiseen Read More »

Nordnet första fondplattform i Sverige att tillhandahålla EU:s nya hållbarhetskategorisering av fonder

Den så kallade disclosureförordningen (”EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar”) är en del av EU:s regelpaket kring hållbarhet för aktörer på finansmarknaden. Förordningen ställer upp krav på att vissa hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas om finansiella produkter, bland annat fonder. Förordningen har till övergripande syfte att underlätta för investerare att jämföra olika placeringsalternativ när det gäller hållbarhet, …

Nordnet första fondplattform i Sverige att tillhandahålla EU:s nya hållbarhetskategorisering av fonder Read More »

Nordnet inkluderer som den første investeringsplatform i Danmark EU’s rangordning af fondes bæredygtighed

Den såkaldte disclosureforordning er en del af EU’s lovgivning om bæredygtighed for aktører på det finansielle marked. Forordningen opstiller krav til en række oplysninger om bæredygtighed, der skal leveres om finansielle produkter som f.eks. fonde. Det overordnede formål er at gøre det lettere for investorerne at sammenligne, hvor bæredygtige forskellige investeringsmuligheder er – og på …

Nordnet inkluderer som den første investeringsplatform i Danmark EU’s rangordning af fondes bæredygtighed Read More »

Vuoden Sijoittaja 2021 on Jukka Lepikkö ja Vuoden Sijoitusteko 2021 Lukiolaisten sijoittajakoulu

Vuoden Sijoittaja -kilpailun tavoite on nostaa esiin yksityissijoittajia ja muita tahoja, jotka edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia; heitä, jotka omalla toiminnallaan kannustavat muita aloittamaan vaurastumisen ja ottamaan päivittäiset raha-asiat sekä säästöt haltuun. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna jo neljättä kertaa. Finalistit yleisöäänestykseen valitsi alkukesästä 2021 tuomaristo, johon kuuluivat Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen, Kauppalehden uutispäällikkö …

Vuoden Sijoittaja 2021 on Jukka Lepikkö ja Vuoden Sijoitusteko 2021 Lukiolaisten sijoittajakoulu Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa elokuussa: Kamux kaahasi ostosuosikiksi poikkeuksellisen vilkkaan ostotahdin jatkuessa

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto kasvoi vuodentakaisesta elokuusta 3,6 prosenttia. Kaupankäynti hiljeni heinäkuun euromääräisestä aktiviteetista 12,1 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät piristyivät 16,0 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti kuitenkin väheni viime kuuhun nähden 4,3 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 4,4 prosenttia viime vuoden elokuuta …

Yksityissijoittajien osakekauppa elokuussa: Kamux kaahasi ostosuosikiksi poikkeuksellisen vilkkaan ostotahdin jatkuessa Read More »

Nordnet: Månadsstatistik augusti

I augusti gjordes 5 421 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 246 400 avslut per börsdag. Nya kunder i augusti uppgick till 23 200, och antalet nya kunder under 2021 är 296 100. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av augusti till 1 517 600. Nettosparandet i augusti var …

Nordnet: Månadsstatistik augusti Read More »

Nordnet: Monthly statistics August

In August, 5,421,700 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 246,400 trades per day. New customers in August was 23,200, and the number of new customers in 2021 is 296,100. The total number of customers at the end of August was 1,517,600. Net savings for August was SEK 5.7 billion …

Nordnet: Monthly statistics August Read More »

Aktiehandel augusti: Fallande investmentbolag populära köp i augusti

Augusti månad präglades av viss nervositet. – Efter en så stark uppgång som Stockholmsbörsen haft vore en korrektion inte konstig, det vore ett naturligt börsmönster. Och när riskaptiten minskar så ser marknaden sådant som framstått som något naturligt i en hausse, exempelvis skyhöga premier i investmentbolag, med andra ögon, säger Frida Bratt. Kursfallen i investmentbolagen fick …

Aktiehandel augusti: Fallande investmentbolag populära köp i augusti Read More »

Asien och investmentbolag populärt bland fondspararna i augusti

Oron på börserna ökade i augusti, med stora rörelser under enskilda handelsdagar. – Kombinationen ökad smittspridning men samtidigt också fortsatt hökaktiga signaler från den amerikanska centralbanken om minskade stödköp gjorde investerare mer nervösa, säger Frida Bratt. Främst är det tillväxtmarknadsfonder som har drabbats av oron, medan exempelvis Europafonder har gått bättre. Verkstads- och banktunga Europa …

Asien och investmentbolag populärt bland fondspararna i augusti Read More »

Nordnets app vinner internationella designpriset Red Dot Award

Red Dot Award är ett av världens största och mest ansedda designpriser och delas varje år ut av den tyska organisationen Design Zentrum Nordrhein Westfalen. Priset grundades 1955 och juryn består av 24 internationella designexperter. Vinnarna utmärker genom sig genom exceptionell kvalitet i produkt- och kommunikationsdesign. – Det här priset betyder mycket för oss, och …

Nordnets app vinner internationella designpriset Red Dot Award Read More »

Nordnet-sovellus voitti kansainvälisen Red Dot Award -muotoilupalkinnon

Red Dot Award on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista muotoilupalkinnoista. Sen jakaa vuosittain saksalainen Design Zentrum Nordrhein Westfalen -järjestö. Palkintoa on jaettu vuodesta 1955 lähtien ja tuomaristoon kuuluu 24 kansainvälistä muotoilun asiantuntijaa. Voittajat erottuvat poikkeuksellisella laadullaan tuote- ja viestintämuotoilussa. Tämä palkinto merkitsee meille paljon. Olen erittäin ylpeä sekä sovelluksesta että sen takana olevasta tiimistä. Käyttäjäkokemus, …

Nordnet-sovellus voitti kansainvälisen Red Dot Award -muotoilupalkinnon Read More »

Nordnets app vinner den internasjonale designprisen Red Dot Award

Red Dot Award er en av verdens største og mest anerkjente designpriser og deles ut hvert år av den tyske organisasjonen Design Zentrum Nordrheim Westfalen. Designprisen ble grunnlagt i 1955 og juryen består av 24 internasjonale designeksperter. Vinnerne utmerker seg gjennom eksepsjonell kvalitet innen produkt- og kommunikasjonsdesign. – Denne prisen betyr mye for oss, og …

Nordnets app vinner den internasjonale designprisen Red Dot Award Read More »

Nordnet fyller 25 år

Nordnet startade den 20 augusti 1996, som en pionjär i Norden inom online-handel med värdepapper. Verksamheten bestod till att börja med av handel med svenska aktier riktat till den svenska marknaden. Genom åren har Nordnet utvecklats från en svensk nätmäklare till en av de ledande nordiska digitala plattformarna för sparande och investeringar. Med syftet att …

Nordnet fyller 25 år Read More »

Nordnet turns 25 years

Nordnet started business on August 20 1996, as a pioneer in the Nordics within online brokerage. The business initially consisted of trading in Swedish shares aimed at the Swedish market. Over the years, Nordnet has developed from a Swedish online broker into the leading Nordic digital platform for savings and investments. With the aim of …

Nordnet turns 25 years Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Q2-tuloskausi käynnisti poikkeukselliset ostot ja Nokia palasi parrasvaloihin

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta heinäkuusta 5,1 prosenttia. Kaupankäynti hiljeni kesäkuun euromääräisestä aktiviteetista 20,2 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät kuitenkin kasvoivat 0,7 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti vilkastui viime kuuhun nähden 15,2 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 10,9 prosenttia viime vuoden heinäkuuta …

Yksityissijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Q2-tuloskausi käynnisti poikkeukselliset ostot ja Nokia palasi parrasvaloihin Read More »

Nordnet: Månadsstatistik juli

Juli Juni Förändring Juli Förändring 2021¹ 2021 en månad 2020 ett år Kunder och sparande Antal kunder 1 494 400 1 475 300 1,3% 1 085 300 37,7% Nettosparande (Mdr SEK) 6,4 7,9 -19,0% 4,0 60,0% Sparkapital (Mdr SEK) 727 703 3,4% 441 65,1% Utlåning (Mdr SEK) Portföljbelåning[2] 11,5 11,5 0,3% 7,1 62,4% Bolån 7,8 …

Nordnet: Månadsstatistik juli Read More »

Nordnet: Monthly statistics July

July June Change  July Change  2021¹ 2021 one month 2020 one year Savings & customers Number of customers 1 494 400 1 475 300 1,3% 1 085 300 37,7% Net savings (SEK billion) 6,4 7,9 (19,0%) 4,0 60,0% Savings capital (SEK billion) 727 703 3,4% 441 65,1% Lending (SEK billion) Margin lending[2] 11,5 11,5 0,3% …

Nordnet: Monthly statistics July Read More »

Største fondskjøp siden januar

–  Vi fikk nok en sterk børsmåned i juli, og både USA-børsene og Oslo Børs nådde ny all time high-nivåer i løpet av juli, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.   Fond ble nettokjøpt for 906 millioner kroner i juli. Aksjefond ble nettokjøpt for 777 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 114 millioner, mens kombinasjonsfond …

Største fondskjøp siden januar Read More »

Kenestä Vuoden Sijoittaja 2021? Entä Vuoden Sijoitusteko?

Kilpailun tavoite on nostaa esiin yksityissijoittajia ja muita tahoja, jotka edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia; heitä, jotka omalla toiminnallaan kannustavat muita aloittamaan vaurastumisen ja ottamaan päivittäiset raha-asiat sekä säästöt haltuun. Sijoittaminen tarvitsee vaikuttajia. Yksityissijoittajat eri podcastien, blogien ja sosiaalisen median kanavien takana tuovat sijoittamista esiin tavallisille sijoittajille sopivalla kielellä. He ovat esikuvia, joihin voi …

Kenestä Vuoden Sijoittaja 2021? Entä Vuoden Sijoitusteko? Read More »

Aktiehandel juli: Spararna köper rapportförlorande folkaktier

Börsen fortsatte att gå starkt under juli månad, men volatiliteten var periodvis hög. – Inflationsoron kommer och går. I juli fick den stå tillbaka något för oron för deltavariantens spridning och eventuell inverkan på den ekonomiska återhämtningen. Samtidigt har vi haft en rapportperiod som tydligt visar hur stretchade värderingarna är; det krävdes att bolagen kraftigt …

Aktiehandel juli: Spararna köper rapportförlorande folkaktier Read More »

Het julibörs lockade fondspararna – men Kina säljs av

Julibörsen var lika het som vädret under månaden, även om några handelsdagar också präglades av oro. – Deltavariantens spridning skapade periodvis viss nervositet i juli. Farhågan är att ett uppskjutet återöppnande kan hota den ekonomiska återhämtningen, som ju i mångt och mycket redan prisats in, säger Frida Bratt. Bland spararna syns dock ingen större oro.  …

Het julibörs lockade fondspararna – men Kina säljs av Read More »

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2021

– Vi kan för andra kvartalet presentera ett starkt finansiellt resultat, har bra tillväxt för alla kundrelaterade nyckeltal, och känner ett stort förtroende från de nordiska privatspararna. Kundbasen har vuxit med 38 procent på ett år, och totalt har nu närmare 1,5 miljoner nordiska privatpersoner valt Nordnet som sin privatekonomiska partner. Sparkapitalet uppgår till över …

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2021 Read More »

Rekordutbetalning från Nordnets aktielåneprogram

– Vårt aktielåneprogram fortsätter att skapa värde för aktiespararna, och det här kvartalet kan vi glädjande nog göra en rekordutbetalning på närmare 17 miljoner kronor. Samtidigt spränger vi hundramiljonersvallen i sammanlagd återbetalning. Sedan programmet startade i slutet av 2018 har det gett en total återbäring till de svenska spararna på 109 miljoner kronor, säger Martin …

Rekordutbetalning från Nordnets aktielåneprogram Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa kesäkuussa: Listautumisbuumi teki Puuilosta ja Spinnovasta suosittuja kansanosakkeita välittömästi

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto kasvoi vuodentakaisesta kesäkuusta 5,9 prosenttia. Kaupankäynti piristyi toukokuun euromääräisestä aktiviteetista 14,7 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 13,4 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti laski viime kuuhun nähden 13,2 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 163,1 prosenttia viime vuoden kesäkuuta enemmän. …

Yksityissijoittajien osakekauppa kesäkuussa: Listautumisbuumi teki Puuilosta ja Spinnovasta suosittuja kansanosakkeita välittömästi Read More »

Fortsat solidt aktivitetsniveau blandt private investorer i juni

Ifølge Nordnets netop offentliggjorte månedsstatistik for mest købte og solgte aktier foretog investeringsplatformens danske kunder 1 million handler i juni måned, hvilket er på niveau med de foregående to måneder. Sammenlignet med det ekstraordinært høje aktivitetsniveau i 1. kvartal har årets andet kvartal altså vist et lidt mere moderat handelsomfang, men de private investorers aktivitet …

Fortsat solidt aktivitetsniveau blandt private investorer i juni Read More »

Evolution Gaming er fortsatt het blant profesjonelle tradere

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 15 milliarder kroner i juni. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 1550 handler per dag for de norske kundene. Av den totale handelen på 9,6 milliarder sto aksjer for 7,7 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder …

Evolution Gaming er fortsatt het blant profesjonelle tradere Read More »

Nordnet: Månadsstatistik juni

Juni Maj Förändring Juni Förändring 2021[1] 2021 en månad 2020 ett år Kunder och sparande Antal kunder 1 475 300 1 448 300 1,9% 1 069 200 38,0% Nettosparande (Mdr SEK) 7,9 5,2 51,9% 3,2 146,9% Sparkapital (Mdr SEK) 703 680 3,4% 425 65,6% Utlåning (Mdr SEK) Portföljbelåning [2] 11,5 11,0 5,0% 6,8 69,1% Bolån …

Nordnet: Månadsstatistik juni Read More »

Teknologifond i vinden igjen

– Vi fikk nok en sterk børsmåned i juni, noe som ledet til økt optimisme blant våre fondskunder. Etter noen røde måneder fikk teknologi- og fornybar-sektoren en rekyl opp, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Etter at Nordnets privatkunder nettosolgte fond i mai for 69 millioner kroner, var kundene tilbake på kjøper’n igjen i …

Teknologifond i vinden igjen Read More »

Nordnetin kansainväliset indeksirahastot muuttuvat vastuullisiksi

Vuosi sitten Nordnet toi markkinoille neljä kansainvälistä indeksirahastoa, jotka kattavat maailman suurimmat markkinat USA:ssa, Euroopassa, kehittyvillä markkinoilla ja globaalisti. Rahastot seuraavat vakiintuneita MSCI- ja S&P-indeksejä.   Nyt rahastojen tuotekehitys ottaa harppauksen, kun niiden sijoituspolitiikka muuttuu niin, että rahastot ottavat vastuullisuuskriteerit huomioon salkunhoidossa EU:n uuden kestävää sijoittamista koskevan sääntelyn mukaisesti. Rahastot täyttävät jatkossa vaatimukset, jotka on …

Nordnetin kansainväliset indeksirahastot muuttuvat vastuullisiksi Read More »

Nordnets internasjonale indeksfond blir bærekraftige

For knapt et år siden lanserte Nordnet fire internasjonale indeksfond: Nordnet Indeksfond Global, USA, Europa og Emerging Markets. Fondene følger etablerte indekser fra MSCI og S&P. Nordnet tar nå neste steg i utviklingen av fondene, og oppdaterer forvaltningsmandatet i henhold til EUs regelverk for bærekraftige investeringer. Innhold og forvaltning av fondene er nå linje med …

Nordnets internasjonale indeksfond blir bærekraftige Read More »

Nordnets internationella indexfonder blir hållbara

För ett år sedan lanserade Nordnet fyra internationella indexfonder under eget namn som täcker de största regionerna i världen: USA, Europa, tillväxtmarknader samt en globalfond. Fonderna följer etablerade index från MSCI och S&P. Nu tar Nordnet nästa steg i produktutvecklingen av fonderna, och uppdaterar förvaltningen i enlighet med EU:s regelverk för hållbara investeringar. Strukturen i …

Nordnets internationella indexfonder blir hållbara Read More »

Aktiehandel juni: Spararna storköper pandemiförlorare

Börshumöret i juni styrdes liksom i maj av inflationsoron och Feds agerande.  I juni lyser tillväxtaktier, som ju är de som drabbats mest av inflationsoron, med sin frånvaro i spararnas köptopp. – För första gången på många månader ser vi inte spararfavoriter som Evolution Gaming och Embracer i köptoppen. Istället radar de så kallade pandemiförlorarna …

Aktiehandel juni: Spararna storköper pandemiförlorare Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa toukokuussa: Sell in May toteutui – listautumiset ja tuloskasvuodotukset aktivoivat kesäkaupankäyntiä

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto kasvoi vuodentakaisesta toukokuusta 6,5 prosenttia. Kaupankäynti väheni huhtikuun euromääräisestä aktiviteetista 1,4 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät nousivat 6,4 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti laski viime kuuhun nähden 3,6 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 3,7 prosenttia viime vuoden toukokuuta vähemmän. …

Yksityissijoittajien osakekauppa toukokuussa: Sell in May toteutui – listautumiset ja tuloskasvuodotukset aktivoivat kesäkaupankäyntiä Read More »

Nordnet: Monthly statistics May

In May, 5,604,500 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 296,100 trades per day. The number of customers at the end of May was 1,448,300 which is 26,700 more than previous month. Net savings for the month was SEK 5.2 billion and the …

Nordnet: Monthly statistics May Read More »

Nordnet: Månadsstatistik maj

I maj gjordes 5 604 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 296 100 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av maj till 1 448 300 vilket är 26 700 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 5,2 miljarder SEK och sparkapitalet till …

Nordnet: Månadsstatistik maj Read More »

Solgte aksjefond – for første gang på over ett år

– Tross nok en sterk måned på verdens børser nettosolgte våre fondskunder aksjefond i mai. Det er fjorårets vinnerfond innenfor fornybarsektoren og IT som nå selges, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Nordnets privatkunder nettosolgte fond for 69 millioner kroner i mai. Aksjefond ble nettosolgt for 76 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 5 …

Solgte aksjefond – for første gang på over ett år Read More »

Kahoot! feber blant Nordnets kunder

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 31,8 milliarder kroner i mai og netto ble det solgt for 182 millioner kroner. Kahoot! troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 161 millioner. Aker BP topper salgslisten, med et nettosalg på 128 millioner kroner. Nok en måned troner svenske Evolution Gaming …

Kahoot! feber blant Nordnets kunder Read More »

Nordnet lanserer Norges første teknologi-indeksfond

Nordnet har fra tidligere åtte indeksfond under eget varemerke som gir eksponering mot regioner eller enkelte land. Det forrige tilskuddet i Nordnets familie av indeksfond skjedde i fjor sommer, da fire internasjonale indeksfond ble lansert: Nordnet Indeksfond Global, Emerging Markets, USA og Europa. Nå lanseres et indeksfond som følger den velkjente indeksen “MSCI World Information …

Nordnet lanserer Norges første teknologi-indeksfond Read More »

Nordnetiltä uusi odotettu teknologiaindeksirahasto

Nordnetin omaan indeksirahastovalikoimaan on kuulunut kahdeksan indeksirahastoa, jotka seuraavat eri maantieteellisten alueiden tai yksittäisten maiden kehitystä. Viimeisin lisäys indeksirahastoperheeseen tapahtui kesällä 2020, kun Nordnet toi markkinoille neljä kansainvälistä indeksirahastoa USA:han, Eurooppaan, globaaleille ja kehittyville markkinoille. Nyt lanseerattava uusi yhdeksäs oma indeksirahasto seuraa tunnettua MSCI World Information Technology -indeksiä. Indeksi koostuu 185 teknologiayhtiöstä ja sen suurimmat …

Nordnetiltä uusi odotettu teknologiaindeksirahasto Read More »

Nordnet lanserar Sveriges första techindexfond

Sedan tidigare har Nordnet åtta indexfonder under eget varumärke med inriktning på regioner eller enskilda länder. Det senaste tillskottet i Nordnets familj av indexfonder skedde under sommaren 2020, då fyra internationella indexfonder lanserades med fokus på Europa, USA, globala marknader samt tillväxtländer.Nu lanseras en indexfond som följer det välkända indexet ”MSCI World Information Technology”. Indexet …

Nordnet lanserar Sveriges första techindexfond Read More »

Billig tech-indeksfond kommer til Danmark

Nordnet lancerer i dag en ny indeksfond ”Nordnet Indeksfond Teknologi”, der følger det velkendte indeks ”MSCI World Information Technology”. Indekset består af 185 tech-selskaber, og de største sektorer i indekset er hardware, software og semiconducters. De enkelte selskaber med størst vægt er Apple og Microsoft. Nordnet Indeksfond Teknologi er en passivt forvaltet fond, som Nordnet …

Billig tech-indeksfond kommer til Danmark Read More »

Spararna lämnar klimatfonder

Efter några urstarka månader för Stockholmsbörsen blev maj desto skakigare. – En sättning efter en så kraftig uppgång tillhör ett normalt börsmönster och vi har dessutom en negativ säsongseffekt. Men nervositeten kring den amerikanska inflationen och ränteuppgången är ständigt närvarande nu, och lär komma och gå. Räkna med att de amerikanska inflationssiffrorna blir nagelbitare kommande …

Spararna lämnar klimatfonder Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Erittäin vahva tuloskausi rohkaisi ostamaan osakkeita nouseviin kursseihin

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta huhtikuusta 2,2 prosenttia. Kaupankäynti hiljeni maaliskuun euromääräisestä aktiviteetista 20,2 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät putosivat 10,9 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti väheni edelliskuuhun nähden 14,7 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 23,8 prosenttia viime vuoden huhtikuuta vähemmän. Laskua …

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Erittäin vahva tuloskausi rohkaisi ostamaan osakkeita nouseviin kursseihin Read More »

Nordnet: Månadsstatistik april

April Mars Förändring April Förändring 2021[1] 2021 en månad 2020 ett år Kunder och sparande Antal kunder 1 421 600 1 388 700 2,4% 1 027 900 38,3% Nettosparande (Mdr SEK) 9,3 9,4 -0,9% 6,2 50,3% Sparkapital (Mdr SEK) 677 648 4,5% 390 73,4% Utlåning (Mdr SEK) Portföljbelåning[2] 11,4 11,1 2,7% 6,1 86,6% Bolån 7,2 …

Nordnet: Månadsstatistik april Read More »

Tidligere teknologifond-favoritt på kjøpstoppen

– April var nok en sterk børsmåned, og våre fondskunder viser ingen tegn til høydeskrekk, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 542 millioner kroner i april. Aksjefond ble nettokjøpt for 467 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 74 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 1 million. (Merk: Disse tallene …

Tidligere teknologifond-favoritt på kjøpstoppen Read More »

Verdiaksjer er vinneren i april

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 28,2 milliarder kroner i april og netto ble det kjøpt for 907 millioner kroner. Elkem troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 130 millioner. XXL topper salgslisten, med et nettosalg på 50 millioner kroner. Svenske Evolution Gaming har vært et eventyr å …

Verdiaksjer er vinneren i april Read More »

Beslut på Nordnets årsstämma den 29 april 2021

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020. Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 1,51 kronor per aktie med avstämningsdag den 3 maj 2021. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021. Styrelsearvode Årsstämman beslutade att arvode …

Beslut på Nordnets årsstämma den 29 april 2021 Read More »

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 29 April 2021

Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and dividend The Annual General Meeting approved the proposals of the income statement and the balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for 2020. The Annual General Meeting approved the Board’s proposal on a dividend amounting to SEK …

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 29 April 2021 Read More »

Suomi asiakasmäärällä mitattuna Nordnetin suurin maa

Vuoden ensimmäinen neljännes oli Nordnetille menestyksekäs. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 43 400 sijoittajaa avasi Nordnet-asiakkuuden Suomessa – luku on 20 % prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Nordnetin asiakasmäärä oli maaliskuun 2021 lopussa Suomessa 421 000 ja ohitti asiakasmäärän Ruotsissa. Suomalaiset asiakkaat tekivät vuosineljänneksen aikana 4,4 miljoonaa kauppaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys yhden …

Suomi asiakasmäärällä mitattuna Nordnetin suurin maa Read More »

Kryptobolaget slår sig in i köptoppen

April månad avslutades med en stark rapportperiod. – Det var i flera rapporter framför allt låga kostnader som bidrog till starka resultat. Kan bolagen hålla tillbaka kostnaderna lite när återhämtningen och därmed försäljningen drar igång igen på allvar kan vi få se fina marginaler även i kommande kvartal, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Spararna …

Kryptobolaget slår sig in i köptoppen Read More »

Spararna köper tillväxtmarknader och säljer klimatfonder

April månad är traditionellt sett en av börsens bästa börsmånader och denna gång levererades flertalet börsrekord. Under månaden var Spiltan Aktiefond Investmentbolag den allra mest nettoköpta fonden. – Den har blivit något av en institution i många sparares portföljer, liksom investmentbolagen generellt. De karaktäriseras nu av fallande rabatter och höga premier, och jag tycker man …

Spararna köper tillväxtmarknader och säljer klimatfonder Read More »

Nordnets resultat för första kvartalet 2021 överstiger väsentligt marknadens förväntningar

Nordnets rapport för perioden januari-mars presenteras i sin helhet den 29 april kl 08.00. Bolaget väljer dock idag att offentliggöra resultatet för första kvartalet tidigare. Detta på grund av att marknadens förväntningar, i form av resultatprognoser från analytiker, väsentligt understiger det resultat som kommer att presenteras. Snittet av analytikernas prognoser för rörelseresultat är 566 miljoner …

Nordnets resultat för första kvartalet 2021 överstiger väsentligt marknadens förväntningar Read More »

Nordnet’s profit for the first quarter 2021 substantially exceeds market expectations

Nordnet’s full financial report for January-March will be presented on April 29, 08.00 CET. However, the company today chooses to publish the results for the first quarter earlier. This is because the market’s expectations, in the form of estimates from analysts, are significantly lower than the results that will be presented. The consensus of the …

Nordnet’s profit for the first quarter 2021 substantially exceeds market expectations Read More »

Nu kommer återbäringen i Nordnets aktielåneprogram

– Vårt aktielåneprogram fortsätter att skapa värde, och vi kan återigen utbetala ett åttasiffrigt belopp till de svenska spararna. Återbäringen för kvartalet uppgår till drygt 13 miljoner kronor, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet. Aktielåneprogrammet lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. Programmet går ut på att Nordnet lånar …

Nu kommer återbäringen i Nordnets aktielåneprogram Read More »