Press Releases Archive | Nordnet Bank AB

Archives: Press Releases

Description

Aktiehandel maj: Köp i kurskollapsande spararfavoriter

SBB har under samtliga månader i år varit en av de mest nettoköpta aktierna, trots blankarbråk och förtroendekris på obligations- och aktiemarknaden. – I samband med att SBB:s kreditbetyg nedgraderades intensifierades privatspararnas köp i aktien. Aktiemarknaden i stort tycks anse att förtroendet för SBB är förbrukat, men från privatspararna fortsätter köpen. Framför allt är det …

Aktiehandel maj: Köp i kurskollapsande spararfavoriter Read More »

Fondspararna sålde Turkiet och råvaror

Den turkiska börsen rasade i spåren av valresultatet, där sittande presidenten Recep Tayyip Erdogan behåller makten. – Erdogans seger är en besvikelse för globala investerare som hoppades på oppositionsledaren Kemal Kilicdaroglu och hans utlovade finansiella omstöpning av ett land som länge lidit av skenande inflation. I år är spararna i Turkietfonder hårt prövade med både börsras …

Fondspararna sålde Turkiet och råvaror Read More »

Nordnet: Månadsstatistik april

I april gjordes 3 423 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 198 100 avslut per börsdag. Nya kunder i april uppgick till 10 300 och antalet nya kunder under 2023 är 53 600. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av april till 1 761 400. Nettosparandet i april var …

Nordnet: Månadsstatistik april Read More »

Nordnet: Monthly statistics April

In April, 3,423,500 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 198,100 trades per day. The number of new customers in April amounted to 10,300 and the number of new customers in 2023 is 53,600. The total number of customers at the end of April was 1,761,400. Net savings for …

Nordnet: Monthly statistics April Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Maltillisia lisäsijoituksia Nokian loikatessa ylivoimaisesti ostetuimmaksi

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta huhtikuusta 20,9 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät putosivat 34,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti väheni maaliskuun 2023 euromääräisestä aktiviteetista 32,4 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti hiljeni edelliskuuhun verrattuna 28,3 prosenttia Nordnetin osuuden ollessa yksityissijoittajien suosimista välittäjistä suurin 10,5 prosentilla kauppojen kappalemäärästä. Lisäsijoitusten tekeminen jatkui maltillisesti Helsingin pörssin yleisindeksi jäi …

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Maltillisia lisäsijoituksia Nokian loikatessa ylivoimaisesti ostetuimmaksi Read More »

Fondskundene kjøpte aksjefond i april

I april nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 180 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 145 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 11 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.092 millioner og solgte for 756 millioner, noe som ga et nettokjøp på 336 millioner i mars. Oppgang i april Verdensindeksen steg knappe 2 prosent …

Fondskundene kjøpte aksjefond i april Read More »

Spararna köpte rapportvinnare i april

Rapportperioden präglade framför allt slutet av april, som annars var en lugnare börsmånad än oroliga mars. – Volvos omvända vinstvarning höjde förväntningarna betydligt på hela verkstadssektorn. Prisökningar och lättnader i leveranskedjan lyfte resultatet, och spararna var inte sena på köpknappen. Här finns ju också stora förhoppningar på saftiga utdelningar framöver, säger Frida Bratt. SSAB, som …

Spararna köpte rapportvinnare i april Read More »

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2023

– Nordnet har haft en mycket stark inledning på året. Våra intäkter för perioden uppgår till 1 134 miljoner kronor, vilket är högst någonsin för ett enskilt kvartal. Det förbättrade stämningsläget bland spararna har lett till högre handelsaktivitet jämfört med utgången av förra året, vilket skapar en positiv trend för våra handelsrelaterade intäkter. Räntenettot är …

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2023 Read More »

Per Lindberg ny VD för Nordnet Pensionsförsäkring

Per Lindberg är idag tillförordnad försäljningsdirektör på SPP Pension & Försäkring. Han har arbetat på SPP sedan 2011 och tidigare innehaft roller som Chief Risk Officer, chef för Produkt & Operations och dotterbolags-VD. Per är född 1976 och är utbildad vid Stockholms universitet och KTH i företagsekonomi, systemteknik och försäkringsmatematik. Förutom sitt operativa uppdrag på …

Per Lindberg ny VD för Nordnet Pensionsförsäkring Read More »

Beslut på Nordnets årsstämma den 18 april 2023

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022. Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 4,60 kronor per aktie med avstämningsdag den 20 april 2023. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 25 april 2023. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter och verkställande …

Beslut på Nordnets årsstämma den 18 april 2023 Read More »

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 18 April 2023

Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and dividend The Annual General Meeting approved the income statement and the balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for 2022. The Annual General Meeting approved the Board’s proposal on a dividend amounting to SEK 4.60 per share …

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 18 April 2023 Read More »

Invitation to the presentation of Nordnet’s interim report January-March 2023

CEO Lars-Åke Norling and CFO Lennart Krän will present the results. After the presentation, there will be an opportunity to ask questions to Lars-Åke Norling, Lennart Krän and Head of Investor Relations, Marcus Lindberg. Both the presentation and the Q&A session will be held in English. The presentation is digital and will be broadcast via …

Invitation to the presentation of Nordnet’s interim report January-March 2023 Read More »

Inbjudan till presentation av Nordnets delårsrapport januari-mars 2023

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar resultatet. Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till Lars-Åke Norling, Lennart Krän och IR-chef Marcus Lindberg. Såväl presentationen som frågestunden hålls på engelska. Presentationen är digital och sänds via Zoom. Du måste registrera dig för att delta i sändningen. Vänligen anslut till sändningen i …

Inbjudan till presentation av Nordnets delårsrapport januari-mars 2023 Read More »

Nordnet: Monthly statistics March

In March, 5,152,700 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 224,100 trades per day. The number of new customers in March amounted to 16,400 and the number of new customers in 2023 is 43,300. The total number of customers at the end of March was 1,751,100. Net savings for …

Nordnet: Monthly statistics March Read More »

Nordnet: Månadsstatistik mars

I mars gjordes 5 152 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 224 100 avslut per börsdag. Nya kunder i mars uppgick till 16 400 och antalet nya kunder under 2023 är 43 300. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av mars till 1 751 100. Nettosparandet i mars var …

Nordnet: Månadsstatistik mars Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa maaliskuussa: Pankkiturbulenssi sai aikaan kiivaimman ostoryntäyksen sitten koronakevään 2020

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta maaliskuusta 30,6 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät putosivat 44,6 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti kuitenkin kasvoi helmikuun 2023 euromääräisestä aktiviteetista 26,9 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti piristyi edelliskuuhun verrattuna 11,9 prosenttia Nordnetin osuuden noustessa 11,3 prosenttiin kauppojen kappalemäärästä. Kiivain ostokuukausi sitten koronakevään 2020 Kansainvälisen pankkisektorin ongelmat hermostuttivat osakemarkkinoilla, mutta …

Yksityissijoittajien osakekauppa maaliskuussa: Pankkiturbulenssi sai aikaan kiivaimman ostoryntäyksen sitten koronakevään 2020 Read More »

Nordnet etablerar finsk försäkringsfilial och annonserar lansering av placeringsförsäkring

Etableringen i Finland kommer ske via en filial till Nordnets norska livförsäkringsbolag Nordnet Livsforsikring AS, som är ett helägt dotterbolag till svenska Nordnet Pensionsförsäkring AB. Processen påbörjades i december 2022 när Nordnet lämnade in en underrättelse om etableringen till Finanstilsynet i Norge, och förväntas slutföras under andra kvartalet 2023. I samband med att verksamheten startar …

Nordnet etablerar finsk försäkringsfilial och annonserar lansering av placeringsförsäkring Read More »

Nordnet laajentaa sijoitusvakuutuksiin Suomessa

Nordnetille henkivakuutusyhtiön sivuliike Suomeen Nordnetillä on Norjassa henkivakuutusyhtiö Nordnet Livsforsikring AS, joka on ruotsalaisen Nordnet Pensionsförsäkring AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordnet toimitti joulukuussa 2022 ilmoituksen Norjan finanssivalvontaviranomaiselle (Finanstilsynet) vakuutusyhtiön sivuliikkeen perustamisesta Suomeen. Perustettava Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike on osa Norjan vakuutusyhtiötä ja vakuutusten myöntäjänä Suomessa toimii Norjan vakuutusyhtiö. Ilmoitusprosessin odotetaan päättyvän toisen neljänneksen aikana ja toiminnan …

Nordnet laajentaa sijoitusvakuutuksiin Suomessa Read More »

Nordnet establishes Finnish insurance branch and announces upcoming launch of endowment insurance product

The launch in Finland will be done through a branch of Nordnet’s Norwegian pension company Nordnet Livsforsikring AS, which is a wholly owned subsidiary of Nordnet Pensionsförsäkring AB. The process started in December 2022 when Nordnet submitted a notification to the Norwegian Finanstilsynet, and is expected to conclude during the second quarter of 2023. Once …

Nordnet establishes Finnish insurance branch and announces upcoming launch of endowment insurance product Read More »

Global bankuro ga salg av fond i mars

I mars nettosolgte Nordnets kunder aksjefond for 66 millioner kroner. Nettosalget av rentefond var på 114 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.276 millioner og solgte for 1.456 millioner, noe som ga et nettosalg på 180 millioner i mars. Noen dager i mars var det nærmest krisestemning i verdens aksjemarkeder. I midten av mars …

Global bankuro ga salg av fond i mars Read More »

Nordnet published prospectus and applies for admission to trading on Nasdaq Stockholm

For the purpose of the admission to trading of the notes on the corporate bond list of Nasdaq Stockholm, Nordnet has prepared a listing prospectus which was approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen) today. The prospectus is available at Nordnet’s website, www.nordnetab.com and at the website of the Swedish Financial Supervisory Authority, …

Nordnet published prospectus and applies for admission to trading on Nasdaq Stockholm Read More »

Nordnet offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm

Bolaget har i syfte att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.nordnetab.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli omkring den …

Nordnet offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm Read More »

Nordnet gives notice to the Annual General Meeting and announces changes in the Remuneration Committee

Shareholders of Nordnet AB (publ), reg. no. 559073-6681, (the “Company” or ”Nordnet”) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Tuesday 18 April 2023, at 5.00 p.m. CEST at Blique by Nobis, Gävlegatan 18, SE-113 30 Stockholm, Sweden. Registration begins at 4.15 p.m. CEST. The Board has resolved that shareholders may also exercise …

Nordnet gives notice to the Annual General Meeting and announces changes in the Remuneration Committee Read More »

Nordnet kallar till årsstämma och meddelar förändringar i ersättningsutskottet

Aktieägarna i Nordnet AB (publ), org. nr 559073-6681, (”Bolaget” eller ”Nordnet”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 april 2023 kl. 17.00 på Blique by Nobis, Gävlegatan 18, 113 30 Stockholm. Registrering inleds kl. 16.15. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i …

Nordnet kallar till årsstämma och meddelar förändringar i ersättningsutskottet Read More »

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

– 2022 blev på många sätt ett historiskt och dramatiskt år med krig i Europa, ett försämrat säkerhetsläge i Norden, hög inflation, ett stigande ränteläge och aktiemarknader som tappade i värde. Nordnets affärsmodell borgar dock för höga intäkter och god lönsamhet i olika typer av makroekonomiska miljöer, tack vare bredd i såväl produktutbud som geografisk …

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Read More »

The Board of Nordnet proposes an offer to repurchase warrants issued in 2020 against payment in newly issued shares

At an Extraordinary General Meeting in Nordnet held on 24 November 2020, it was resolved to adopt a long-term incentive plan for employees in Nordnet (LTIP 2020/2023). As of today, there are 5,799,939 outstanding Warrants that may be exercised for subscription of shares during a four week period following the publication of Nordnet’s interim report …

The Board of Nordnet proposes an offer to repurchase warrants issued in 2020 against payment in newly issued shares Read More »

Nordnets styrelse föreslår erbjudande om återköp av teckningsoptioner utgivna år 2020 mot betalning i nyemitterade aktier

En extra bolagsstämma i Nordnet som hölls den 24 november 2020 beslutade att anta ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för medarbetare i Nordnet (LTIP 2020/2023). Per idag finns det 5 799 939 utestående Optioner som kan utnyttjas för aktieteckning under en period om fyra veckor efter offentliggörandet av Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Styrelsen har beslutat …

Nordnets styrelse föreslår erbjudande om återköp av teckningsoptioner utgivna år 2020 mot betalning i nyemitterade aktier Read More »

Positiva trenden bruten: Färre kvinnor har ett eget sparande

Sedan 2020 har Nordnet, med hjälp av undersökningsföretaget Yougov, undersökt i vilket utsträckning svenska kvinnor har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen, exempelvis lämna en relation eller byta arbete. För varje år har andelen kvinnor som svarat ja på frågan ökat. – Vi har för varje år sett …

Positiva trenden bruten: Färre kvinnor har ett eget sparande Read More »

Nordnet stämmer Vinge på 80 miljoner kronor för vårdslös rådgivning

Bakgrunden till stämningen är att Nordnet under 2022 anlitade Vinge som juridisk rådgivare i ett ärende hos Finansinspektionen kring rutiner i samband med en tjänst för intradagsblankning. Ärendet utmynnade i att Nordnet av Finansinspektionen tilldelades en anmärkning samt böter på 100 miljoner kronor. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, men överklagandet skickades in för sent vilket medförde …

Nordnet stämmer Vinge på 80 miljoner kronor för vårdslös rådgivning Read More »

Yhä useammalla naisella on varaa uudelleenkouluttautua, irtisanoutua työstä tai lähteä suhteesta

Yhä useammalla naisella on omia säästöjä Kysyimme* suomalaisilta kokevatko he, että heillä on tarpeeksi omia säästöjä tehdäkseen elämässään isomman muutoksen, kuten irtisanoutua työstä tai erota suhteesta. Elämänmuutos voi olla myös uudelleenkouluttautuminen. Naisista 28 % vastasi ”Kyllä”. Määrä on suurempi kuin vuonna 2022, jolloin 24 % naisista kertoi omaavansa tällaisia säästöjä. Vuonna 2020 luku oli 23 …

Yhä useammalla naisella on varaa uudelleenkouluttautua, irtisanoutua työstä tai lähteä suhteesta Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa helmikuussa: Vahva tuloskausi rohkaisi 120 miljoonan euron lisäsijoituksiin osinkokauden alla

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto putosi vuodentakaisesta helmikuusta 27,8 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät laskivat 33,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti kuitenkin kasvoi tammikuun 2023 euromääräisestä aktiviteetista 7,9 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti piristyi edelliskuuhun verrattuna 5,1 prosenttia Nordnetin osuuden noustessa 10,9 prosenttiin kauppojen kappalemäärästä. Vahvat Q4-tulosraportit ja osinkoehdotukset kannustivat ostolaidalle Osakekaupankäynti vilkastui helmikuussa vahvan tuloskauden …

Yksityissijoittajien osakekauppa helmikuussa: Vahva tuloskausi rohkaisi 120 miljoonan euron lisäsijoituksiin osinkokauden alla Read More »

Nordnet: Månadsstatistik februari

I februari gjordes 4 702 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 235 100 avslut per börsdag. Nya kunder i februari uppgick till 12 700 och antalet nya kunder under 2023 är 26 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av februari till 1 734 700. Nettosparandet i februari var 2,6 …

Nordnet: Månadsstatistik februari Read More »

Nordnet: Monthly statistics February

In February, 4,702,100 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 235,100 trades per day. Number of new customers in February amounted to 12,700, and the number of new customers in 2023 is 26,900. The total number of customers at the end of February was 1,734,700. Net savings for February …

Nordnet: Monthly statistics February Read More »

Nordnets fondskunder elsker indeksfond

I februar nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 157 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 134 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 7 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.432 millioner og solgte for 1.134 millioner, noe som gir et nettokjøp på 298 millioner i februar. Verdensindeksen ned 2 prosent i februar Etter en …

Nordnets fondskunder elsker indeksfond Read More »

SEB:n rahastot yksityissijoittajien saataville Nordnetin kautta

SEB on Nordnetin pitkäaikainen kumppani, mutta SEB:n rahastoja on ollut aikaisemmin tarjolla Nordnetin asiakkaille vain muissa Pohjoismaissa. Jatkossa myös Nordnetin suomalaiset asiakkaat voivat sijoittaa kymmeneen SEB Investment Management AB:n hallinnoimaan rahastoon. Rahastoihin sisältyvät: SEB Asset Selection Fund SEB US Focus Core Fund SEB Finland Optimized Exposure Fund SEB Finland Small Cap Fund SEB Euro Bond …

SEB:n rahastot yksityissijoittajien saataville Nordnetin kautta Read More »

Februari: Spararna köpte i rapportrasen

Såväl amerikanska, europeiska och svenska centralbanken kom med räntebesked under februari. – Marknaden valde att tolka centralbankernas förhållandevis hökaktiga besked positivt, men sedan dess har farhågor uppstått om att inflationen kanske inte alls faller så snabbt som många räknat med, säger Frida Bratt. Parallellt visade börsbolagen korten i en intensiv ström av rapporter med tillhörande …

Februari: Spararna köpte i rapportrasen Read More »

Februari: Spararna köpte investmentbolag och sålde Turkiet

Medan januari bjöd på ett rally har börshumöret pendlat under februari. – Trots en hyperintressant rapportperiod i februari är det centralbankerna och inflationen som har börshumöret helt i sin hand. Flera tunga, och till synes relativt hökaktiga, centralbanksbesked som kom in under månaden tolkades positivt av marknaden under månaden. Samtidigt finns fortfarande vissa farhågor om …

Februari: Spararna köpte investmentbolag och sålde Turkiet Read More »

Tine Vestergren Uldal udnævnt til ny landechef for Nordnet i Danmark

Tine Vestergren Uldal har en lang karriere i finanssektoren bag sig og har i de sidste 17 år haft en række forskellige stillinger i Nordea. Herfra kommer Tine med en bred erfaring i forhold til både produkter og serviceydelser inden for investering og opsparing, herunder ikke mindst udvikling af rådgivningsydelser samt investeringsløsninger til institutionelle kunder. …

Tine Vestergren Uldal udnævnt til ny landechef for Nordnet i Danmark Read More »

Nordnet lanserar Sveriges första helt digitala tjänst för flytt av pensionssparande

Genom samarbetet kan Nordnets kunder från och med idag med ett par enkla knapptryck få omedelbar information om sitt pensionssparande hos andra bolag, och välja att flytta det till Nordnet. Informationen innehåller uppgifter om pensionsbolag, belopp, försäkringsnummer, förvaltningsform samt uppskattad flyttavgift. För de pensionsbolag som accepterar digitala signaturer, vilket är cirka en tredjedel av bolagen …

Nordnet lanserar Sveriges första helt digitala tjänst för flytt av pensionssparande Read More »

Valberedningen föreslår omval av styrelse och styrelseordförande i Nordnet

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Tom Dinkelspiel, Fredrik Bergström, Anna Bäck, Karitha Ericson, Charlotta Nilsson, Henrik Rättzén, Gustaf Unger och Per Widerström. Vidare föreslås att Tom Dinkelspiel omväljs till styrelsens ordförande.

The Nomination Committee proposes re-election of the Board and Chairman of the Board of Nordnet

The Nomination Committee proposes that the board shall consist of eight board members and no deputies. The nomination committee proposes re-election of Tom Dinkelspiel, Fredrik Bergström, Anna Bäck, Karitha Ericson, Charlotta Nilsson, Henrik Rättzén, Gustaf Unger and Per Widerström. It is further proposed that Tom Dinkelspiel should be re-elected as Chairman of the Board.

Nordnet emitterar primärkapitaltillskott (AT1) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II

Obligationerna har en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år, och en rörlig ränta om 3M STIBOR + 500 baspunkter. Likviddag är den 14 februari 2023. Nordnet avser ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholm. – Emissionen är ett steg i det löpande arbetet att optimera Nordnets långsiktiga kapitalstruktur, samtidigt …

Nordnet emitterar primärkapitaltillskott (AT1) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II Read More »

Nordnet tilbyder nu som de første investorpræsentationer fra Quartr

Gennem samarbejdet med Quartr vil Nordnets kunder fra og med i dag have adgang til investorpræsentationer, som blandt andet inkluderer den præsentation en administrerende direktør holder efter regnskabsaflæggelse hos børsnoterede selskaber. Præsentationerne bliver tilgængelige i podcastformater, altså en lydfil, hvor der er mulighed for at ændre afspilningshastigheden og gå direkte til indekserede afsnit som fx …

Nordnet tilbyder nu som de første investorpræsentationer fra Quartr Read More »

Nordnet ja Quartr -yhteistyö tuo pörssiyhtiöiden tulosesitykset kaikille

Nordnetin asiakkaat voivat tästä päivästä alkaen kuunnella tulospuheluita (“earnings calls”), joissa pörssiyhtiön toimitusjohtaja esittelee yhtiön viimeisimmät tulosluvut ja vastaa analyytikoiden kysymyksiin. Esitykset toimitetaan podcast-muodossa, eli äänitiedostona, jota kuunnellessa on mahdollisuus muuttaa toistonopeutta ja siirtyä suoraan puhelun eri osioihin, kuten Q&A-osioon. Puheluun liittyvä esitysmateriaali ja itse tulosraportti ovat myös saatavilla suoraan Nordnetin palvelun kautta. Quartr-sisällöt löytyvät …

Nordnet ja Quartr -yhteistyö tuo pörssiyhtiöiden tulosesitykset kaikille Read More »

Nordnet først i Norge med å gi kunder tilgang til kvartalspresentasjoner via Quartr

Det nye samarbeidet gir Nordnets kunder, på Nordnets plattform, tilgang til kvartalspresentasjoner («earning calls»), hvor administrerende direktør presenterer det børsnoterte selskapet sine finansielle rapporter. Presentasjonene vil være tilgjengelig i podcast-format, det vil si via lydfil, med mulighet for å endre avspillingshastighet og gå direkte til indekserte avsnitt som for eksempel spørsmål og svar som alltid …

Nordnet først i Norge med å gi kunder tilgang til kvartalspresentasjoner via Quartr Read More »

Nordnet första bank i Norden att ge kunder tillgång till rapportpresentationer via Quartr

Genom samarbetet med Quartr kommer Nordnets kunder från och med idag att kunna ta del av rapportpresentationer (”earnings calls”), med vilket avses den presentation som VD gör av ett noterat bolags finansiella rapporter. Presentationerna kommer att tillhandahållas i poddformat, det vill säga som ljudfil, med möjlighet att ändra uppspelningshastighet och gå direkt till indexerade avsnitt …

Nordnet första bank i Norden att ge kunder tillgång till rapportpresentationer via Quartr Read More »

Nordnet undersöker möjligheten att emittera kapitalbasinstrument

Obligationerna kommer att ges en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år. Förväntad transaktionsstorlek är 300 miljoner kronor. Investerarmöten är planerade att genomföras mellan den 6 och 7 februari 2023 och transaktionen beräknas ske inom kort efter genomförda möten med investerare, med hänsyn tagen till rådande marknadsförhållanden. Obligationerna har utformats för att uppfylla …

Nordnet undersöker möjligheten att emittera kapitalbasinstrument Read More »

Nordnet: Månadsstatistik januari

I januari gjordes 4 574 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 215 900 avslut per börsdag. Nya kunder i januari uppgick till 14 200 och totala antalet kunder uppgick i slutet av januari till 1 722 000. Nettosparandet i januari var 2,5 miljarder SEK, sparkapitalet den sista januari var 763 miljarder …

Nordnet: Månadsstatistik januari Read More »

Nordnet: Monthly statistics January

In January, 4,574,600 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 215,900 trades per day. Number of new customers in January amounted to 14,200, and the total number of customers at the end of January was 1,722,000. Net savings for January was SEK 2.5 billion, the savings capital was SEK …

Nordnet: Monthly statistics January Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa tammikuussa: Nokia dominoi suosikkina – osinkoyhtiöt ja Tesla kirittivät sijoitusasteen nostoa

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto putosi vuodentakaisesta tammikuusta 27,3 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät laskivat 29,3 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti kuitenkin kasvoi päättyneen vuoden 2022 joulukuun euromääräisestä aktiviteetista 3,6 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti piristyi edelliskuuhun verrattuna 6,9 prosenttia Nordnetin osuuden noustessa 10,5 prosenttiin kauppojen kappalemäärästä. Uusi pörssivuosi sai vahvan startin Vuosi 2023 alkoi Helsingin …

Yksityissijoittajien osakekauppa tammikuussa: Nokia dominoi suosikkina – osinkoyhtiöt ja Tesla kirittivät sijoitusasteen nostoa Read More »

Optimismen tilbake, high yield-rentefond på kjøpstoppen

I januar nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 100 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 250 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 6 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.372 millioner og solgte for 1.016 millioner, noe som gir et nettokjøp på 356 millioner i januar. Verdensindeksen opp 7 prosent i januar – Stemningen …

Optimismen tilbake, high yield-rentefond på kjøpstoppen Read More »

Nordnet publishes its Year-end report

“Despite challenging environmental factors, our fourth quarter financial results are very strong. Nordnet’s operations are well diversified from both a geographic and product perspective, ensuring high revenue and good profitability in a variety of macroeconomic environments. Revenue from equity trading and mutual fund savings in the fourth quarter decreases compared to the same period last …

Nordnet publishes its Year-end report Read More »

Nordnet publicerar bokslutskommuniké 2022

– Utmanande omvärldsfaktorer till trots gör vi för fjärde kvartalet ett mycket starkt finansiellt resultat. Nordnets verksamhet är väldiversifierad ur ett såväl geografiskt som produktmässigt perspektiv, vilket borgar för höga intäkter och god lönsamhet i olika typer av makroekonomiska miljöer. Intäkterna från aktiehandel och sparande i fonder minskar under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period …

Nordnet publicerar bokslutskommuniké 2022 Read More »

Nordnet Suomen asiakkailta 109 500 EUR ympäristö- ja ilmastohaasteisiin

Lahjoitus jaettiin neljän maan ja 12 ehdokkaan kesken. Lahjoitus per maa määräytyi Nordnetin kunkin maan asiakkaiden tekemien pörssikauppojen perusteella. Summa jaettiin kolmelle paikalliselle toimijalle – Suomessa Compensate, John Nurmisen Säätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto – suhteessa asiakkaiden antamiin ääniin. Lahjoitus maksettiin neljännesvuosittain edellisen vuosineljänneksen kauppojen lukumäärän perusteella. The Re:turn Initiative -ehdokkaiden äänestys alkoi 9.2. ja päättyi …

Nordnet Suomen asiakkailta 109 500 EUR ympäristö- ja ilmastohaasteisiin Read More »

Inbjudan till presentation av Nordnets bokslutskommuniké 2022

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar resultatet. Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till Lars-Åke Norling, Lennart Krän och IR-chef Marcus Lindberg. Såväl presentationen som frågestunden hålls på engelska. Presentationen är digital och sänds via Zoom. Du måste registrera dig för att delta i sändningen. Vänligen anslut till sändningen i …

Inbjudan till presentation av Nordnets bokslutskommuniké 2022 Read More »

Nordnet lanserar ny podcast för kvinnor i techbranschen

Podcasten är ett initiativ för att ge inspiration till kvinnor i techbranschen samt medlemmar inom Nordnets karriärnätverk Power Women in Tech. Den nya poddsatsningen drivs av Nordnets Heidi Ershult, Head of Talent Acquisition och kommunikatören Tina Berglund. I podden intervjuer de kvinnor i techbranschen om deras drivkraft och karriärresa, och diskuterar hur vi tillsammans kan …

Nordnet lanserar ny podcast för kvinnor i techbranschen Read More »

Trods turbulent finansmarked i 2022 blev der investeret 9 mia. kr. mere hos Nordnet

Gennem hele 2022 svingede handelsaktiviteten hos de private investorer i takt med meldinger om krig, inflation og stigende renter. I løbet af året blev investorerne dog stadig mere afventende, og samlet set blev der foretaget 9,6 mio. handler på Nordnets danske platform i 2022 mod 13,9 mio. i jubelåret 2021 – altså en nedgang på …

Trods turbulent finansmarked i 2022 blev der investeret 9 mia. kr. mere hos Nordnet Read More »

Nordnet: Månadsstatistik december

I december gjordes 3 865 200 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 185 800 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i december är 7 300 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 158 500 brutto och 106 800 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning …

Nordnet: Månadsstatistik december Read More »

Nordnet: Monthly statistics December

In December, 3,865,200 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 185,800 trades per day. The net change in the customer base in December was 7,300 customers. The number of new customers in 2022 is 158,500 gross and 106,800 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics December Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa joulukuussa: Ostovaihteella kohti pörssivuotta 2023 – Nokian Renkaat ja Tesla kiihdyttivät kärkeen

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta joulukuusta 12,3 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät putosivat 14,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti väheni päättyvän vuoden marraskuun euromääräisestä aktiviteetista 8,1 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti hiipui edelliskuuhun verrattuna 20,0 prosenttia. Katseet suunnattiin parempaan pörssivuoteen 2023 Vuosi 2022 päättyi ostotunnelmissa. Osakekaupan aktiviteetti oli yllättävänkin korkealla, kun osa yksityissijoittajista kohdisti …

Yksityissijoittajien osakekauppa joulukuussa: Ostovaihteella kohti pörssivuotta 2023 – Nokian Renkaat ja Tesla kiihdyttivät kärkeen Read More »

2022: Første året fondskundene solgte for mer enn de kjøpte på over ti år

Nordnet er Nordens største handelsplattform for aksjer og fond, og en god temperaturmåler på det norske fondsmarkedet. I løpet av 2022 ble aksjefond nettosolgt for 1,3 milliarder, mens rentefond ble nettokjøpt for ca 100 millioner kroner. Totalt nettosolgte Nordnets kunder fond for ca 1,2 milliarder kroner i løpet av fjoråret. (Merk: Disse tallene inkluderer ikke …

2022: Første året fondskundene solgte for mer enn de kjøpte på over ti år Read More »

December: Utdelningsaktier och investmentbolag i köptoppen

I december köpte spararna på sig en hel del defensiva utdelningsaktier. ​​​​​​​- Tele2 och Telia är aktier som spararna köper på grund av utdelningen, och inte så mycket annat. När vi efter senhöstens uppgångar haft ett lite skakigare läge på börsen ses utdelningsaktier som ett stabilare val med en typ av inbyggd krockkudde i utdelningen, säger …

December: Utdelningsaktier och investmentbolag i köptoppen Read More »

December: Köp i tillväxtmarknadsfonder

December inledde med betydligt större oro än under senhöstens uppgångar, men det bjöds på några positiva handelsdagar i mellandagarna. I det här läget fortsatte spararna att köpa breda globalfonder. – Liksom i november söker man en bred exponering mot globala aktiemarknader. Det är dock viktigt att komma ihåg att i många globala indexfonder uppgår andelen …

December: Köp i tillväxtmarknadsfonder Read More »

Här är spararnas favoriter 2022

Aktier Investor och SBB har turats om att månad efter månad under året vara den mest nettoköpta aktien. – Många sparare har trots börsoron fortsatt att köpa på i befintliga innehav som man ser på långsiktigt. Utdelningsstrategin gjorde något av en comeback 2022, ett år då lönsamhet och stabilitet generellt premierades. I övrigt kan vi …

Här är spararnas favoriter 2022 Read More »

Nordnet lanserar Stora Spararpriset

Nordnet kommer att dela ut priser i de tre kategorierna ”Årets nykomling”, ”Årets revansch” och ”Årets investerarkommunikation”. Efter nomineringar från allmänheten väljer juryn ut fem finalister i varje kategori, och de slutliga vinnarna utses sedan genom omröstning. Vinnaren inom respektive kategori får 10 000 kr att skänka till välgörande ändamål. – Det känns väldigt positivt att …

Nordnet lanserar Stora Spararpriset Read More »

Rättelse av tidigare skickat pressmeddelande: Nordnet inför ränta på ISK och kapitalförsäkring

Till följd av höjningen justerar Nordnet sina räntor och inför bland annat ränta på investeringssparkonto (ISK) samt kapitalförsäkring. Samtliga justeringar nedan träder i kraft 1 januari 2023, exklusive räntan för sparkonto där höjningen trädde i kraft 28 november. Inlåningsräntor Från Till Bas (ISK, kapitalförsäkring) 0% 0,25% Bas (aktiedepå) 0% 0% Private Banking (ISK, kapitalförsäkring) 0% …

Rättelse av tidigare skickat pressmeddelande: Nordnet inför ränta på ISK och kapitalförsäkring Read More »

Nordnet inför ränta på ISK och kapitalförsäkring

Till följd av höjningen justerar Nordnet sina räntor och inför bland annat ränta på investeringssparkonto (ISK) samt kapitalförsäkring. Samtliga nedan justeringar träder i kraft 1 januari 2023, exklusive räntan för sparkonto där höjningen trädde i kraft 28 november. Inlåningsräntor Från Till Bas (ISK och kapitalförsäkring) 0% 0,25% Bas (aktiedepå) 0% 0% Private Banking (ISK och …

Nordnet inför ränta på ISK och kapitalförsäkring Read More »

Nordnet introduces interest rates on investment savings account and endowment insurance in Sweden

Following this increase, Nordnet will adjust its interest rates in Sweden and introduce interest on deposits held in investment savings account (SE: investeringssparkonto, ISK) and endowment insurance (SE: kapitalförsäkring). All rates listed below will be effective from January 1, 2023, except for rates on savings accounts, which were effective from November 28, 2022. Deposit rates …

Nordnet introduces interest rates on investment savings account and endowment insurance in Sweden Read More »

Nordnets kunder startede i købshumør, men tabte noget af gejsten i november

Handelsaktiviteten i november måned svingede i høj grad i takt med kurserne på aktiemarkedet. Således blev der foretaget 812.500 handler på Nordnets danske platform mod 713.700 i oktober, hvilket er en stigning på 13,8%. Det daglige gennemsnit lå på 36.900 handler mod 34.000 i oktober. Udsvingene i handelsaktivitet vidnede om, at investorerne fortsat er præget af …

Nordnets kunder startede i købshumør, men tabte noget af gejsten i november Read More »

Nordnet: Månadsstatistik november

I november gjordes 4 634 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 212 600 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i november är 11 700 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 151 200 brutto och 99 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning …

Nordnet: Månadsstatistik november Read More »

Nordnet: Monthly statistics November

In November, 4,634,500 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 212,600 trades per day. The net change in the customer base in November was 11,700 customers. The number of new customers in 2022 is 151,200 gross and 99,500 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics November Read More »

Yksityissijoittajien osakekauppa marraskuussa: Varovaisuus väistyy vähitellen – Nokian Renkaat ja Tesla kurvasivat ostosuosikeiksi

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta marraskuusta 24,2 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 15,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti kuitenkin nousi kuluvan vuoden lokakuun euromääräisestä aktiviteetista 3,6 prosenttia. Sen sijaan kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 7,4 prosenttia. Rahastot ja ETF:t kiinnostivat kotimaisia osakkeita enemmän Kaikki sijoituskohteet huomioiden Nordnet Suomessa marraskuu oli toiseksi …

Yksityissijoittajien osakekauppa marraskuussa: Varovaisuus väistyy vähitellen – Nokian Renkaat ja Tesla kurvasivat ostosuosikeiksi Read More »

Nordnets vd säljer aktier

Nordnet börsnoterade för två år sedan, den 25 november 2020. I samband med noteringen ingick Nordnets vd Lars-Åke Norling ett avtal med bolaget att inte sälja aktier i Nordnet under en period av tjugofyra månader, ett så kallat lockup-avtal. Lockup-avtalet har nu löpt ut och Lars-Åke Norling har idag sålt 980.000 aktier till ett pris …

Nordnets vd säljer aktier Read More »

Nordnet’s CEO sells shares

Nordnet was listed on the stock exchange two years ago, on 25 November 2020. At the time of the listing, Nordnet’s CEO Lars-Åke Norling entered into an agreement with the company not to sell any shares for a period of 24 months, a so-called lock-up agreement. The lock-up agreement has now expired and Lars-Åke Norling …

Nordnet’s CEO sells shares Read More »