Press Releases Archive | Nordnet Bank AB

Arkiv: Press Releases

Description

Nordnet offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm

Bolaget har i syfte att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.nordnetab.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli omkring den …

Nordnet offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm Läs mer »

Nordnet published prospectus and applies for admission to trading on Nasdaq Stockholm

For the purpose of the admission to trading of the notes on the corporate bond list of Nasdaq Stockholm, Nordnet has prepared a listing prospectus which was approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen) today. The prospectus is available at Nordnet’s website, www.nordnetab.com and at the website of the Swedish Financial Supervisory Authority, …

Nordnet published prospectus and applies for admission to trading on Nasdaq Stockholm Läs mer »

The Board of Nordnet proposes an offer to repurchase warrants issued in 2020 against payment in newly issued shares

At an Extraordinary General Meeting in Nordnet held on 24 November 2020, it was resolved to adopt a long-term incentive plan for employees in Nordnet (LTIP 2020/2023). As of today, there are 5,799,939 outstanding Warrants that may be exercised for subscription of shares during a four week period following the publication of Nordnet’s interim report …

The Board of Nordnet proposes an offer to repurchase warrants issued in 2020 against payment in newly issued shares Läs mer »

Nordnets styrelse föreslår erbjudande om återköp av teckningsoptioner utgivna år 2020 mot betalning i nyemitterade aktier

En extra bolagsstämma i Nordnet som hölls den 24 november 2020 beslutade att anta ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för medarbetare i Nordnet (LTIP 2020/2023). Per idag finns det 5 799 939 utestående Optioner som kan utnyttjas för aktieteckning under en period om fyra veckor efter offentliggörandet av Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Styrelsen har beslutat …

Nordnets styrelse föreslår erbjudande om återköp av teckningsoptioner utgivna år 2020 mot betalning i nyemitterade aktier Läs mer »

Nordnet kallar till årsstämma och meddelar förändringar i ersättningsutskottet

Aktieägarna i Nordnet AB (publ), org. nr 559073-6681, (”Bolaget” eller ”Nordnet”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 april 2023 kl. 17.00 på Blique by Nobis, Gävlegatan 18, 113 30 Stockholm. Registrering inleds kl. 16.15. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i …

Nordnet kallar till årsstämma och meddelar förändringar i ersättningsutskottet Läs mer »

Nordnet gives notice to the Annual General Meeting and announces changes in the Remuneration Committee

Shareholders of Nordnet AB (publ), reg. no. 559073-6681, (the “Company” or ”Nordnet”) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Tuesday 18 April 2023, at 5.00 p.m. CEST at Blique by Nobis, Gävlegatan 18, SE-113 30 Stockholm, Sweden. Registration begins at 4.15 p.m. CEST. The Board has resolved that shareholders may also exercise …

Nordnet gives notice to the Annual General Meeting and announces changes in the Remuneration Committee Läs mer »

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

– 2022 blev på många sätt ett historiskt och dramatiskt år med krig i Europa, ett försämrat säkerhetsläge i Norden, hög inflation, ett stigande ränteläge och aktiemarknader som tappade i värde. Nordnets affärsmodell borgar dock för höga intäkter och god lönsamhet i olika typer av makroekonomiska miljöer, tack vare bredd i såväl produktutbud som geografisk …

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Läs mer »

Positiva trenden bruten: Färre kvinnor har ett eget sparande

Sedan 2020 har Nordnet, med hjälp av undersökningsföretaget Yougov, undersökt i vilket utsträckning svenska kvinnor har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen, exempelvis lämna en relation eller byta arbete. För varje år har andelen kvinnor som svarat ja på frågan ökat. – Vi har för varje år sett …

Positiva trenden bruten: Färre kvinnor har ett eget sparande Läs mer »

Nordnet stämmer Vinge på 80 miljoner kronor för vårdslös rådgivning

Bakgrunden till stämningen är att Nordnet under 2022 anlitade Vinge som juridisk rådgivare i ett ärende hos Finansinspektionen kring rutiner i samband med en tjänst för intradagsblankning. Ärendet utmynnade i att Nordnet av Finansinspektionen tilldelades en anmärkning samt böter på 100 miljoner kronor. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, men överklagandet skickades in för sent vilket medförde …

Nordnet stämmer Vinge på 80 miljoner kronor för vårdslös rådgivning Läs mer »

Yhä useammalla naisella on varaa uudelleenkouluttautua, irtisanoutua työstä tai lähteä suhteesta

Yhä useammalla naisella on omia säästöjä Kysyimme* suomalaisilta kokevatko he, että heillä on tarpeeksi omia säästöjä tehdäkseen elämässään isomman muutoksen, kuten irtisanoutua työstä tai erota suhteesta. Elämänmuutos voi olla myös uudelleenkouluttautuminen. Naisista 28 % vastasi ”Kyllä”. Määrä on suurempi kuin vuonna 2022, jolloin 24 % naisista kertoi omaavansa tällaisia säästöjä. Vuonna 2020 luku oli 23 …

Yhä useammalla naisella on varaa uudelleenkouluttautua, irtisanoutua työstä tai lähteä suhteesta Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa helmikuussa: Vahva tuloskausi rohkaisi 120 miljoonan euron lisäsijoituksiin osinkokauden alla

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto putosi vuodentakaisesta helmikuusta 27,8 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät laskivat 33,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti kuitenkin kasvoi tammikuun 2023 euromääräisestä aktiviteetista 7,9 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti piristyi edelliskuuhun verrattuna 5,1 prosenttia Nordnetin osuuden noustessa 10,9 prosenttiin kauppojen kappalemäärästä. Vahvat Q4-tulosraportit ja osinkoehdotukset kannustivat ostolaidalle Osakekaupankäynti vilkastui helmikuussa vahvan tuloskauden …

Yksityissijoittajien osakekauppa helmikuussa: Vahva tuloskausi rohkaisi 120 miljoonan euron lisäsijoituksiin osinkokauden alla Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik februari

I februari gjordes 4 702 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 235 100 avslut per börsdag. Nya kunder i februari uppgick till 12 700 och antalet nya kunder under 2023 är 26 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av februari till 1 734 700. Nettosparandet i februari var 2,6 …

Nordnet: Månadsstatistik februari Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics February

In February, 4,702,100 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 235,100 trades per day. Number of new customers in February amounted to 12,700, and the number of new customers in 2023 is 26,900. The total number of customers at the end of February was 1,734,700. Net savings for February …

Nordnet: Monthly statistics February Läs mer »

Nordnets fondskunder elsker indeksfond

I februar nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 157 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 134 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 7 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.432 millioner og solgte for 1.134 millioner, noe som gir et nettokjøp på 298 millioner i februar. Verdensindeksen ned 2 prosent i februar Etter en …

Nordnets fondskunder elsker indeksfond Läs mer »

SEB:n rahastot yksityissijoittajien saataville Nordnetin kautta

SEB on Nordnetin pitkäaikainen kumppani, mutta SEB:n rahastoja on ollut aikaisemmin tarjolla Nordnetin asiakkaille vain muissa Pohjoismaissa. Jatkossa myös Nordnetin suomalaiset asiakkaat voivat sijoittaa kymmeneen SEB Investment Management AB:n hallinnoimaan rahastoon. Rahastoihin sisältyvät: SEB Asset Selection Fund SEB US Focus Core Fund SEB Finland Optimized Exposure Fund SEB Finland Small Cap Fund SEB Euro Bond …

SEB:n rahastot yksityissijoittajien saataville Nordnetin kautta Läs mer »

Februari: Spararna köpte i rapportrasen

Såväl amerikanska, europeiska och svenska centralbanken kom med räntebesked under februari. – Marknaden valde att tolka centralbankernas förhållandevis hökaktiga besked positivt, men sedan dess har farhågor uppstått om att inflationen kanske inte alls faller så snabbt som många räknat med, säger Frida Bratt. Parallellt visade börsbolagen korten i en intensiv ström av rapporter med tillhörande …

Februari: Spararna köpte i rapportrasen Läs mer »

Februari: Spararna köpte investmentbolag och sålde Turkiet

Medan januari bjöd på ett rally har börshumöret pendlat under februari. – Trots en hyperintressant rapportperiod i februari är det centralbankerna och inflationen som har börshumöret helt i sin hand. Flera tunga, och till synes relativt hökaktiga, centralbanksbesked som kom in under månaden tolkades positivt av marknaden under månaden. Samtidigt finns fortfarande vissa farhågor om …

Februari: Spararna köpte investmentbolag och sålde Turkiet Läs mer »

Tine Vestergren Uldal udnævnt til ny landechef for Nordnet i Danmark

Tine Vestergren Uldal har en lang karriere i finanssektoren bag sig og har i de sidste 17 år haft en række forskellige stillinger i Nordea. Herfra kommer Tine med en bred erfaring i forhold til både produkter og serviceydelser inden for investering og opsparing, herunder ikke mindst udvikling af rådgivningsydelser samt investeringsløsninger til institutionelle kunder. …

Tine Vestergren Uldal udnævnt til ny landechef for Nordnet i Danmark Läs mer »

Nordnet lanserar Sveriges första helt digitala tjänst för flytt av pensionssparande

Genom samarbetet kan Nordnets kunder från och med idag med ett par enkla knapptryck få omedelbar information om sitt pensionssparande hos andra bolag, och välja att flytta det till Nordnet. Informationen innehåller uppgifter om pensionsbolag, belopp, försäkringsnummer, förvaltningsform samt uppskattad flyttavgift. För de pensionsbolag som accepterar digitala signaturer, vilket är cirka en tredjedel av bolagen …

Nordnet lanserar Sveriges första helt digitala tjänst för flytt av pensionssparande Läs mer »

The Nomination Committee proposes re-election of the Board and Chairman of the Board of Nordnet

The Nomination Committee proposes that the board shall consist of eight board members and no deputies. The nomination committee proposes re-election of Tom Dinkelspiel, Fredrik Bergström, Anna Bäck, Karitha Ericson, Charlotta Nilsson, Henrik Rättzén, Gustaf Unger and Per Widerström. It is further proposed that Tom Dinkelspiel should be re-elected as Chairman of the Board.

Valberedningen föreslår omval av styrelse och styrelseordförande i Nordnet

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Tom Dinkelspiel, Fredrik Bergström, Anna Bäck, Karitha Ericson, Charlotta Nilsson, Henrik Rättzén, Gustaf Unger och Per Widerström. Vidare föreslås att Tom Dinkelspiel omväljs till styrelsens ordförande.

Nordnet emitterar primärkapitaltillskott (AT1) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II

Obligationerna har en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år, och en rörlig ränta om 3M STIBOR + 500 baspunkter. Likviddag är den 14 februari 2023. Nordnet avser ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholm. – Emissionen är ett steg i det löpande arbetet att optimera Nordnets långsiktiga kapitalstruktur, samtidigt …

Nordnet emitterar primärkapitaltillskott (AT1) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II Läs mer »

Nordnet tilbyder nu som de første investorpræsentationer fra Quartr

Gennem samarbejdet med Quartr vil Nordnets kunder fra og med i dag have adgang til investorpræsentationer, som blandt andet inkluderer den præsentation en administrerende direktør holder efter regnskabsaflæggelse hos børsnoterede selskaber. Præsentationerne bliver tilgængelige i podcastformater, altså en lydfil, hvor der er mulighed for at ændre afspilningshastigheden og gå direkte til indekserede afsnit som fx …

Nordnet tilbyder nu som de første investorpræsentationer fra Quartr Läs mer »

Nordnet ja Quartr -yhteistyö tuo pörssiyhtiöiden tulosesitykset kaikille

Nordnetin asiakkaat voivat tästä päivästä alkaen kuunnella tulospuheluita (“earnings calls”), joissa pörssiyhtiön toimitusjohtaja esittelee yhtiön viimeisimmät tulosluvut ja vastaa analyytikoiden kysymyksiin. Esitykset toimitetaan podcast-muodossa, eli äänitiedostona, jota kuunnellessa on mahdollisuus muuttaa toistonopeutta ja siirtyä suoraan puhelun eri osioihin, kuten Q&A-osioon. Puheluun liittyvä esitysmateriaali ja itse tulosraportti ovat myös saatavilla suoraan Nordnetin palvelun kautta. Quartr-sisällöt löytyvät …

Nordnet ja Quartr -yhteistyö tuo pörssiyhtiöiden tulosesitykset kaikille Läs mer »

Nordnet først i Norge med å gi kunder tilgang til kvartalspresentasjoner via Quartr

Det nye samarbeidet gir Nordnets kunder, på Nordnets plattform, tilgang til kvartalspresentasjoner («earning calls»), hvor administrerende direktør presenterer det børsnoterte selskapet sine finansielle rapporter. Presentasjonene vil være tilgjengelig i podcast-format, det vil si via lydfil, med mulighet for å endre avspillingshastighet og gå direkte til indekserte avsnitt som for eksempel spørsmål og svar som alltid …

Nordnet først i Norge med å gi kunder tilgang til kvartalspresentasjoner via Quartr Läs mer »

Nordnet första bank i Norden att ge kunder tillgång till rapportpresentationer via Quartr

Genom samarbetet med Quartr kommer Nordnets kunder från och med idag att kunna ta del av rapportpresentationer (”earnings calls”), med vilket avses den presentation som VD gör av ett noterat bolags finansiella rapporter. Presentationerna kommer att tillhandahållas i poddformat, det vill säga som ljudfil, med möjlighet att ändra uppspelningshastighet och gå direkt till indexerade avsnitt …

Nordnet första bank i Norden att ge kunder tillgång till rapportpresentationer via Quartr Läs mer »

Nordnet undersöker möjligheten att emittera kapitalbasinstrument

Obligationerna kommer att ges en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år. Förväntad transaktionsstorlek är 300 miljoner kronor. Investerarmöten är planerade att genomföras mellan den 6 och 7 februari 2023 och transaktionen beräknas ske inom kort efter genomförda möten med investerare, med hänsyn tagen till rådande marknadsförhållanden. Obligationerna har utformats för att uppfylla …

Nordnet undersöker möjligheten att emittera kapitalbasinstrument Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics January

In January, 4,574,600 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 215,900 trades per day. Number of new customers in January amounted to 14,200, and the total number of customers at the end of January was 1,722,000. Net savings for January was SEK 2.5 billion, the savings capital was SEK …

Nordnet: Monthly statistics January Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik januari

I januari gjordes 4 574 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 215 900 avslut per börsdag. Nya kunder i januari uppgick till 14 200 och totala antalet kunder uppgick i slutet av januari till 1 722 000. Nettosparandet i januari var 2,5 miljarder SEK, sparkapitalet den sista januari var 763 miljarder …

Nordnet: Månadsstatistik januari Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa tammikuussa: Nokia dominoi suosikkina – osinkoyhtiöt ja Tesla kirittivät sijoitusasteen nostoa

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto putosi vuodentakaisesta tammikuusta 27,3 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät laskivat 29,3 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti kuitenkin kasvoi päättyneen vuoden 2022 joulukuun euromääräisestä aktiviteetista 3,6 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti piristyi edelliskuuhun verrattuna 6,9 prosenttia Nordnetin osuuden noustessa 10,5 prosenttiin kauppojen kappalemäärästä. Uusi pörssivuosi sai vahvan startin Vuosi 2023 alkoi Helsingin …

Yksityissijoittajien osakekauppa tammikuussa: Nokia dominoi suosikkina – osinkoyhtiöt ja Tesla kirittivät sijoitusasteen nostoa Läs mer »

Optimismen tilbake, high yield-rentefond på kjøpstoppen

I januar nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 100 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 250 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 6 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.372 millioner og solgte for 1.016 millioner, noe som gir et nettokjøp på 356 millioner i januar. Verdensindeksen opp 7 prosent i januar – Stemningen …

Optimismen tilbake, high yield-rentefond på kjøpstoppen Läs mer »

Nordnet publicerar bokslutskommuniké 2022

– Utmanande omvärldsfaktorer till trots gör vi för fjärde kvartalet ett mycket starkt finansiellt resultat. Nordnets verksamhet är väldiversifierad ur ett såväl geografiskt som produktmässigt perspektiv, vilket borgar för höga intäkter och god lönsamhet i olika typer av makroekonomiska miljöer. Intäkterna från aktiehandel och sparande i fonder minskar under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period …

Nordnet publicerar bokslutskommuniké 2022 Läs mer »

Nordnet publishes its Year-end report

“Despite challenging environmental factors, our fourth quarter financial results are very strong. Nordnet’s operations are well diversified from both a geographic and product perspective, ensuring high revenue and good profitability in a variety of macroeconomic environments. Revenue from equity trading and mutual fund savings in the fourth quarter decreases compared to the same period last …

Nordnet publishes its Year-end report Läs mer »

Nordnet Suomen asiakkailta 109 500 EUR ympäristö- ja ilmastohaasteisiin

Lahjoitus jaettiin neljän maan ja 12 ehdokkaan kesken. Lahjoitus per maa määräytyi Nordnetin kunkin maan asiakkaiden tekemien pörssikauppojen perusteella. Summa jaettiin kolmelle paikalliselle toimijalle – Suomessa Compensate, John Nurmisen Säätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto – suhteessa asiakkaiden antamiin ääniin. Lahjoitus maksettiin neljännesvuosittain edellisen vuosineljänneksen kauppojen lukumäärän perusteella. The Re:turn Initiative -ehdokkaiden äänestys alkoi 9.2. ja päättyi …

Nordnet Suomen asiakkailta 109 500 EUR ympäristö- ja ilmastohaasteisiin Läs mer »

Inbjudan till presentation av Nordnets bokslutskommuniké 2022

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar resultatet. Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till Lars-Åke Norling, Lennart Krän och IR-chef Marcus Lindberg. Såväl presentationen som frågestunden hålls på engelska. Presentationen är digital och sänds via Zoom. Du måste registrera dig för att delta i sändningen. Vänligen anslut till sändningen i …

Inbjudan till presentation av Nordnets bokslutskommuniké 2022 Läs mer »

Nordnet lanserar ny podcast för kvinnor i techbranschen

Podcasten är ett initiativ för att ge inspiration till kvinnor i techbranschen samt medlemmar inom Nordnets karriärnätverk Power Women in Tech. Den nya poddsatsningen drivs av Nordnets Heidi Ershult, Head of Talent Acquisition och kommunikatören Tina Berglund. I podden intervjuer de kvinnor i techbranschen om deras drivkraft och karriärresa, och diskuterar hur vi tillsammans kan …

Nordnet lanserar ny podcast för kvinnor i techbranschen Läs mer »

Trods turbulent finansmarked i 2022 blev der investeret 9 mia. kr. mere hos Nordnet

Gennem hele 2022 svingede handelsaktiviteten hos de private investorer i takt med meldinger om krig, inflation og stigende renter. I løbet af året blev investorerne dog stadig mere afventende, og samlet set blev der foretaget 9,6 mio. handler på Nordnets danske platform i 2022 mod 13,9 mio. i jubelåret 2021 – altså en nedgang på …

Trods turbulent finansmarked i 2022 blev der investeret 9 mia. kr. mere hos Nordnet Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik december

I december gjordes 3 865 200 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 185 800 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i december är 7 300 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 158 500 brutto och 106 800 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning …

Nordnet: Månadsstatistik december Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics December

In December, 3,865,200 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 185,800 trades per day. The net change in the customer base in December was 7,300 customers. The number of new customers in 2022 is 158,500 gross and 106,800 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics December Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa joulukuussa: Ostovaihteella kohti pörssivuotta 2023 – Nokian Renkaat ja Tesla kiihdyttivät kärkeen

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta joulukuusta 12,3 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät putosivat 14,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti väheni päättyvän vuoden marraskuun euromääräisestä aktiviteetista 8,1 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti hiipui edelliskuuhun verrattuna 20,0 prosenttia. Katseet suunnattiin parempaan pörssivuoteen 2023 Vuosi 2022 päättyi ostotunnelmissa. Osakekaupan aktiviteetti oli yllättävänkin korkealla, kun osa yksityissijoittajista kohdisti …

Yksityissijoittajien osakekauppa joulukuussa: Ostovaihteella kohti pörssivuotta 2023 – Nokian Renkaat ja Tesla kiihdyttivät kärkeen Läs mer »

2022: Første året fondskundene solgte for mer enn de kjøpte på over ti år

Nordnet er Nordens største handelsplattform for aksjer og fond, og en god temperaturmåler på det norske fondsmarkedet. I løpet av 2022 ble aksjefond nettosolgt for 1,3 milliarder, mens rentefond ble nettokjøpt for ca 100 millioner kroner. Totalt nettosolgte Nordnets kunder fond for ca 1,2 milliarder kroner i løpet av fjoråret. (Merk: Disse tallene inkluderer ikke …

2022: Første året fondskundene solgte for mer enn de kjøpte på over ti år Läs mer »

December: Utdelningsaktier och investmentbolag i köptoppen

I december köpte spararna på sig en hel del defensiva utdelningsaktier. ​​​​​​​- Tele2 och Telia är aktier som spararna köper på grund av utdelningen, och inte så mycket annat. När vi efter senhöstens uppgångar haft ett lite skakigare läge på börsen ses utdelningsaktier som ett stabilare val med en typ av inbyggd krockkudde i utdelningen, säger …

December: Utdelningsaktier och investmentbolag i köptoppen Läs mer »

December: Köp i tillväxtmarknadsfonder

December inledde med betydligt större oro än under senhöstens uppgångar, men det bjöds på några positiva handelsdagar i mellandagarna. I det här läget fortsatte spararna att köpa breda globalfonder. – Liksom i november söker man en bred exponering mot globala aktiemarknader. Det är dock viktigt att komma ihåg att i många globala indexfonder uppgår andelen …

December: Köp i tillväxtmarknadsfonder Läs mer »

Här är spararnas favoriter 2022

Aktier Investor och SBB har turats om att månad efter månad under året vara den mest nettoköpta aktien. – Många sparare har trots börsoron fortsatt att köpa på i befintliga innehav som man ser på långsiktigt. Utdelningsstrategin gjorde något av en comeback 2022, ett år då lönsamhet och stabilitet generellt premierades. I övrigt kan vi …

Här är spararnas favoriter 2022 Läs mer »

Nordnet lanserar Stora Spararpriset

Nordnet kommer att dela ut priser i de tre kategorierna ”Årets nykomling”, ”Årets revansch” och ”Årets investerarkommunikation”. Efter nomineringar från allmänheten väljer juryn ut fem finalister i varje kategori, och de slutliga vinnarna utses sedan genom omröstning. Vinnaren inom respektive kategori får 10 000 kr att skänka till välgörande ändamål. – Det känns väldigt positivt att …

Nordnet lanserar Stora Spararpriset Läs mer »

Rättelse av tidigare skickat pressmeddelande: Nordnet inför ränta på ISK och kapitalförsäkring

Till följd av höjningen justerar Nordnet sina räntor och inför bland annat ränta på investeringssparkonto (ISK) samt kapitalförsäkring. Samtliga justeringar nedan träder i kraft 1 januari 2023, exklusive räntan för sparkonto där höjningen trädde i kraft 28 november. Inlåningsräntor Från Till Bas (ISK, kapitalförsäkring) 0% 0,25% Bas (aktiedepå) 0% 0% Private Banking (ISK, kapitalförsäkring) 0% …

Rättelse av tidigare skickat pressmeddelande: Nordnet inför ränta på ISK och kapitalförsäkring Läs mer »

Nordnet introduces interest rates on investment savings account and endowment insurance in Sweden

Following this increase, Nordnet will adjust its interest rates in Sweden and introduce interest on deposits held in investment savings account (SE: investeringssparkonto, ISK) and endowment insurance (SE: kapitalförsäkring). All rates listed below will be effective from January 1, 2023, except for rates on savings accounts, which were effective from November 28, 2022. Deposit rates …

Nordnet introduces interest rates on investment savings account and endowment insurance in Sweden Läs mer »

Nordnet inför ränta på ISK och kapitalförsäkring

Till följd av höjningen justerar Nordnet sina räntor och inför bland annat ränta på investeringssparkonto (ISK) samt kapitalförsäkring. Samtliga nedan justeringar träder i kraft 1 januari 2023, exklusive räntan för sparkonto där höjningen trädde i kraft 28 november. Inlåningsräntor Från Till Bas (ISK och kapitalförsäkring) 0% 0,25% Bas (aktiedepå) 0% 0% Private Banking (ISK och …

Nordnet inför ränta på ISK och kapitalförsäkring Läs mer »

Nordnets kunder startede i købshumør, men tabte noget af gejsten i november

Handelsaktiviteten i november måned svingede i høj grad i takt med kurserne på aktiemarkedet. Således blev der foretaget 812.500 handler på Nordnets danske platform mod 713.700 i oktober, hvilket er en stigning på 13,8%. Det daglige gennemsnit lå på 36.900 handler mod 34.000 i oktober. Udsvingene i handelsaktivitet vidnede om, at investorerne fortsat er præget af …

Nordnets kunder startede i købshumør, men tabte noget af gejsten i november Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics November

In November, 4,634,500 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 212,600 trades per day. The net change in the customer base in November was 11,700 customers. The number of new customers in 2022 is 151,200 gross and 99,500 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics November Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik november

I november gjordes 4 634 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 212 600 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i november är 11 700 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 151 200 brutto och 99 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning …

Nordnet: Månadsstatistik november Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa marraskuussa: Varovaisuus väistyy vähitellen – Nokian Renkaat ja Tesla kurvasivat ostosuosikeiksi

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta marraskuusta 24,2 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 15,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti kuitenkin nousi kuluvan vuoden lokakuun euromääräisestä aktiviteetista 3,6 prosenttia. Sen sijaan kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 7,4 prosenttia. Rahastot ja ETF:t kiinnostivat kotimaisia osakkeita enemmän Kaikki sijoituskohteet huomioiden Nordnet Suomessa marraskuu oli toiseksi …

Yksityissijoittajien osakekauppa marraskuussa: Varovaisuus väistyy vähitellen – Nokian Renkaat ja Tesla kurvasivat ostosuosikeiksi Läs mer »

Nordnet’s CEO sells shares

Nordnet was listed on the stock exchange two years ago, on 25 November 2020. At the time of the listing, Nordnet’s CEO Lars-Åke Norling entered into an agreement with the company not to sell any shares for a period of 24 months, a so-called lock-up agreement. The lock-up agreement has now expired and Lars-Åke Norling …

Nordnet’s CEO sells shares Läs mer »

Nordnets vd säljer aktier

Nordnet börsnoterade för två år sedan, den 25 november 2020. I samband med noteringen ingick Nordnets vd Lars-Åke Norling ett avtal med bolaget att inte sälja aktier i Nordnet under en period av tjugofyra månader, ett så kallat lockup-avtal. Lockup-avtalet har nu löpt ut och Lars-Åke Norling har idag sålt 980.000 aktier till ett pris …

Nordnets vd säljer aktier Läs mer »

Nordnets aktielåneprogram utökas med amerikanska och kanadensiska aktier

Nordnets aktielåneprogram lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. Genom programmet lånar Nordnet ut aktier på inkluderade kontotyper till externa parter, exempelvis investmentbanker och kapitalförvaltare. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. Hittills har aktier noterade i Norden …

Nordnets aktielåneprogram utökas med amerikanska och kanadensiska aktier Läs mer »

Øget købsinteresse på aktiemarked, der fortsat er præget af usikkerhed

Oktober måned var overordnet set præget af usikkerhed på aktiemarkederne, hvor inflation og rentestigninger fortsat satte dagsordenen. Således blev der på Nordnets danske platform i alt foretaget i gennemsnit 34.000 daglige handler, hvilket er 5% lavere end i september. Regnskabssæsonen gav dog store udsving i kurserne, hvilket førte både til gevinsthjemtagning og yderligere opkøb. Usikkerheden …

Øget købsinteresse på aktiemarked, der fortsat er præget af usikkerhed Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics October

In October, 4,164,600 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 198,300 trades per day. The net change in the customer base in October was 11,000 customers. The number of new customers in 2022 is 139,200 gross and 87,500 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics October Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik oktober

I oktober gjordes 4 164 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 198 300 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i oktober är 11 000 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 139 200 brutto och 87 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning …

Nordnet: Månadsstatistik oktober Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa lokakuussa: Puolen vuoden tauon jälkeen vankka ostokuukausi 100 miljoonan euron lisäsijoituksilla

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta lokakuusta 18,6 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 0,9 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti laski kuluvan vuoden syyskuun euromääräisestä aktiviteetista 30,4 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 4,5 prosenttia. Lokakuusta muodostui kiivain ostokuukausi sitten maaliskuun Nordnet Suomessa lokakuu oli kiivain ostokuukausi sitten maaliskuun. Suomalaisasiakkaat netto-ostivat lisää …

Yksityissijoittajien osakekauppa lokakuussa: Puolen vuoden tauon jälkeen vankka ostokuukausi 100 miljoonan euron lisäsijoituksilla Läs mer »

Kotimainen sijoituskirjallisuus rikkoi rajapyykin – Jukka Oksaharjun sijoituskirjoja on myyty jo yli 100 000 kappaletta

Jukka Oksaharjun yksin tai yhdessä julkaisemat sijoituskirjat ovat: Teos Alkuperäinen julkaisuvuosi Uudistetun teoksen julkaisuvuosi Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 2012 2014 Hajauta tai hajoa 2013 2013 Sijoita kuin guru 2016 2020 Laatuguru 2017 2021 Arvoguru 2018 2022 Pikkuguru 2019 – Omakustanteina julkaistujen kuuden teoksen yhteenlaskettu myynti on nyt ylittänyt 100 000 kappaletta. Sijoita kuin gurun Oksaharju …

Kotimainen sijoituskirjallisuus rikkoi rajapyykin – Jukka Oksaharjun sijoituskirjoja on myyty jo yli 100 000 kappaletta Läs mer »

Nordnet publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

– Tredje kvartalet har ur ett ekonomiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv varit en utmanande och dramatisk period. I det här tuffa klimatet kan vi presentera ett överlag starkt kvartal med ett finansiellt resultat i linje med motsvarande period förra året. Lägre antal transaktioner och courtageintäkter vägs upp av ett högre räntenetto, och Nordnets totala intäkter för …

Nordnet publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Läs mer »

De Radikale er klar til at gøre loft på aktiesparekonto til del af regeringsgrundlag

Nordnet har spurgt de 12 største partier om deres holdning til skat på investeringer. 10 partier har svaret, og tre politikere har foreløbigt taget sig tid til at uddybe deres holdning overfor Nordnet, nemlig Lars Løkke Rasmussen (M), Rasmus Jarlov (C) og Kathrine Olldag (R). Og her kom det frem, at de alle tre er …

De Radikale er klar til at gøre loft på aktiesparekonto til del af regeringsgrundlag Läs mer »

Beslut på Nordnets extra bolagsstämma den 12 oktober 2022

Vid extra bolagsstämma idag, onsdagen den 12 oktober 2022, fattades beslut om att välja Henrik Rättzén och Fredrik Bergström till nya styrelseledamöter i Nordnet för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Frick har begärt utträde ur styrelsen och har per idag lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot. Efter stämman består styrelsen av åtta ledamöter. Fullständigt …

Beslut på Nordnets extra bolagsstämma den 12 oktober 2022 Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik september

I september gjordes 4 461 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 202 800 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i september är 12 800 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 128 200 brutto och 76 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av …

Nordnet: Månadsstatistik september Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics September

In September, 4,461,600 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 202,800 trades per day. The net change in the customer base in September was 12,800 customers. The number of new customers in 2022 is 128,200 gross and 76,500 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics September Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa syyskuussa: Fortumia myytiin Uniper-sovun kurssinousussa, Qt:ta ja muita kurssilaskijoita ostettiin

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto pysyi vuodentakaisen syyskuun tasolla. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 1,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti nousi kuluvan vuoden elokuun euromääräisestä aktiviteetista 56,8 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti vilkastui viime kuuhun verrattuna 23,9 prosenttia. Yksityissijoittajat tekevät lisäsijoituksia maltillisesti Arjen talousasiat vievät kotitalouksien huomiota. Syyskuussa Nordnet Suomen arvo-osuustileillä kotimaisten osakkeiden paino kasvoi hienoisesti …

Yksityissijoittajien osakekauppa syyskuussa: Fortumia myytiin Uniper-sovun kurssinousussa, Qt:ta ja muita kurssilaskijoita ostettiin Läs mer »

Største nettosalg av fond siden mars 2020

Nettosalget av rentefond var på 88 millioner i september, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 8 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 764 millioner og solgte for 1506 millioner, noe som gir et nettosalg på 742 millioner i september. Til sammenligning nettosolgte Nordnetkundene fond for 1,3 milliarder i «coronamåneden» mars 2020, derav aksjefond for 760 …

Største nettosalg av fond siden mars 2020 Läs mer »

Kenestä Vuoden Sijoittaja 2022? Entä Vuoden Sijoitusteko?

Vuoden Sijoittaja ja Sijoitusteko -kilpailun tavoite on nostaa esiin yksityissijoittajia ja muita tahoja, jotka edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia; heitä, jotka omalla toiminnallaan kannustavat muita aloittamaan vaurastumisen ja ottamaan päivittäiset raha-asiat sekä säästöt haltuun. Ilmapiiri on nyt hyvin erilainen kuin Vuoden Sijoittaja 2021 -kilpailun aikaan. Osakemarkkinat ovat laskeneet merkittävästi ja inflaatio on ennätyksellisellä tasolla. …

Kenestä Vuoden Sijoittaja 2022? Entä Vuoden Sijoitusteko? Läs mer »

Ønsker å tilby Norges billigste boliglån for de rikeste kundene

–  Vi ønsker å tilby Norges billigste boliglån for de mest formuende kundene i markedet. Renten på lånet bestemmes av kundens formue, og prinsippet er enkelt: Jo mer sparekapital du har hos Nordnet, desto lavere rente får du på lånet, forteller Anders Skar, landssjef i Nordnet Norge. Nordnets boliglån tilbys kunder som låner inntil 60 …

Ønsker å tilby Norges billigste boliglån for de rikeste kundene Läs mer »

Fondhandel september: Dyster börs gjorde spararna försiktiga

I september månad lyste minussiffrorna röda för de flesta sparare. – Det tidigare optimistiska scenariot med en ljusning vad gäller inflationen och en inbromsning i räntehöjarracet kändes allt mer avlägset. Det faktum att en recession i USA ser ut att bli oundviklig fick marknaden på riktigt uselt humör. I den här miljön valde också fondspararna …

Fondhandel september: Dyster börs gjorde spararna försiktiga Läs mer »

Notice to the Extraordinary General Meeting of Nordnet AB (publ)

The Board has decided to conduct the Extraordinary General Meeting as a meeting with postal voting only in accordance with Section 20 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. This means that the meeting is conducted without the physical presence of shareholders, proxies …

Notice to the Extraordinary General Meeting of Nordnet AB (publ) Läs mer »