Konsensusprognoser - Nordnet Bank AB

Konsensusprognoser

Konsensusprognoser.

Konsensus från 11 maj 2021, baserat på maximalt sju analytikers* prognoser.

Konsensus Median Konsensus Median Konsensus Median Konsensus Median
Q2e Q2e 2021e 2021e 2022e 2022e 2023e 2023e
Provisionsnetto – transaktionsrelaterat 535 541 2 172 2 131 1 815 1 771 1 874 1 882
Provisionsnetto – ej transaktionsrelaterat 116 120 472 476 526 516 581 587
Räntenetto 170 173 686 694 729 723 785 765
Netto finansiella transaktioner 0 0 -1 0 -1 0 -1 0
Övriga intäkter 19 19 81 79 82 78 78 81
Rörelseintäkter 841 853 3 410 3 380 3 151 3 088 3 317 3 314
Rörelsekostnader -279 -279 -1 126 -1 116 -1 161 -1 147 -1 191 -1 196
Rörelseresultat före kreditförluster 561 574 2 284 2 264 1 990 1 941 2 126 2 119
Kreditförluster, netto -9 -9 -35 -32 -44 -44 -47 -46
Rörelseresultat 553 566 2 250 2 232 1 946 1 897 2 079 2 073
Skatt -95 -97 -401 -398 -334 -326 -354 -352
Resultat efter skatt 458 469 1 849 1 834 1 612 1 571 1 726 1 720
EPS, SEK 1,8 1,9 7,4 7,3 6,4 6,3 6,9 6,9
DPS, SEK N/A N/A 5,4 5,3 4,7 4,5 5,0 4,9
ROE, % 39,0 41,2 39,7 40,5 29,1 28,7 28,9 29,3
Antal analytiker inkluderade i konsensus 6 6 7 7 7 7 6 6

*ABG, Berenberg, Carnegie, Citigroup, DNB, JPM, SEB