2019-09-02

Antal börsavslut av Nordnets kunder i augusti

Under augusti gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 472 140 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 112 370 avslut i snitt per börsdag.

 Augusti går till historien som händelserik börsmånad. Tydliga teman under månaden har varit den kvarstående risken för fullskaligt handelskrig mellan USA och Kina, regeringskris i Italien samt risken för avtalslös brexit. Spararna har hängt på med hög aktivitet, och antalet affärer per dag i snitt är upp med över 10 procent jämfört med samma månad förra året, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen

  Augusti Augusti Förändring  Juli Förändring
  2019 2018 ett år 2019 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 171 175 1 214 711 -3,6% 1 207 240 -3,0%
Norge 467 378 401 120 16,5% 402 147 16,2%
Danmark 366 734 385 878 -5,0% 334 198 9,7%
Finland 466 853 326 074 43,2% 430 824 8,4%
Totalt 2 472 140    2 327 783    6,2% 2 374 409  4,1%
Snitt per börsdag 112 370 101 208 11,0% 103 235 8,8%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 64 504 64 929 -0,7% 62 245 3,6%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.