2020-01-02

Antal börsavslut av Nordnets kunder i december

Under december gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 250 716 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 125 040 avslut i snitt per börsdag.

–    2019 blev ett fantastiskt år för de nordiska spararna där börserna i Sverige och Danmark steg med över 25 procent, och vi såg uppgångar på närmare 15 procent i Norge och Finland. Totalt under året gjorde Nordnets kunder över 28 miljoner affärer, vilket är åtta procent högre än under 2018, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

               
    December December Förändring November Förändring  
    2019 2018 ett år 2019 en månad  
  Antal avslut            
  Sverige 1 009 526 886 620 13,9% 1 179 093 -14,4%  
  Norge 435 480 287 907 51,3% 475 987 -8,5%  
  Danmark 362 877 289 065 25,5% 408 780 -11,2%  
  Finland 442 833 372 021 19,0% 468 829 -5,5%  
  Totalt 2 250 716 1 835 613 22,6% 2 532 689 -11,1%  
  Snitt per börsdag 125 040 107 977 15,8% 123 546 1,2%  
  Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 62 936 52 354 20,2% 70 683 -11,0%  

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.